Dr. Suba Ildikó

Nyomtatóbarát változat

a Kúria főtitkár-helyettese

Dr. Suba Ildikó

Végzettség

1984-1989. József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara, Szeged, jogász

Munkahelyek, beosztások

1989. Pesti Központi Kerületi Bíróság, Budapest, fogalmazó
1990-1991. Legfelsőbb Bíróság, Budapest, fogalmazó, bírósági titkár
1991. Fővárosi Munkaügyi Bíróság, Budapest, bírósági titkár
1992-2000. Fővárosi Munkaügyi Bíróság, Budapest, bíró
2000-2011. Fővárosi Munkaügyi Bíróság, Budapest, elnökhelyettes
2011. Fővárosi Bíróság, Polgári Kollégium, Budapest, kirendelt bíró
2012-2013. Kúria, Budapest, Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium, beosztott bíró
2013-tól Kúria, Budapest, Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium, bíró
2014. április 1-jétől - Kúria, Budapest, főtitkár-helyettes
2020-tól Kúria, Budapest, Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium, tanácselnök

Szakmai megbízatások

2003-tól Jogi Szakvizsga Bizottság tagja
2012-től Kúria Bírósági Ügyviteli Vizsgabizottságának tagja
2012. „A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében” ÁROP pályázat tananyag-készítője
2013. Kúria középtávú intézményi stratégiáját kidolgozó munkacsoport tagja
2018-tól Kúria Ügyviteli Vizsgabizottságának elnöke
2018. „A munkáltató kártérítési felelőssége összegszerűségének kérdései” vizsgálati tárgykörben a joggyakorlat-elemző csoport tagja2018.
2018. „A munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes megállapodások: a versenytilalmi megállapodásra és a tanulmányi szerződésre vonatkozó munkajogi szabályok értelmezésével kapcsolatos bírói gyakorlat” tárgykörben a joggyakorlat-elemző csoport tagja
2018. „A munkáltató kártérítési felelőssége összegszerűségének kérdései” tárgykörben a joggyakorlat-elemző csoport tagja
2016-2019. Mailáth György tudományos pályázat bírálóbizottságának tagja
2019. Kúria középtávú intézményi stratégiáját kidolgozó munkacsoport tagja
2020. „Érvénytelenség a munkaviszonyban” tárgykörben a joggyakorlat-elemző csoport tagja
2020-tól Jogegységi panasz tanács tagja

Oktatási tevékenység

2001-2011. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Civilisztikai Intézetének óraadó tanára, Munkajog I. egyetemi jegyzet készítője
2011-től Országos Bírósági Hivatal által szervezett bírói továbbképzések előadója
2012-től Kúria ügyviteli szabályainak oktatója
2012. „A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálybalépésével bekövetkező – a jogviták szempontjából kiemelt jelentőségű – változások” tárgykörben előadó
2016-2018. Szolgálati bírák éves képzésein előadó
2018. Bírósági vezetők képzésén előadó (jogállási törvények)
2018-2019. Bírák és igazságügyi alkalmazottak fegyelmi felelőssége tárgykörében tartott képzésen előadó

Díjak, kitüntetések

2005. „címzetes megyei bírósági bíró” cím

Publikációs tevékenység

Könyvek (társszerző)

Munka Törvénykönyve Magyarázata, Complex Kiadó, 2006

Tudományos cikkek

A tizenharmadik havi illetmény története, In: Fundamentum, 2005/4

Szakmai előadások

2014. Belügyminisztérium, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak fegyelmi és kártérítési felelőssége
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Magyar Igazságügyi Akadémia