Például 03/26/2017
Például 03/26/2017

Tájékoztató az Mpkk.II.10.873/2016/2. számú jelentős döntésről, mely szerint a munkaviszonyból származó jogvita munkaügyi pernek minősül akkor is, ha a felek bármelyikének személye engedményezés alapján változik

A fizetési meghagyás folytán perré alakult eljárásban a felperes társaság 1.000.000.- Ft kártérítés és ezen összeg után 2015. szeptember 29-től járó törvényes kamatok megfizetésére kérte kötelezni az alperest. Előadta, hogy az alperes a G. S. Kft. munkavállalója volt, az alperes munkaszerződése szerinti kötelezettségének nem tett eleget, 2015. június, július és augusztus hónapban egyszer sem jelent meg munkavégzésre, amellyel 1.000.000.- Ft kárt okozott a munkáltatónak. A munkaszerződésből eredő kártérítés követelését az alperes munkáltatója a felperesre engedményezte.

Tájékoztató a Pfv. IV. 21.670/2016. számú ügyben, közérdekű adat kiadásának alapelvei tárgyában

A felperes a fővárosi kerület önkormányzat tulajdonában álló bérlakások használatával, hasznosításával kapcsolatos adatok kiadását kérte az alperestől, meghatározott időszakokra nézve, összesen 19 pontban. A jogerős ítélet kisebb pontosításokkal az igénynek helyt adott, a Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.

Oldalak