PK 138.

Nyomtatóbarát változat

PK 138. szám*
A tartásra, járadékra és más hasonló célú időszakos szolgáltatásra kötelezés iránti per esetében a felperes akkor is kérheti a per áttételét a saját lakóhelye szerint illetékes bírósághoz [Pp. 34. § (1) bek.], ha a pert eredetileg az alperes lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indította meg, az alperes azonban a Pp. 29. §-ának (3) bekezdése alapján kéri a per áttételét a munkahelye szerint illetékes bírósághoz.

 

 

 

* Nem csak a régi, hanem az új Ptk., valamint mind a régi, mind az új Pp. alkalmazása körében megfelelően irányadó: vö. 1/2017. PJE határozat rendelkező rész és 3/2015. PJE határozat V. 1. pont.