Például 06/22/2017
Például 06/22/2017

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.586/2016. számú ügyről kormányzati szolgálati jogviszony jogellenes megszüntetése tárgyában

A felperes 1996. április 23-ától állt közszolgálati jogviszonyban, 2013. július 19-én került az É. Osztályra építésfelügyelő munkakörbe. Munkaköri leírása szerint építésfelügyelőként kiemelt feladata volt az égéstermék-elvezetők körében a „jókarbantartási kötelezettség” teljesítésével kapcsolatos ellenőrzések, illetve eljárások lefolytatása. A Hivatal vezetője 2013.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.427/2016. számú ügyről azonnali hatályú felmondás jogellenessége és jogkövetkezményei tárgyában

Az I. rendű felperes biztonsági vezetőként, a II. rendű felperes pedig a  T. Áruház vevőszolgálati igazgatójaként állt az alperes alkalmazásában. K.S. főpénztári asszisztens 2014. december 8-án 30.000 forint váltópénz hiányt jelzett és felettese, a II. rendű felperes segítségét kérte. Miután a pénzösszeget nem találták meg, az I. rendű felperes kérésére K.S. a recepción lévő biztonsági szobában levette a cipőjét és a zokniját, kiüresítette a zsebeit. Ennek eredménytelensége után az I. rendű felperes megkérte a II.

Dr. Kónya István a Kúria elnökhelyettesének interjúja a Hír Tv Riasztás című műsorában

Interjút adott Dr. Kónya István a Kúria elnökhelyettese a Hír Tv Riasztás című műsornak, melyben arról kérdezték, hogy hogyan lehet valaki gyanúsítottból a bíróságon újra tanú, valamint a védő jelenléte nélkül is lehet-e vallomást tenni.

A Kfv.III.38.101/2016. számú közbeszerzési ügyben hozott közigazgatási határozatot a Kúria felülvizsgálta és a Fővárosi Törvényszék ítéletét hatályában fenntartotta

Az I. rendű alperesi beavatkozó mint ajánlatkérő 2015. elején nyílt közbeszerzési eljárást indított a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő infrastrukturális továbbfejlesztése megvalósításához szükséges kiviteli tervek elkészítésére, és építési munkák elvégzésére. A módosított ajánlattételi határidőre három másik cégen kívül a felperes egy másik céggel közösen nyújtott be ajánlatot. Az ajánlatkérő 2015. június 5-én tájékoztatta a felperest kizárásáról, és ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról.

Oldalak