Például 10/19/2017
Például 10/19/2017

Adójog és európai határok – A Kúria elnöke a Soproni Pénzügyi Napokon

„Legújabb EUB adójogi esetek” címmel tartott előadást dr. Darák Péter a XI. Soproni Pénzügyi Napokon 2017. szeptember 21-én. A Kúria elnöke a Győr-Moson-Sopron megyei városban megrendezett pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencián az Európai Unió Bírósága által elbírált néhány jogesetet ismertetve rámutatott, hogy milyen adójogi problémákat vet fel az, hogy az adózást tagállami hatáskörben szabályozzák, miközben a kereskedelem és a gazdasági kapcsolatok Európában határokat átívelve működnek.

Tájékoztató a Pfv.I.21.934/2016. számú ügyben, a régi Ptk. hatálya alá tartozó önálló zálogjog jogi természetéről

A Kúria a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte, az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta, a keresetet elutasította és indokolásában kifejtette:
Az önálló zálogjog abban az esetben sem járulékos jellegű mellékkötelezettség, ha egyébként kölcsönszerződés biztosítására alapították: jogi sorsa nem függ a biztosított követelés jogi sorsától.

Tájékoztató a Kúria Pfv.II. 20.165/2017. számú egyedi ügyében, házastársi közös vagyon megosztása iránti perben

A per 2012-ben indult. A felperes keresetében kérte a házastársi közös vagyon megosztását, ennek keretében az ingóvagyon megosztását, a közös tulajdonban álló, korábban a volt házastársak lakhatását biztosító jelentős értékű házas ingatlan, továbbá egy lakásingatlan közös tulajdonának megszüntetését. A házas ingatlanból a tulajdoni hányadának az alperes tulajdonába adását, a lakásingatlant illetően feljogosítását az alperes tulajdoni hányadának megváltására. Kérte a felek nevén vezetett bankszámlákon kezelt követelések megosztását.

Folytatódik a Tudósklub a Kúrián

Az informatikai fejlődés társadalmi hatásainak megvitatásával folytatódik a Tudósklub a Kúrián. Az idén tavasszal indult tudományos rendezvény- és előadássorozat célja, hogy a legfelsőbb ítélkezési fórum bírái és a Kúria alkalmazottai egyfajta interdiszciplináris képet kapjanak a modern tudományágak kutatási területeiről, a vizsgálatok eredményeiről és a jogtudománnyal kapcsolatos összefüggésekről.

Oldalak