Például 01/18/2019
Például 01/18/2019

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.679/2017. számú ügyről nem vagyoni kártérítés megfizetése tárgyában

A felperes útkezelő szakmunkás munkakörben állt az alperes alkalmazásában. A felperes 2012. április 4-én – az irodára menet közben – a frissen mosott és még nedves lépcsőn megcsúszott, hozzávetőlegesen három lépcsőt csúszott lefelé és ért földet anélkül, hogy elesett volna. Az éjszaka folyamán fájdalmai fokozódtak, ezért másnap felkereste a kórházat, ahol kétoldali térdízületi belső félhold sérülést véleményeztek és  műtétet hajtottak végre rajta.

Tájékoztató településképi bejelentési eljárással kapcsolatos döntésről

A Kúria a Kfv.IV.37.159/2018/4. számú ügyben hozott határozatot.
Ha egy adott időszakra vonatkozó közterület-használat úgy keletkezik, hogy a településképi bejelentésre a polgármester nem nyilatkozik, a fél az adott időszakon túl a településképi igazolás egy éves érvényességi idejére nem hivatkozhat.

Értékes kutatások - A Kúria 2018. évi gyakornoki programja

Lezárult a Kúria idei, immár ötödik alkalommal meghirdetett gyakornoki programja. 2018-ban hat egyetem tizenegy hallgatója kutathatott a legfőbb bírói fórum kollégiumaiban. A doktoranduszok olyan izgalmas jogkérdéseket vizsgáltak meg, mint a választási szabályok változásának hatásai, a bűnszervezetek elleni fellépés szervezeti keretei és lehetőségei Magyarországon vagy a polgári jogi személyiségvédelem.

Az új eljárási kódexek segítik a bíróságok munkáját, gyorsabb és alaposabb ítélkezést tesznek lehetővé

Az Országgyűlés plenáris ülésen számolt be dr. Darák Péter a Kúria 2017. évi, a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében elvégzett tevékenységéről 2018. december 13-án. Az Országgyűlés valamennyi frakciója akként foglalt állást, hogy támogatják a beszámoló elfogadását a szavazásnál.

Oldalak