Jpe.I.60.006/2021/2. számú határozat

Nyomtatóbarát változat

A Kúria
Jogegységi Panasz Tanácsának

végzése

Az ügy száma: Jpe.I.60.006/2021/2.

A tanács tagjai:

Dr. Varga Zs. András a tanács elnöke
Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet előadó bíró
Dr. Lomnici Zoltán bíró
Dr. Darák Péter bíró
Dr. Zanathy János bíró
Dr. Vezekényi Ursula bíró
Salamonné dr. Piltz Judit bíró
Dr. Márki Zoltán bíró
Dr. Somogyi Gábor bíró

A felperes: A felperes neve (A felperes címe)

A felperes képviselője: Dr. Fazekas Tamás ügyvéd (A felperesi képviselő címe)

Az alperes: Országos Rendőrfőkapitány (Az alperes címe)  

Az alperes képviselője: Dr. Kardos Beáta kamarai jogtanácsos

A per tárgya: rendőri intézkedés elleni panasz

A jogegységi panaszt benyújtó fél: afelperes

A jogegységi panasszal támadott határozat száma: Kfv.IV.37.710/2020/4.

Az elsőfokú bíróság neve és a jogerős határozat száma: Fővárosi Törvényszék 110.K.701.858/2020/8. számú ítélete

Rendelkező rész

A Kúria a felperes jogegységi panaszát visszautasítja.

A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

[1] A felperes jogegységi panaszt nyújtott be a Kúria Kfv.IV.37.710/2020/4. számú ítélete ellen, mivel álláspontja szerint az eltért a Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett Kfv.II.37.129/2018/6. számú felülvizsgálati ítélettől. Kérte a panasszal támadott határozat hatályon kívül helyezését és a Kúria új eljárásra, új határozat hozatalára utasítását, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban Bszi.) 41/D. § (1) bekezdés c) pontja alapján. A kérelem jogalapjaként hivatkozott a Bszi. 41/B. § (1) bekezdésére és a 197/B. § (5) bekezdésére. A beadványában a felülvizsgálni kért ítélet végrehajtásának felfüggesztését is kérte, hogy a jogegységi panasz elbírálásáig ne kelljen a felülvizsgálati illetéket megfizetnie.

[2] A felperes a jogegységi panaszeljárás illetékének lerovását az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján, illetékfeljegyzési jogra hivatkozással mellőzte.

[3] A jogegységi panasz érdemben nem bírálható el.

[4] Az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja szerint a felet - ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is - illetékfeljegyzési jog illeti meg, a jogegységi panaszeljárás kivételével a közigazgatási bírósági eljárásban, a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos pert és a szerződő fél által indított közigazgatási szerződéssel kapcsolatos pert kivéve.

[5] A fenti jogszabályi rendelkezés alapján tehát az illetékfeljegyzési jog nem biztosított a jogegységi panasz eljárásban, ezért a felperesnek a jogegységi panasz benyújtásakor az Itv. 50. § (1) bekezdése szerinti eljárási illetéket meg kellett volna fizetnie.

[6] A Bszi. 41/C. § (6) bekezdés c) pontja szerint a jogegységi panasz tanács - hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve - a jogegységi panaszt visszautasítja, ha az eljárási illetéket nem vagy hiányosan fizették meg.

[7] A fentiek alapján a Kúria a Bszi. 41/C. § (6) bekezdés c) pontja alapján a jogegységi panaszt visszautasította. Erre tekintettel - utalva a Bszi. 41/C. § (5) bekezdésére is – a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem érdemi elbírálását mellőzte.

Záró rész

[8] Az Itv. 57. § (1) bekezdés a) pontja alapján jelen eljárás illetékmentes.

[9] A visszautasításról hozott végzés ellen sem a Bszi., sem más jogszabály nem biztosít jogorvoslatot.

Budapest, 2021. március 22.

Dr. Varga Zs. András s.k. a tanács elnöke,
Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet s.k. előadó bíró,
Dr. Lomnici Zoltán s.k. bíró,
Dr. Darák Péter s.k. bíró,
Dr. Zanathy János s.k. bíró,
Dr. Vezekényi Ursula s.k. bíró,
Salamonné dr. Piltz Judit s.k. bíró,
Dr. Márki Zoltán s.k. bíró,
Dr. Somogyi Gábor s.k. bíró