Például 12/11/2017
Például 12/11/2017

Tájékoztató a Kúria Mfv.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.837/2016. számú, próbaidő alatti azonnali hatályú megszüntetés tárgyában hozott határozatról

A felperes 2014. október 20. napjától állt az alperes alkalmazásában műszakvezető munkakörben. A munkaszerződésben 3 hónap próbaidőt is kikötöttek. 2015. január 5-én a tankönyvellátásért és webshop rendelésért felelős területi logisztikai vezető szóban arról tájékoztatta a felperest, hogy a munkaviszonyát a munkáltató azonnali hatállyal a próbaidő alatt megszünteti. Ekkor a felperes írásbeli okiratot nem kapott.

Tájékoztató a Kúria döntéséről a Mfv.III.10.904/2016/5. számú ügyben korkedvezményre való jogosultság tárgyában

Az alperes a 2014. március 14-én kelt határozatával azért utasította el a felperes öregségi nyugdíj iránti igénybejelentését, mert a felperes a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be. A másodfokú szerv az elsőfokú határozatot helybenhagyta, a felperes által 1972. október 1-től 1990. november 30-ig terjedő időben elektroműszerészként és vezérlőpult-kezelőként, majd 1991. június 1-től 1994. január 29-ig villanyszerelő műszerészként munkaviszonyban töltött időket korkedvezményre jogosító időként nem ismerte el.

Az adójog értelmezési kérdései a Pécsi Tudományegyetem konferenciáján

„A jogot elemezni kell, tartalmát pedig a bíró állapítja meg az adóügyek eldöntése során” – mondta a Kúria elnöke 2017. november 27-én a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Dr. Darák Péter „Kell-e értelmezni az adójogot?” címmel tartott előadást az intézmény által szervezett konferencián. A Büntetőjogi és Kriminológiai Kutatóintézet „A hatékony adórendszer, mint a jó kormányzás egyik alapfeltétele” címmel rendezett tanácskozást a téma szakértői, a hivatásrendek és egyetemi oktatók részvételével.

Oldalak