Például 12/11/2017
Például 12/11/2017

Magyar közjegyzők ismerték el Orosz Árpád munkásságát

Pro Notariis Hungariae – A magyar közjegyzőkért díjban részesült dr. Orosz Árpád, a Kúria Polgári Kollégiumának helyettes vezetője. A kitüntetést dr. Tóth Ádám, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) elnöke 2017. november 17-én a 29. Közép-Európai Közjegyzői Kollégium jubileumi konferenciáján, Budapesten nyújtotta át. A MOKK elnöksége dr. Orosz Árpádnak a magyar közjegyzőség érdekében kifejtett tevékenységét és a közjegyzői kar számára, valamint a polgári jog területén végzett kiemelt jelentőségű munkásságát ismerte el a díjjal.

A Kúria elnökének beszámolója a Parlament Igazságügyi Bizottsága előtt

Elfogadta az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága a Kúria elnökének 2016. évi beszámolóját. Dr. Darák Péter 2017. november 21-én tájékoztatta a bizottság tagjait beszámolójának leglényegesebb elemeiről és válaszolt a képviselők kérdéseire is. A felvetett témák között nagy hangsúlyt kaptak a Kúria ügyelosztási rendjére vonatkozó kérdések. A bizottság kilenc igen és egy tartózkodás mellett fogadta el a Kúria elnökének beszámolóját.

Budapest, 2017. november 21.

A Kúria Sajtótitkársága

Semmisek a nyíregyházi forradalmárok és a mecseki láthatatlanok ügyében hozott ítéletek

Két újabb az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését követően lefolytatott bírósági eljárásról és ítéletről mondta ki a Kúria, hogy semmis. A legfőbb bírói fórum Büntető Kollégiumának III-as tanácsa 2017. november 21-én nyilvános ülésen vizsgált felül két olyan ítéletet, amelyek az 1956-os forradalom és szabadságharc utáni leszámolással álltak összefüggésben. A semmisség megállapítását a Legfőbb Ügyész indítványozta. Az egykori vádlottak érdekében eljáró ügyvéd csatlakozott az ügyészi indítványhoz.

Dr. Darák Péter, a Kúria elnökének osztrák kitüntetése

Rendkívül magas osztrák állami kitüntetésben részesült a Kúria elnöke 2017. november 20-án. A Nagy Arany Érdemrendet Szalaggal az Osztrák Köztársaság Szolgálatáért (Großes Goldenes Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich) dr. Darák Péter Bécsben, az Osztrák Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának palotájában vehette át. A második legrangosabb osztrák állami kitüntetés kormányfőknek, minisztereknek és parlamenti elnököknek adományozható. Az ennél még magasabb kitüntetés kizárólag államfőknek adható.

Tájékoztató a Pfv.V.21.950/2017/7. számú ügyben a vállalkozási szerződéstől való megrendelői elállás jogkövetkezményeinek megítélése tárgyában

A jogutódként igényt érvényesítő IV. rendű felperes és az alperes közötti vállalkozási szerződéses jogviszonyban a Kúria a felek közötti bonyolult elszámolási jogvitában hozott döntést. Miután az eljárás korábbi szakaszában – a részbeni hatályon kívül helyezést követő megismételt eljárásban – a felperest megillető 564.593.741 forint vállalkozói díjról és annak kamatairól jogerős részítélet született, e kérdést jelen eljárás nem érintette.

Oldalak