Például 09/19/2018
Például 09/19/2018

Tájékoztató a Kúrián 2012. május 9-én tárgyalt Pfv.I.21.863/2011. számú elvi ügyről

A perben a Magyar Állam mint szükségképpeni örökös annak az öröklési szerződés érvénytelenségének megállapítását kérte, melyben az örökhagyó havi 5.000 forint életjáradék fejében tette örökösévé az alperest. Tekintve, hogy ilyen tárgyban közzétett bírósági határozat nem ismert, a felperes a felülvizsgálati kérelmében részletesen foglalkozott az ügy elvi és gyakorlati jelentőségével. Álláspontja szerint ugyanis, ha a Kúria az ügyben felmerült elvi kérdésekre választ ad a határozatában, akkor a részéről nagyszámú, hasonló tényállású ügyben kerülhető el a perindítás.

Dr. Darák Péter fogadta az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetét

A Kúria elnöke, Dr. Darák Péter 2012. május 16-án hivatalában fogadta Eleni Tsakopoulos Kounalakis-t, az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetét.

A nagykövet asszony kérésére megvalósult találkozón tájékoztatta a Kúria elnökét: az USA már 22 éve nagy érdeklődéssel figyeli a magyarországi demokrácia kiépítését, az igazságügyi reformot.

Tájékoztató a Kúria Gfv.X.30.037/2012/4. számú ügyében hozott határozatról

A felperes mint vevő és az alperesek mint eladók között ingatlan adásvételi szerződések jöttek létre. A felperes a szerződésektől elállt és keresetet nyújtott be a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbírósághoz, melyben kérte, hogy kötelezze egyetemlegesen a per alpereseit visszajáró első vételárrészlet, illetve visszajáró előleg jogcímén 124.660.517 forint és ennek kamatai megfizetésére. Az alperesek kérték a kereset elutasítását.

Dr. Darák Péter és Salim Joubran találkozója

Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke a mai napon hivatalában fogadta a  Magyarországon hivatalos látogatáson tartózkodó izraeli Legfelsőbb Bíróság első állandó arab – keresztény származású bíráját, Salim Joubrant.

A megbeszélésen a Kúria elnöke kifejezésre juttatta: kész a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésére, a legfelsőbb ítélkezési főrumok közötti együttműködés kialakítására, nem csak a Legfelsőbb Bíróságok elnökei, hanem az ítélkező bírák szintjén is. A felvetésre a tárgyaló partner is készséget mutatott.

Tájékoztató a Budapest XII. kerületében felállított "Turul-szobor" fennmaradási ügyében meghozott felülvizsgálati döntésről

A  Kúria  2012.  május  9.  napján  nyilvános  tárgyaláson elbírálta  a  Budapest  XII.  Önkormányzat  felperes  által benyújtott  felülvizsgálati  kérelmet  a  XII.  kerületben elhelyezett  Turul  szobor  korábbi  fennmaradási  engedélye kapcsán.

A  Kúria  felülvizsgálati  tanácsa  megállapította,  hogy  az alperes  Budapest  Főváros  Kormányhivatala  jogelődje  által hozott  határozat  az  akkor  hatályos  jogszabályoknak megfelelt,  s  ezt  törvényesen  állapította  meg  az  ügyben első fokon eljárt Fővárosi Bíróság.

Oldalak