Például 03/26/2017
Például 03/26/2017

Összefoglaló az Mfv.III.10.193/2016/4. számú, szolgálati járandóság szüneteltetése tárgyú ügyben hozott határozatról

Az alperes a 2014. május 21-én kelt határozatával elrendelte a felperes szolgálati járandósága folyósításának 2014. június 1-től december 31-ig történő szüneteltetését. A másodfokú szerv a határozatot helybenhagyta, mert a felperes 2014. január 1-április 30-ig szerzett járulékalapot képező jövedelme meghaladta a 2014. január 1-jén érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének a tizennyolcszorosát, ami – a Tny.-nek a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény (Knymt.) 11.

Tájékoztató a Kfv.VI.35.631/2016. számú, a közvetett képviselőként eljáró vámügyintéző egyetemleges vámfizetési kötelezettsége tárgyában hozott ügyben

Felperes közvetett képviselőként intézte az őt megbízó gazdasági társaság vámügyeit, így többek között egy sikertelen export értékesítés után visszahozott áru belföldi vámkezeltetését, illetve a vámmentes vámkezeléshez szükséges határidő meghosszabbítását. Az erre vonatkozó kérelemre indult eljárást azonban a vámszerv felfüggesztette a megbízónál időközben folyamatban lévő utólagos ellenőrzés lezártáig.

Összefoglaló az Mfv.III.10770/2016/4. számú, öregségi nyugdíj szüneteltetetése tárgyú ügyben hozott, az Alkotmánybíróság eljárását kezdeményező végzésről

Az 1947. december 24-én született felperes 2002-től szolgálati nyugdíjban részesült, amely ellátás 2012. január 1-től öregségi nyugdíjként került továbbfolyósításra. A felperes 2002. szeptember 2-tól közszolgálati, majd kormányzati szolgálati jogviszonyban állt, a jogviszony utóbb, a 2013. szeptember 4-én kelt felmentés folytán megszűnt. Az elsőfokú társadalombiztosítási szerv a felperes bejelentése alapján, a kormányzati szolgálati jogviszony fennállása miatt – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 83/C. § (1)-(2), (4) bekezdése, valamint 102/I.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.338/2016. számú ügyről azonnali hatályú felmondás tárgyában

A felperes 1993. augusztus 2-ától állt az alperes, illetve jogelődje alkalmazásában, a 2009. október 1-jén kelt munkaszerződése szerinti munkaköre ügyfélkapcsolati műszaki területi referens. A perbeli időszakban az s-i ügyfélszolgálati irodában irodavezető-helyettesi munkakört töltött be. Az ügyfélszolgálati munkatársak két rendszert használtak az ügyfelekkel kapcsolatos ügyintézés során, az egyik az ún. „ügyfélhívórendszer”, a másik a „SAP” rendszer. Az alperesnek a teljesítményértékelési és ösztönző prémium rendszerről (TÉR) szóló szabályzata 2013. július 1.

Oldalak