Például 06/26/2017
Például 06/26/2017

Kúriai bírák tudományos munkáit ismerhette meg a közönség

Kúriai bírák tudományos műveit mutatták be 2017. május 31-én a legfelsőbb bírói fórum Mailáth-termében. A rendezvényen ismertetett könyvek, tankönyvek, publikációk arról tanúskodnak, hogy a Kúria bírái az ítélkezés és joggyakorlat egységesítő tevékenységük mellett milyen jelentős szakmai és tudományos kutatásokat is végeznek.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.566/2016. számú ügyről munkaviszony és megbízási jogviszony elhatárolása tárgyában

2011. február 1-jétől 2011. április 30-áig terjedő időszakra az alperes ügynöki megbízási szerződést kötött a P. Kft-vel, amelynek 2007. október 17-étől a felperes az ügyvezetője.  A szerződésben rögzítették, hogy a felperes kizárólag a P. Kft-vel áll jogviszonyban, az alperessel sem munkaviszonyban, sem egyéb szerződéses jogviszonyban nem áll. Az alperesnél fennálló ügynöki megbízási jogviszony keretében a felperes B. több kerületében, valamint P.

Tájékoztató a Pfv.IV.20.171/2017. számú szabadalombitorlással elért gazdagodás visszatérítése iránti egyedi ügyben

A felperes keresetében a szabadalombitorlással elért 494.063.656 forint gazdagodás visszatérítésére és kamatai megfizetésére kérte kötelezni az alperest. A jogerős ítélet 60.473.237 forint és kamatai megfizetésére kötelezte az alperest, ezt meghaladóan a keresetet elutasította.

Oldalak