Például 07/17/2018
Például 07/17/2018

Tájékoztató igazságügyi szolgálati jogviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei tárgyában a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.388/2017. számú ügyről

I.) A kinevezés tartalma kialakításához a felek konszenzusa szükséges. Ezt a joggal való visszaélés tilalmának elvével nem lehet korlátozni. A jogviszony határozott időtartamának kikötésére mint a kinevezés lehetséges tartalmi elemére a jóhiszeműség és tisztesség elve lehet irányadó.

Tájékoztató versenytilalmi megállapodás megszegéséből eredő követelés tárgyában a Kúria Mfv.II.10.541/2017. számú tárgyaláson elbírált ügyről

Az alperes munkavállaló 2013.szeptember 12-től masszőr munkakörben állt alkalmazásban a felperes Budapest XIII. kerületben lévő üzletében. A munkaszerződéssel egyidejűleg a peres felek a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 228.§ (1)-(4) bekezdése alapján versenytilalmi megállapodást kötöttek. A megállapodásban az alperes kötelezettséget vállalt arra, hogy a munkaviszonyának megszüntetését követően hat hónapon át nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a munkáltató jogos gazdasági érdekét veszélyeztetné.

Összefoglaló a közalkalmazotti jogviszony rendkívüli felmentéssel való megszüntetése és az Mt. 7. § (1) bekezdés tárgyában hozott Mfv.III.10.734/2017/4. számú határozatról

A felperes óvodapedagógus munkakörben állt az alperes alkalmazásában. Az alperes a felperes közalkalmazotti jogviszonyát a 2015. február 16-án kelt rendkívüli felmentéssel, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 33/A. § (1) bekezdése alkalmazásával megszüntette. A felperes keresetében a közalkalmazotti jogviszonya jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményeinek alkalmazását kérte arra hivatkozva, hogy a felmentésben foglalt indokok nem valósak, okszerűtlenek, az alperes a rendkívüli felmentés jogát rendeltetésellenesen gyakorolta.

Birtokvédelmi pereket vizsgált a Kúria joggyakorlat-elemző csoportja

A Kúria joggyakorlat-elemző csoportja a jegyző előtt indított birtokvédelmi ügyek bírósági gyakorlatát vizsgálta. A témában dr. Orosz Árpád, a Kúria Polgári Kollégiumának vezető helyettese, a joggyakorlat-elemző csoport irányítója sajtó-háttérbeszélgetés keretében számolt be a vizsgálat és elemzés részleteiről, az eredményekről, javaslatokról.

A 2015-2016. években jogerősen befejezett, törvényszékenként 50 ügyben rendelt el aktavizsgálatot a csoport. A vizsgálat érdekessége, hogy olyan határozatokat is elemzett a Kúria, amelyek nem kerülnek a legfőbb bírói fórum elé.

Oldalak