Például 06/22/2017
Például 06/22/2017

Összefoglaló az Mfv.III.10.465/2016/7. számú, rehabilitációs ellátás tárgyú ügyben hozott határozatról

Az alperes a 2015. január 23-án kelt határozatával a felperes részére 2014. február 1-től megállapított rokkantsági ellátást 2015. február 28-ától megszüntette, egyidejűleg 2015. március 1-től 2017. február 28-ig havi 47.340 forint rehabilitációs ellátást állapított meg. A másodfokú társadalombiztosítási szerv az ellátás időtartamára vonatkozó rendelkezést megváltoztatta, egyebekben az elsőfokú határozatot helybenhagyta.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.486/2016. számú ügyről végkielégítés tárgyában

A felperes 1993. augusztus 1-jétől létesített munkaviszonyt az alperes jogelődjével. A 2008. szeptember 1-jei jogutódlást követően a munkáltató az alperes lett, amely mint az Sz. Egyházmegye által fenntartott intézmény világnézetileg elkötelezett, katolikus szellemiségű iskola, nevelési elveinek alapja a keresztény vallási és erkölcsi értékek tisztelete.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.483/2016. számú ügyről azonnali hatályú felmondás jogellenességének megállapítása tárgyában

A felperes kézbesítő munkakörben állt az alperes alkalmazásában. 2013 augusztusától kezdődően vele szemben 42 db panaszbeadványt nyújtottak be, amely miatt az alperes fokozott ellenőrzést rendelt el. Az erről készült vizsgálati jelentés alapján az alperes 2014. október 1-jén kelt azonnali hatályú felmondásával szüntette meg a felperes jogviszonyát. A felperes a keresetében a munkaviszony megszüntetés jogellenességének jogkövetkezményeit kérte. Az elsőfokú bíróság ítéletével a keresetet elutasította és a felperest perköltség fizetésére kötelezte.

Megjelent a Kúria online folyóiratának legfrissebb száma

Az idei joggyakorlat-elemző csoportok munkájába nyújt betekintést a „Forum Sententiarum Curiae” címmel megjelenő tudományos igényű online folyóirat. Darák Péter, a Kúria elnöke az Előszóban kifejti, hogy 5 éve működnek joggyakorlat-elemző csoportok a Kúrián, melynek mostanra érett be a gyümölcse, egyre többen keresik fel a Kúria honlapját abból a célból, hogy tájékozódjanak az összefoglaló véleményekben írt megállapításokról.

Oldalak