Például 08/19/2017
Például 08/19/2017

Tájékoztató a Kúria Bhar.I.356/2017. számú jelentős ügyben hozott határozatáról

A hivatali visszaélés akkor állapítható meg, ha a terhelt cselekménye közvetlen hatással van a hivatalos személy közfeladatot ellátó tevékenységére, és ezen keresztül sérti vagy veszélyezteti az állami szerv működésének rendjét és a törvényességbe vetett közbizalmat.

Az elsőfokú bíróság ítéletével az I., II. és III. rendű terhelteket az ellenük hivatali visszaélés bűntette [Btk. 305. § a) pont] miatt emelt vád alól felmentette.

Tájékoztató a Kúria Bfv.III.299/2017. számú jelentős ügyben hozott határozatáról

Nem követi el a tiltott adatszerzés bűntettét aki munkahelyének egyik helyiségében mozgásérzékelős, felvételek készítéséra alkalmas kamerát szerel fel, annak érdekében, hogy az ott történteket rögzítse.

A terheltet a járásbíróság tárgyalás mellőzésével hozott jogerős végzésével a Btk. 422.§ (1) bekezdés b) pontjába ütköző tiltott adatszerzés bűntette miatt 1 év 6 hónap időtartamra próbára bocsátotta.

Tájékoztató a Kúria Bfv.III.295/2017. számú jelentős ügyben hozott határozatáról, törvényesen jár el a bíróság ha a vádlott távollétében megtartott tárgyalás alapján felmentő ítéletet hoz

A járásbíróság a 2016. július 7-én kelt ítéletével, illetve a törvényszék a 2016. november 16-án jogerős végzésével a terheltet a Btk. 227.§ (1) bekezdés a) pontja szerint minősülő 2 rendbeli becsületsértés vétsége miatt emelt vád alól felmentette, egyben a garázdaság szabálysértése miatt indított büntető eljárást megszüntette.

Tájékoztató a Kúria Bfv.III.235/2017. számú jelentős ügyben hozott határozatáról, nem büntethető aki az éjszakai utcán az öt ért támadás elhárítása során a támadó életét kioltja

A törvényszék a 2014. január 31. napján kihirdetett ítéletével a terheltet a Btk. (2012. évi C. törvény) 164. § (1) bekezdésébe ütköző, de a (3) bekezdés szerint minősülő és büntetendő testi sértés bűntette miatt 1 év börtönben végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélte, az emberölés bűntette miatt emelt  vád alól felmentette.

Tájékoztató a Kúria Bfv.III.157/2017. számú jelentős ügyben hozott határozatáról

Megvalósítja a közveszéllyel fenyegetés bűntettét aki az USA Nagykövetségén arra hivatkozik, hogy bomba van a cipőjében.
Fenyegetésnek minősül minden olyan látszat keltése amely nem kifejezett tényközléssel utal azokra a valótlan és váratlan eseményekre, körülményekre, amelyek alkalmasak arra, hogy a közlés címzettjében a valóságnak meg nem felelő képzet keletkezzék.

Oldalak