Például 04/26/2018
Például 04/26/2018

Tájékoztató a Kúria Bhar.I.1.826/2017. számú jelentős ügyben hozott határozatáról:

A társadalomra veszélyesség aggály nélkül megállapítható, ha a vádlott hivatali (szolgálati) beosztását kihasználva azt a látszatot kelti, hogy a média érdeklődésének középpontjába került fogvatartottról bizalmas információkat hajlandó közölni, és ezért vesztegetési pénzt fogad el.

Szorosabbra fűzött szakmai együttműködés Vietnammal

A kölcsönösség elvén alapuló igazságügyi együttműködési megállapodást kötött a Kúria és Vietnami Szocialista Köztársaság Legfelsőbb Népi Bírósága 2018. március 26-án Budapesten. A kooperáció célja a két legfőbb bírói fórum közötti több éves kapcsolat elmélyítése, a jó gyakorlatok megismerése, valamint a két ország igazságügyi és bírósági rendszerének fejlődéséből adódó tapasztalatok cseréje.

Izgalmas kutatási témák, kölcsönös előnyök – folytatódik a gyakornoki program a Kúrián

Fiatal kutatókat hallgatott meg a Kúria vezetése 2018. március 26-án a legfőbb bírói fórum dísztermében. A doktoranduszok a Kúria gyakornoki programjára jelentkeztek. Az eseményen jelen volt dr. Darák Péter, a Kúria elnöke, a legfőbb bírói fórum vezetői, dr. Molnár Gábor Miklós, a Büntető Kollégium tanácselnöke, a gyakornoki program vezetője, kúriai bírók, valamint a doktori iskolák képviselői.

Tájékoztató a Kúria döntéséről a Kfv.VI.38.026/2017. számú kiskorú gyermek ideiglenes nevelésbe vételével kapcsolatos gyámügyi tárgyú jelentős ügyben

Felperesek megtagadták csecsemő korú gyermekük kötelező védőoltásának beadását. Kötelezettségüknek jogerős ítélet ellenére sem tettek eleget. A végrehajtást az egészségügyi és gyermekvédelmi szervekkel való kapcsolat megszakításával az együttműködés meghiúsításával és a gyermek izolálásával az illetékes hatóságok előli elrejtésével, külföldi tartózkodásra hivatkozással akadályozták.

A hamis adat és a hamis (hamisított) okirat egymást nem fedő kategóriák, a hamis okirat megdönthető vélelmet jelent arra nézve, hogy hamis adat vagy tény közlésére került sor

Tájékoztató a Kfv.VI.37.616/2017. számú idegenrendészeti tárgyú ügyben.
A bangladesi állampolgár felperes 2014-ben menekültkénti elismerés iránti kérelmet nyújtott be. Előadta, hogy nős családi állapotú, felesége 4 gyermekükkel Bangladesben maradt. A közigazgatási és munkaügyi bíróság – megváltoztatva a hatóság határozatát – a felperest menekültként elismerte.

Oldalak