Például 06/26/2017
Például 06/26/2017

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.563/2016. számú ügyről jogorvoslathoz való jog tárgyában

A Magyar Köztársaság Kormánya és az alperes igazgatótanácsa az alperes jogállásáról megállapodást kötött, melynek kihirdetéséről a 2014. április 12-éig hatályban volt 90/1996. (VI.21.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) szólt. Ennek 1. és 2. pontja rögzítette, hogy az alperes politikai szervezetektől független, nem-érdekképviseleti, nem-nyereségérdekelt nemzetközi környezetvédelmi szervezetként tevékenykedik. A munkaszerződés szerint a felek 2000. január 7-étől létesítettek munkaviszonyt vezető jogtanácsos munkakörre.

Tájékoztató a Pfv.VI.21.279/2016. számú hiteltartozás és járulékai megfizetése iránti egyedi ügyben

Az I. rendű felperes hitelt folyósított a II. rendű alperes részére, annak visszafizetésére pedig a tőkeösszeg 50 %-ának az erejéig a II. rendű felperes, valamint a teljes tartozás erejéig az I. rendű alperes vállaltak készfizető kezességet. Az adós nem fizette a törlesztő részleteket, ezért a kölcsönszerződés felmondásra került, a II. rendű felperes pedig készfizető kezesként kifizette a tőketartozás 50 %-át az I. rendű felperes részére. A II.

Tájékoztató a Pfv.I.20.228/2017. számú jelentős ügyben, a végrehajtás megszüntetése és korlátozása iránti perek megindításának a Pp. 366.§-ában előírt feltételéről tárgyában

Abban az esetben, ha a végrehajtás megszüntetésére, illetőleg korlátozására a végrehajtási – nemperes – eljárás keretében nincs lehetőség, mert a Vht. 41.§ (1) bekezdésének megfelelően az adós okirattal nem tudta valószínűsíteni, hogy a végrehajtandó követelés alaptalan, azt már teljesítették vagy egyébként megszűnt, illetve nincs olyan, a Vht.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.700/2016. számú ügyről fegyelmi határozat hatályon kívül helyezése tárgyában

A felperes 2009. október 1-jétől volt a B-i K Ügyészség ügyésze. Ügyviteli tevékenységét a magánjogi és közigazgatási jogi szakágban működtetett számítástechnikai rendszerben (MAKÖR-ben) kellett rögzítenie. A vezetőhelyettes ügyész 2013 szeptemberében észlelte, hogy a felperestől kevés aktát kap revízióra annak ellenére, hogy sokkal több akta található nála, ezért közösen átnézték a felperes szobájában lévő aktákat rögzítve, hogy azokban milyen intézkedést kell tenni. Felhívta a felperest, hogy mihamarabb dolgozza fel a hátralékot. Dr. K.M. vezető ügyész 2014.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.614/2016. számú ügyről perújítás, közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetése tárgyában

Az N. Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatával jogutód nélkül megszüntette az önkormányzati alapítású és fenntartású könyvtárat. A megszüntető okirat szerint a közművelődési szervező, azaz a perújító felperes közalkalmazotti jogviszonya a Kjt. 30. § (1) bekezdés a) pontja alapján átszervezés miatt szűnik meg 2012. november 14-ével. A felperes 2012. szeptember 4-én kelt felmentése indokolása szerint a jogviszony megszüntetésre az intézmény jogutód nélküli megszűnése miatt került sor.

Oldalak