Például 04/26/2018
Például 04/26/2018

Ha az elkövető magatartása az állatkínzás törvényi tényállásába illeszkedik, akkor az büntetőjogi, és nem közigazgatási jogi jogsértés.

Tájékoztató a Kúria Bfv.II.1.314/2017. számú jelentős ügyben 2018. február 7-én hozott határozatáról.
 I. A járásbíróság a terheltet bűnösnek mondta ki állatkínzás bűntettében [2012. évi C. törvény (Btk.) 244. § (2) bekezdés a) pont], s ezért pénzbüntetésre ítélte. A másodfokon eljárt törvényszék a terheltet 6 hónap – végrehajtásában 1 év próbaidőre felfüggesztett – szabadságvesztésre ítélte, míg egyebekben helybenhagyta az elsőfokú ítéletet.
II. A terhelt védője felülvizsgálati indítványt nyújtott be elsődlegesen a bűnösség megállapítása miatt.

Korábban kibocsátott sajtóbelépők érvényességéről

A Legfelsőbb Bíróság által korábban, a sajtó képviselői részére kiadott, a Kúria épületébe történő belépésre jogosító igazolványok 2018. március 31-ig érvényesek, újak kiadására nem kerül sor.

Az újságíró szövetségek, illetve a sajtóorgánumok, médiumok által kiállított hivatalos újságírói igazolványokat ez az intézkedés nem érinti, azok felmutatásával a Kúria nyilvános tárgyalásai 2018. április 1-jét követően is látogathatóak. A Kúria Sajtótitkársága továbbra is a korábbiak szerint segíti a média munkáját.

Budapest, 2018. március 22.

Tájékoztató a Pfv.V.20.753/2017/4. számú egyedi ügyben, közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésből fakadó követeléssel szembeni beszámítás kizártságáról

Az I. rendű felperes és az alperes közbeszerzési eljárás alapján egy iskolaépület felújítása és bővítése tárgyában kötöttek vállalkozási szerződéseket.

Az I. rendű felperes keresetében a szerződésekből eredő vállalkozói díj- és kártérítési igényei tekintetében kérte az alperes marasztalását, aki a perben beszámítási kifogást és viszontkeresetet is előterjesztett. Az I. rendű felperes a perindítás után a kereseti követeléseit a II. rendű felperesre engedményezte.

Döntött a Kúria kampányidőszakban politikai témákkal foglalkozó műsorban megjelenési lehetőség biztosítását érintő ügyben

Tájékoztató a Kvk.I.37.353/2018/2. számú választási ügyben: a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme folytán eljáró Kúria a jogsértés ténye és a közzétételi kötelezettség körében helyben hagyta az NVB 510/2018. számú határozatát, a bírság tekintetében megváltoztatta, annak kiszabását mellőzte.

A migrációval összefüggő közigazgatási bírói gyakorlatot vizsgálja joggyakorlat-elemző csoport a Kúrián

A Magyar Idők napilap arról tudósít, hogy még a nyári ítélkezési szünet előtt megtartja alakuló ülését a Kúrián az a joggyakorlat-elemző csoport, amely a migrációs perek tapasztalatait összegzi. A cikk 2018. március 22-én jelent meg.

A lap internetes oldalán az írás itt olvasható: https://magyaridok.hu/belfold/migracios-aktakat-elemzi-kuria-2916331/

Oldalak