Például 10/17/2017
Például 10/17/2017

A Kúria elnöke és az osztrák főbíró részvétele a XXIII. Pannon Jogász Symposionon

„A pénz és tőkemozgás, a pénzpiac és a gazdaság időszerű jogi kérdései a Pannon térségben” témakört vitatták meg jogászok és jogtudósok 2017. szeptember 28-30. között Zalakaroson. A neves magyar, osztrák és szlovén előadókat, továbbá a hazai jogászság jeles képviselőit felvonultató nemzetközi konferenciát a Magyar Jogász Egylet Zala Megyei Szervezete rendezte.

A XXIII. Pannon Jogász Symposionon Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke, valamint meghívására Prof. Dr. Eckart Ratz, az Osztrák Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának elnöke is részt vett.

Tájékoztató a Kfv. I.35.008/2017/6. számú ügyről, az adóhatósági irat személyes kézbesítésekor az átvétel megtagadása nem csak kifejezett nyilatkozattal valósulhat meg, hanem a kézbesítési körülmények értékelése alapján ráutaló magatartással is

A felperes 2008-2010 években különböző gazdasági társaságoktól nagy mennyiségben vásárolt cukor- és olajtermékeket. Az adóhatóság valamennyi beszállítói és annak beszállítói cégeinél ellenőrzést végzett. Összefoglaló véleménye szerint valamennyi beszállítói számla hiteltelen, a felek között gazdasági esemény nem történt. A beszállítói számlákban feltüntetett általános forgalmi adó levonási jogot az alperes határozatában tilalmazta és a felperes terhére általános forgalmi adó adónemben adóhiányt és ahhoz kapcsolódó jogkövetkezményeket állapított meg.

Darák Péter: Az emberek problémáira nyitottság kulcsa a jó bírói személyiségnek

A Kúria joggyakorlat egységesítő tevékenységéről és a legfőbb bírói fórum igazságszolgáltatásban betöltött szerepéről beszélt dr. Darák Péter, a RádióOrientnek adott interjújában 2017. október 11-én. A Kúria elnökének nyilatkozatát az ezen a linken tudja meghallgatni:

 

Budapest, 2017. október 11.

Összefoglaló az Mfv.III.10.771/2016/5. számú, társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata tárgyú ügyben hozott határozatról

Az alperes a 2011. december 31-ig rokkantsági nyugdíjban, 2012. január 1-től rokkantsági ellátásban részesülő felperes ellátását a 2015. szeptember 3-án kelt határozatával 2015. december 1. napjától megszüntette, ezzel egyidejűleg 42.090 forint rokkantsági ellátást állapított meg részére. Az alperes az elsőfokú szakértői bizottság 2015.

Összefoglaló az Mfv.III.10.378/2017/5. számú, társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata tárgyú ügyben hozott határozatról

Az elsőfokú társadalombiztosítási szerv a 2015. december 4-én kelt, a másodfokú szerv által helybenhagyott határozatával a 2011. október 25-én kelt, a felperes részére 2011. október 1-től előrehozott öregségi nyugdíjat megállapító határozatot – saját hatáskörben történt felülvizsgálat eredményeként – visszavonta, mert a felperes az öregségi nyugdíj folyósításának kezdő napján biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban állt. Ezt követően az alperes a 2016. május 10-én kelt határozattal a felperest jogalap nélkül felvett öregségi nyugellátás címén a 2011. október 1. és 2015. április 1.

Oldalak