Például 02/19/2018
Például 02/19/2018

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20.683/2017/14. számú szerzői jog megsértése és jogkövetkezményeinek alkalmazása iránt indult ügyben hozott döntéséről

Az elsőfokú bíróság - a másodfokú bíróság részítéletével helyben hagyott - részítéletében megállapította, hogy az I., III., IV. és V. rendű alperesek az I. rendű felperes a Kórház meglévő épületére (a továbbiakban: Tömbkórház) vonatkozó építészeti terveinek jogosulatlan felhasználásával megsértette az I. rendű felperes és a perben nem álló tervező szerzői vagyoni jogát, valamint ez utóbbi tervező és a II. rendű felperes személyhez fűződő szerzői jogát. Ezért a jogsértés objektív jogkövetkezményeként az alpereseket a további jogsértéstől eltiltotta, valamint az I. és IV.

A tanú távolmaradását nem lehet a felperes terhére értékelni, ha e kényszerítő eszközöket a bíróság felperes kifejezett kérelme ellenére nem alkalmazza (Kfv. I.35.338/2017/7.)

A felperesnél az adóhatóság bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzést végzett 2011. április- június időszakra vonatkozóan általános forgalmi adó adónemben. Ebben az időszakban három gazdasági társaságtól tölgyfarönk, étolaj és cukor beszerzéséről szóló számlákat fogadott be, melyek áfatartalmát levonásba helyezte.

Három népszavazási ügyben hozott döntést a Kúria

A legfőbb ügyész megbízatása megszűnését követő jogkörgyakorlására, a Római parti árvízvédelmi gát megépítésére és kannabisz fogyasztására vonatozó népszavazási kérdések ügyében döntött a Kúria 2018. január 23-án.

1. Tájékoztató a Kúria Knk.VII.37.959/2017/3. számú népszavazási ügyben meghozott döntéséről

A Kúria helybenhagyta a Nemzeti Választási Bizottság 111/2017. számú határozatát, amely az alábbi kérdés hitelesítését megtagadta:

A bírói hivatásról beszélt a Kúria elnöke zalaegerszegi diákoknak

Diákoknak tartott előadást dr. Darák Péter a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium pályaorientációs napján 2018. január 19-én. A tanítási intézményben az iskola volt diákjai beszéltek pályájukról, hivatásukról.

A Kúria elnöke az ítélkezés kihívásairól mesélve kiemelte, hogy a bíróságok elé konfliktusos emberi viszonyok kerülnek, amelyekről nem lehet mechanikus módon dönteni, ehhez szükséges a bíró tapasztalatain alapuló gyakorlati bölcsesség, emberismeret is.

Tájékoztató a Pfv.V.20.040/2017/5. számú ügyben biztosítás-közvetítői tevékenységre vonatkozó megbízási szerződésből fakadó követelések tárgyában

Az I. rendű felperes és az általa képviselt II. rendű felperes – egyebek mellett – biztosítás-közvetítői tevékenységet végeztek az alperesek részére. Az I. rendű felperes az I. rendű alperessel szemben fennálló, a megbízási szerződésből fakadó követeléseit a II. rendű felperesre engedményezte. Az alperesek ezt követően a felperesekkel kötött megbízási szerződéseket azonnali hatállyal felmondták.

Oldalak