Például 04/26/2017
Például 04/26/2017

Tájékoztató a Kúria Bfv.II.1.278/2016. számú jelentős ügyben hozott határozatáról, a jogi személy képviselete kötelező, de képviselőjének részvétele a nyilvános ülésen nem kötelező

I. Az adócsalás bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban voltt büntetőügyben a bíróság jogerős ítéletével jogi személyekkel szemben pénzbíráságot szabott ki. 
II. Az ítélet ellen két jogi személy nyújtott be - közös képviselőjük útján - felülvizsgálati indítványt arra hivatkozással, hogy a képviselőt a másodfokú bíróság nem idézte a nyilvános ülésre, s ezzel feltételen eljárási szabálysértést valósított meg.
III. A Kúria azt állapította meg, hogy a felülvizsgálati indítvány nem alapos.

Tájékoztató a Kúria Bfv.II.848/2016. számú ügyben hozott határozatáról, a megrendelőtől befolyt pénz a teljesítésre köteles cég tulajdonába kerül, annak a felek megállapodásától eltérő célú felhasználása sikkasztást nem valósít meg

I. Jogerős ítéletében a bíróság sikkasztás bűntettében állapította meg a terhelt bűnösségét, és ezért őt szabadságvesztésre ítélte.
II. Az ítélet ellen (védője útján) a terhelt nyújtott be felülvizsgálati indítványt arra hivatkozással, hogy  bűnösségének kimondására a büntető anyagi jog szabályainak a megsértése miatt került sor.
III. A felülvizsgálati indítvány nem alapos.
1. A terhelt azt állította, hogy az „ügy elkövetője” valójában a cég, ezért a Kúria a következőkre mutat rá:

Tájékoztató a Kúria Bfv.II.1.398/2016. számú ügyben hozott határozatáról, a mennyiben a terheltek vallomásai alapján közöttük nincs érdekellentét, védelmükben egyazon védő eljárhat

I. Jogerős ítéletében a bíróság adócsalás bűntettében és más bűncselekményekben mondta ki a terhelt bűnösségét, és ezért őt szabadságvesztésre ítélte.
II. Az ítélet ellen a terhelt védője nyújtott be felülvizsgálati indítványt arra hivatkozással, hogy a tárgyalás olyan személy távollétében került megtartásra, akinek a részvétele a törvény értelmében kötelező.
III. A Kúria azt állapította meg, hogy a felülvizsgálati indítvány nem alapos.

Jogegységi csoportok vizsgálják az új Polgári Törvénykönyv bírói gyakorlatát

Folyamatos figyelés, problémafelvetések és a kérdések megvitatása – ezek most a legfontosabb feladatai azoknak a jogegységi csoportoknak, amelyeket Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke kezdeményezésére hívtak életre. Erről számolt be Dr. Kovács Zsuzsanna a legfelsőbb bírói fórum Sajtótitkársága által szervezett újságíróknak tartott háttérbeszélgetésen 2017. március 30-án a Bírói Klubban. A Kúria bírája a csoportfelelősökkel működő jogegységi csoportok munkáját fogja össze.

Tájékoztató a Pfv.I.21.276/2016. számú egyedi ügyben, a Ptk. és a Csődtv. összefüggéséről

A felperes – a perbeli ingatlanra adásvételi szerződést kötő gazdasági társaság – elsődlegesen arra hivatkozással kérte az I-VIII. rendű alperesek javára feljegyzett tulajdonjog fenntartással történt eladás tényének törlését, hogy a nevezettek javára szóló adásvételi szerződéseket az eladó IX. rendű alperes felszámolója felmondta, ezáltal a szerződések megszűntek, a feljegyzések okafogyottá váltak. Másodlagosan az I-VIII. rendű alperesek jognyilatkozatának pótlását kérte a feljegyzések törléséhez a régi Ptk.

Oldalak