Például 04/26/2017
Például 04/26/2017

Összefoglaló az Mfv.III.10.158/2016/9. számú, szolgálati idő tárgyában hozott határozatról

Az alperes a 2009. január 28-án kelt, utóbb módosított határozatával – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.), a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK Rendelet (Rendelet) és azok végrehajtásáról szóló jogszabályok alkalmazásával, 25 év 2 nap Magyarországon, 15 év 63 nap Svédországban szerzett szolgálati idő és 149.570 forint havi átlagkereset alapján – 2008.

Sajtóregisztráció kérés

A Kúria illetékes tanácsa 2017. április 4-én, kedden 13:00-kor tárgyalja a KC Bidding Befektetési és Szolgáltató Kft. - Magyar Állam közötti pert a Kúrián. Az ügyben döntés várható. A sajtó képviselőinek részvétele a tárgyaláson regisztrációhoz kötött,  az következő e-mail címen: sajtoregisztracio@kuria.birosag.hu, április 4-én, kedden 10:00-ig.

Budapest, 2017. április 3.

A Kúria Sajtótitkársága

Tájékoztató a Kúria Bhar.I.1.472/2016. számú ügyben hozott határozatáról, áfa jogosulatlan visszaigénylésével kapcsolatos csalási cselekmények esetében a folytatólagosság megállapítása

Az első fokon eljáró törvényszék ítéletével a XXV. rendű terheltet bűnösnek mondta ki 2 rendbeli folytatólagosan elkövetett adócsalás bűntettében [1978. évi IV. törvény 310. § (1) bekezdés, (4) bekezdés], csalás bűntettében [1978. évi IV. törvény 318. § (1) bekezdés, (4) bekezdés a) pont], csalás vétségében [1978. évi IV. törvény 318. § (1) bekezdés, (2) bekezdés] és 2 rendbeli folytatólagosan elkövetett magánokirat-hamisítás vétségében (1978. évi IV. törvény 276. §).

Tájékoztató a Kúria Bhar.I.1.465/2016. számú ügyben hozott határozatáról, az adócsalást közvetett tettesként olyan személy is elkövetheti, akinek nincs jogi kötelezettsége a nyilatkozattételre, mivel ügyvezetői minősége az adóév vége előtt megszűnt

Az elsőfokú bíróság az I., II. és III. rendű vádlottakat bűnösnek mondta ki az 1978. évi IV. törvény 310. § (1) bekezdésébe ütköző és részben a (2), (3), valamint (4) bekezdése szerint minősülő adócsalás bűntettében. Ezért velük szemben halmazati büntetésként végrehajtandó szabadságvesztés büntetést, közügyektől, valamint a gazdasági társaságokban betölthető vezető tisztségviselői munkakörre, illetőleg megbízatásra kiterjedő foglalkozástól eltiltást szabott ki.

Oldalak