Például 06/29/2017
Például 06/29/2017

Tájékoztató a Kúria döntéséről a Pfv.II.20.145/2017. számú ügyben házastársi közös vagyon megosztása iránti perben

A per 2008. március 13-án indult. Az elsőfokú bíróság részítélettel döntött a házasság felbontásáról és a járulékos kérdésekről – többek között – az ingatlan-nyilvántartás szerint a felek azonos arányú közös tulajdonában álló ingatlan használatának rendezéséről. A jogerős részítélet a használat rendezésének módját helybenhagyta. A Kúria a másodfokú bíróság határozatát hatályában fenntartotta.

Tájékoztató a Kúria döntéséről a Pfv.II.22.350/2016. számú ügyben, élettársi közös vagyon megosztása tárgyában

A felperes és az alperes élettársi kapcsolatban éltek, az élettársi kapcsolat tényét és időtartamát (25 év) jogerős közbenső ítélet állapította meg. A jelen eljárás tárgyát az élettársi közös vagyon megosztása – ezen belül a három ingatlan tulajdonjogi rendezése és a szerzésben való közreműködés arányának a megállapítása – képezte.

A felperes és az alperes jövedelmének megállapítására kiterjedt bizonyítási eljárás folyt, mivel a felek az adózatlan bevételeik elszámolását is igényelték.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.748/2016. számú ügyről munkaviszony jogellenes megszüntetése és jogkövetkezményei tárgyában

A felperes 2013. március 19-én munkaszerződéssel létesített munkaerő kölcsönzés céljából határozatlan idejű munkaviszonyt az I. rendű alperessel. A felek 90 napi próbaidőt kötöttek ki. A felperes 2013. március 25-én lépett munkába a kölcsönvevő munkáltatónál, a II. rendű alperesnél, ahol 2006. évtől osztályvezetői beosztást töltött be O.H., aki korábban a felperes élettársa volt, jelenleg pedig a közvetlen felettese lett. A munkanapokon O.H.

Tájékoztató a Kúria döntéséről a Pfv.VI.21.615/2016. számú ügyben, vételár megfizetése iránt perben

A peres felek egy Kft.-ben meglévő üzletrészeiket akarták eladni, ezért előzetesen egy megállapodást kötöttek, amelyben meghatározták a cég értékét, az elszámolandó tartozásokat és végül azt, hogy az egyes tagokat az üzletrészeik fejében milyen összegű vételár illeti meg. Megállapodtak abban is, hogy az üzletrészek kifizetéséig teljesített további követelések vagy kötelezettségek a megállapodásban foglaltaknak megfelelően lesznek elszámolhatóak. A felek ezt követően abban állapodtak meg, hogy az egyik tag vásárolja fel a többiek üzletrészét és ő fogja az egész céget továbbértékesíteni.

Tájékoztató a Kúria Knk.II.37.371/2017/2. számú népszavazási ügyben 2017. június 27. napján meghozott döntéséről

Helybenhagyta a Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 29/2017. számú határozatát, amely az alábbi kérdés hitelesítését megtagadta:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy új atomerőművi blokk csak akkor kaphasson létesítési engedélyt, ha az azzal együttesen számított magyarországi teljes villamosenergia-termelő kapacitás legalább egyharmada megújuló energiaforrás hasznosításával működik?”

Oldalak