Például 03/29/2017
Például 03/29/2017

Tájékoztató a Kúria Mfv.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.625/2016. számú, közigazgatási határozat felülvizsgálata tárgyában hozott határozatról

A felperes 2011. augusztus 26-án felszámolás alá került. A felszámoló a Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség határozata alapján – amellyel kötelezte a felperest, hogy (veszélyes hulladéktárolásra tekintettel) gondoskodjon az ingatlana őrzéséről, illetéktelenek behatolása elleni védelemről – 3 fő munkaviszonyban történő foglalkoztatásáról döntött. Ezen személyekkel vagyonőr munkakörben 2015. január 31-én munkaviszony létesült. A felperes 2015.

Tájékoztató a Pfv.II.21.455/2016/4. sorszámú házastársi közös vagyon megosztása iránti ügyről

A házastársi közös vagyont megosztó, hatályon kívül helyezés miatt megismételt eljárás –  a felülvizsgálattal érintett – főtárgya a felek közös tulajdonú ingatlanának megvásárlása, a vételár közös, illetve különvagyoni jellege, ezt követően három alkalommal történő építkezésének dologi jogi rendezése képezte. A ráépítéseknél mindkét fél részbeni különvagyoni forrást állított. A perben vitatott volt a felperes többlethasználati díj iránti igénye jogalapja, valamint kezdő időpontja.

Jubileumi Jogi Beszélgetések Kaposváron – Darák Péter: „A jogrend ígéret és szertartás”

„Jogrend, avagy a rend joga” – A szervezők ezt a címet adták a Jogi Beszélgetések elnevezésű tanácskozásnak, amelyet immár 25. alkalommal rendeztek meg Kaposváron. A 2017. március 21-én és 22-én megtartott konferencián részt vettek több neves szakértő, jogtudós és egyetemi tanár mellett a hivatásrendek képviselői is: Dr. Sulyok Zamás, az Alkotmánybíróság elnöke, Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke, Dr. Handó Tünde, az Országos Bírói Hivatal elnöke és Dr. Belovics Ervin legfőbb ügyészségi tanácsos és Dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara vezetője is.

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.21.502/2016. számú, a kiegészítő oltalmi tanúsítvány megadásával kapcsolatos ügyben hozott határozatáról

A kérelmező jogosultja a „HIV reverz transzkriptáz inhibitor hatású benzoxazinon-származékok, ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények, a vegyületek alkalmazása és eljárása a 6-klór-4-(ciklopropil-etinil)-4-trifluor-metil-1,4-dihidro-2H-3,1-benzoxazin-2-on előállítására” című szabadalomnak.

Oldalak