Például 07/17/2018
Például 07/17/2018

Összefoglaló a közalkalmazotti jogviszony rendkívüli felmentéssel való megszüntetése és az Mt. 7. § (1) bekezdés tárgyában hozott Mfv.III.10.678/2017/4. számú határozatról

Az alperes által 2000-től színész munkakörben foglalkoztatott felperes közalkalmazotti jogviszonyát az alperes rendkívüli felmentéssel megszüntette, mert a felperes egy „külső” produkcióban való, munkáltatói hozzájárulás nélküli részvétellel megszegte a kinevezésében és a munkaköri leírásában foglalt, a munkavégzésre irányuló jogviszony bejelentésére és előzetes engedélyeztetésére vonatkozó kötelezettségeit.

Tárgyalási regisztráció a sajtóban “lúgos támadásként” nevezett ügyben

A Kúria nyilvános ülést tart a Bhar.I.690/2018. számú büntetőügyben. Az ügy tárgya: életveszélyt okozó testi sértés büntette és más bűncselekmények. A tárgyalás 2018. július 12. lesz, 10:00 órakor kezdődik a Markó utca 16. Fsz.1-es tárgyalóteremben (díszterem).

Tájékoztató Kormánytisztviselői Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata tárgyában folyamatban volt ügyről a Kúria előtt Mfv.II.10.658/2017/9. szám alatt

A felperes 2011. június 10-étől állt kormányzati szolgálati viszonyban az alperessel, 2012. augusztus 9-től igazgató munkakörben látta el tevékenységét. 2014. február 1-jei hatállyal az alperes elnökének személye megváltozott, majd március 3-ával a felperes igazgatóként betöltött főosztályvezetői munkakörét főosztályvezető-helyettesi munkakörre módosították. A munkaköréhez tartozó munkaköri leírást 2014. június 10-én közölték a felperessel. A munkáltató június 30-án ismét módosította munkakörét, amit ellenőrzési referensként határozta meg azzal, hogy illetménye jelentősen csökkent.

Tájékoztató a végkielégítés és felmentési időre járó illetmény megfizetése iránt folyamatban volt ügyről Kúria előtt Mfv.II.10.635/2017/7. szám alatt

A felperes 1996. február 1-jétől 2014. augusztus 31-éig állt munkaviszonyban az alperessel, melynek fenntartója egy nonprofit kft. volt. 2014. szeptember 1-jei hatállyal az alperesi intézmény a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartása alá került. A munkáltató 2014. október 30-án kelt intézkedésével 2014. augusztus 31-i hatállyal megszüntette a felperes munkaviszonyát arra hivatkozva, hogy fenntartóváltás következtében munkaviszonya 2014. szeptember 1-jei hatállyal a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 61.

Oldalak