Például 11/17/2018
Például 11/17/2018

Darák Péter: nemzeti igazságszolgáltatás nélkül nincs európai jog

15 éve alapították a FIDE (Európai Jog Nemzetközi Szövetsége) Magyar Tagozatát. Az évforduló alkalmából konferenciát szervezett az Európai Tükör Szerkesztősége és a FIDE magyarországi szervezete az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, 2018. október 17-én.

Tájékoztató az árvaellátás összegének megállapítása tárgyában döntésről

Tájékoztató a Kúria Mfv.III.10.629/2017/8. számú határozatról, melyben az alperes jogelődje a felperes részére 1999. október 3-tól – elhunyt szülője (édesapja) jogán, az életben lévő szülő rokkantságára tekintettel – árvaellátást állapított meg. Az alperes 2016. május 2-án határozatot hozott az árvaellátás 2016. február 1-jei hatállyal történő csökkentéséről, amelyben az ellátást a korábbi összeg 30%-ában állapította meg. A határozat indokolása szerint a felperes életben lévő szülője 2016.

Az alárendelt megsértésének vétsége megvalósulásához szükséges, hogy a sértett a cselekmény elkövetésénél jelen legyen

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.773/2018. számú jelentős ügyben 2018. szeptember 18-án hozott határozatáról: A törvényszék katonai tanácsa a rendőrtiszt terheltet bűnösnek mondta ki alárendelt megsértésének vétségében [Btk. 449. § (1) bekezdés], ezért megrovásban részesítette. Az ítélőtábla az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.

Súlyosítási tilalom a tárgyalás mellőzéses eljárásban

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.620/2018. számú jelentős ügyben 2018. október 16-án hozott határozatáról: A rendőr főtörzszászlós terhelttel szemben a törvényszék katonai tanácsa elsőként tárgyalás mellőzésével hozott határozatot, melyben a 2 rendbeli, társtettesként, hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntette miatt halmazati büntetésül hat hónap, végrehajtásában egy év három hónap próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetést szabott ki, a terheltet előzetesen mentesítve a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól.

Oldalak