PK 217.

Nyomtatóbarát változat

PK 217. szám*
Apaság megállapítása iránt indított perben (Pp. 293. §) a bíróság nem dönthet abban a kérdésben, hogy a gyermek melyik szülő nevét viselje.

 

Ha az apaság megállapítása iránt indított perben vita merül fel a tekintetben, hogy a gyermek melyik szülő nevét viselje (pl. az anya kéri, hogy a gyermek az ő nevét viselje, az apa pedig ehhez nem járul hozzá), a bíróságnak - az ügy befejezése után - a névviselés kérdésének eldöntése érdekében az illetékes gyámhatóságot kell megkeresnie.

 

 

 

* Nem csak a régi, hanem az új Ptk., valamint mind a régi, mind az új Pp. alkalmazása körében megfelelően irányadó: vö. 1/2017. PJE határozat rendelkező rész és 1/2014. PJE határozat 1. pont.