PK 202.

Nyomtatóbarát változat

PK 202. szám*
Amikor a felek úgy kötnek egyezséget, hogy a perköltség megállapítását a bíróságra bízzák, az ilyen tárgyú végzés ellen is helye van fellebbezésnek.

 

A felek úgy is köthetnek egyezséget, hogy a perköltség megállapítását a bíróságra bízzák. A költségmegállapítás tárgyában hozott végzés azonban a Pp. 233. §-a értelmében fellebbezéssel megtámadható. A felek nyilatkozata ugyanis nem értelmezhető úgy, hogy esetleges jogsérelmük orvoslásának jogáról már eleve lemondtak.

 

 

 

* Mind a régi, mind az új Ptk. körében, de csak a régi Pp. alapján elbírálható ügyekben alkalmazható: vö. 1/2017. PJE határozat VI. pont és vö. 3/2015. PJE határozat V. 1. pont.