Például 03/26/2017
Például 03/26/2017

Tájékoztató a Kúria Gfv.VII.30.150/2016/10. számú végzéséről devizalapú kölcsönszerződésekben az ügyleti kamat éves százalékos értékének meghatározásáról

A peres felek CHF alapú kölcsönszerződést kötöttek személygépkocsi vételárának finanszírozására. A szerződésben meghatározták a kölcsön összegét, a törlesztő részletek számát, havi összegét, a törlesztés teljes összegét, valamint a THM-et.

A felperes keresetében – többek között – a szerződés érvénytelenségének megállapítását kérte a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 213. § (1) bekezdés c) pontja alapján, arra való hivatkozással, hogy a szerződés nem tartalmazza az induló ügyleti kamat éves százalékos értékét.

Tájékoztató a Pfv.V.22.478/2016/7. számú ügyben, az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 306. § (4) bekezdése szerinti visszatartási jog nem önálló szavatossági igény

A peres felek közötti vállalkozási szerződéses jogviszonyban a megrendelő a vállalkozói díj egy részének kifizetését megtagadta, mivel szerinte a vállalkozó hibásan teljesített és a műszaki dokumentáció egy részét sem adta át neki. A felperes a Teljesítésigazolási Szakértői Szervhez fordult (TSZSZ), amely szakvéleményében megállapította, hogy a teljesítés 100 %-os. E véleményre alapítottan érvényesített vállalkozói díj és egyéb követelés iránti igényt az alperessel szemben. A speciális eljárási szabályok [1952. évi III.

Tájékoztató a Kúria Kfv.III.37.689/2016. számú ügyéről, versenyfelügyeleti eljárás során kiszabott bírság tárgyában

A versenyfelügyeleti eljárás során komoly mértékű versenyfelügyeleti bírság kiszabása indokolt akkor, ha az eljárás alá vont tartósan a fogyasztók megtévesztésére alkalmas kereskedelmi gyakorlatot tanúsít, amely az eljárás alá vont elnevezését, az egyes termékei korlátozott elérhetőségét, valamint a termékek árának kedvezményes voltát érinti.

Oldalak