Például 02/19/2018
Például 02/19/2018

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.886/2016. számú ügyről elmaradt munkabér tárgyában

Az alperes 2009. előtt kezdte meg a tevékenységét Magyarországon, amelynek során különböző jogi problémák merültek fel a működésével összefüggésben. Az alperesnél munkaviszonyban álló M.G. meggyőzte az ázsiai ügyvezetőt, hogy olyan jogtanácsosra van szükségük, és a feladatra a felperest ajánlotta. 2009. nyarán a felek M-án tartottak megbeszélést, ahol a felperes és a házastársa, valamint az ügyvezető és M. G. volt jelen. Ezen a megbeszélésen a munkaviszony főbb tételeit, a rendelkezésre állást, az ellátandó tevékenységet, illetve az ezért járó díjazást is megbeszélték a felek.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.884/2016. számú ügyről azonnali hatályú felmondás jogellenességének megállapítása és jogkövetkezményei tárgyában

A felperes 1997. július 1-jén létesített határozatlan idejű munkaviszonyt a M.H. Kft-vel karbantartó munkakörre, amely utóbb karbantartási vezetőre módosult. Jogutódlás folytán 2012. május 22-étől a felperes munkáltatója az alperes lett, a munkaköre változatlan maradt. A felperes 2012. május 9-én részt vett a munkáltató Belső Munkaügyi Szabályzatáról (BMSZ) tartott képzéseken, és annak átvette egy példányát. 2012. október 26-án képzést kapott a munkáltatónál érvényben lévő Etikai Kódex rendelkezéseiről is. A felperes munkaviszonyát az alperes 2013.

Összefoglaló az öregségi nyugdíj közalkalmazotti jogviszony fennállása alatti szüneteltetésének tárgyában hozott Mfv.III.10.632/2017/3. számú határozatról

A másodfokú társadalombiztosítási szerv az elsőfokú határozatot – amelyben az alperes a 2015. július 10-én kelt határozatával a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 83/C. § (1)-(2) bekezdése alkalmazásával, a felperes 2014. január 6-ától fennálló közalkalmazotti jogviszonyára tekintettel elrendelte a felperes öregségi nyugdíjának szüneteltetését – helybenhagyta. A felperes keresetében a határozat felülvizsgálatát arra hivatkozva kérte, hogy az alperes – az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) 78117/13.

Oldalak