PK 139.

Nyomtatóbarát változat

PK 139. szám*
A Pp. 34. §-ában meghatározott illetékességi szabály az a apasági perre nem irányadó.

 

A Pp. 296. §-ában foglalt rendelkezés szerint az apaság megállapítására irányuló keresetet és a gyermek tartására irányuló keresetet csak az apaság megállapítására illetékes bíróság előtt lehet összekapcsolni. A Pp. 34. §-ában meghatározott illetékesség alapján tehát a felperes a saját lakóhelyén nem indíthat apasági pert, ha az alperes más bíróság területén lakik.

 

 

* Mind a régi, mind az új Ptk. körében, de csak a régi Pp. alapján elbírálható ügyekben alkalmazható: vö. 1/2017. PJE határozat VI. pont és vö. 3/2015. PJE határozat V. 1. pont.