Például 11/16/2018
Például 11/16/2018

Tájékoztató a Kúria Gfv.VII.30.110/2012/6. számú ügyben – tárgyaláson kívül - hozott határozatáról

A 2003. január 30-án benyújtott kérelem alapján indult felszámolási eljárásban, az eljárás lefolytatására másodikként kijelölt megyei bírósághoz nyújtotta be a felszámoló a zárómérleget, mely ellen több hitelező nyújtott be kifogást.

Tájékoztató a Kúria Pfv.V.21.408/2012.számú elvi jelentőségű ügyében hozott határozatáról

A felperes az alperes megrendelése alapján nyílászárókat gyártott és épített be különféle építési helyszínekre. A mindezek ellenértékeként őt megillető vállalkozói díjból azonban az alperes 1.688.533 forintot nem fizetett meg.

Tájékoztató a Pfv.V.21.256/2012.számú elvi jelentőségű ügyében hozott határozatáról

A felek között 2010. március 16-án vállalkozási szerződés jött létre az alperes márkushegyi telephelyén üzemelő központi fűtési kazántelep javítási munkálatainak elvégzésére. A felperesnek a javítási munkát négy ütemben kellett elvégeznie, az alperes pedig a vállalkozói díjat négy részletben, az egyes ütemek teljesítését és a teljesítés igazolását követő számlázás után vállalta megfizetni.

Oldalak