PK 148.

Nyomtatóbarát változat

PK 148. szám*
Az igénypert megindító keresetlevél a végrehajtás alapjául szolgáló per vitelére meghatalmazott ügyvéd részére is hatályosan kézbesíthető.

 

A Pp. 70. §-a (2) bekezdésének alkalmazásánál a "kereset" szót nemcsak aktív hanem passzív értelemben is kell érteni. Ehhez képest a per vitelére szóló meghatalmazás a végrehajtás során harmadik személy által indított igényperre is kiterjed. Ezért az igényperben beadott keresetlevél a per vitelére meghatalmazott ügyvéd részére is hatályosan kézbesíthető.

 

 

* Nem csak a régi, hanem az új Ptk., valamint mind a régi, mind az új Pp. alkalmazása körében megfelelően irányadó: vö. 1/2017. PJE határozat rendelkező rész és 3/2015. PJE határozat V. 1. pont.