Például 04/26/2017
Például 04/26/2017

Tájékoztató a Pfv.V.22.491/2016/14. számú kiemelt ügyben jogerős részítélet hatályon kívül helyezéséről

A felperes mint vállalkozó és az I. rendű alperes mint megrendelő 2011-ben 3.890.000 Euró + áfa egyösszegű vállalkozói díjas szerződést kötöttek egy kohó felújítására komplett tervezéssel és kivitelezéssel. A felperes ezt követően alvállalkozási szerződést kötött a II. rendű alperessel a vállalkozási szerződés szerinti kivitelezési munkák elvégzésére 990.000 Euró díj ellenében.

Tájékoztató a Kúria Kfv.III. tanács által elbírált Kfv.III.37.921/2016. számú ügyről rendőri intézkedés elleni panasz tárgyában

A felperes 2014. június 7. napján Németországban vásárolt személygépkocsit kívánt Magyarországra hazahozni. A személygépkocsira 2014. június 10. napján a magyarországi úti cél megjelölésével ideiglenes rendszámot kért és kapott Németországban. Az ideiglenes rendszám öt napra volt érvényes, 2014. június 14-ig tartó időszakra. Ezen kiállított ideiglenes forgalmi engedélyben feltüntetésre került a gépjármű típusa, forgalmi rendszámba az üzembentartó neve és lakcíme, a jármű azonosításához szükséges alvázszám is. Az okiratot az okmányiroda aláírásával és bélyegzőjével látta el.

Tájékoztató a Kúria Mfv.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.396/2016. számú, munkáltató egészségsértése miatti kárfelelősség tárgyában hozott határozatról

A felperes az alperes jogelődjénél 1972. február 24-én, majd 1975. február 13-án munkavégzés közben szenvedett balesetet, amelynek következtében utóbb a jobb szemére a fényérzése megszűnt. 2004. szeptember 16-án e szemén teljes vakságot, valamint megemelkedett szemnyomást diagnosztizáltak.

Joggyakorlat elemző csoport kutatta a Kúrián a vezető tisztségviselők hitelezőkkel szembeni felelősségét

Mikor felelős az adós cég vezetője és hogyan érvényesítheti igényét a hitelező? Miként lehet értelmezni az ún. Csődtörvényt, az új Polgári törvénykönyv és a Cégtörvény vonatkozó passzusait? Miként járjanak el a bírók az ügyekben? Mit javasol a Kúria a törvényalkotó számára? Ezekre a kérdésekre kereste a választ a legfelsőbb bírói szerv egyik joggyakorlat elemző csoportja. A testületben 16 bíró, jogtudós, szakértő, helyettes államtitkár dolgozott. A munkát Dr. Vezekényi Ursula vezette. A Kúria tanácselnöke a sajtó képviselőinek tartott háttérbeszélgetést 2017. március 28-án.

Tájékoztató a Kúria Mfv.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.625/2016. számú, közigazgatási határozat felülvizsgálata tárgyában hozott határozatról

A felperes 2011. augusztus 26-án felszámolás alá került. A felszámoló a Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség határozata alapján – amellyel kötelezte a felperest, hogy (veszélyes hulladéktárolásra tekintettel) gondoskodjon az ingatlana őrzéséről, illetéktelenek behatolása elleni védelemről – 3 fő munkaviszonyban történő foglalkoztatásáról döntött. Ezen személyekkel vagyonőr munkakörben 2015. január 31-én munkaviszony létesült. A felperes 2015.

Oldalak