Például 04/26/2017
Például 04/26/2017

Tájékoztató a Kúria Mfv.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.415/2016. számú, kártérítés tárgyában hozott határozatról

A felperes 23 évesen a határvadász századnál teljesített szolgálati jogviszonyában 2001. április 7-én szenvedett balesetet. Ennek következtében a V. nyaki csigolya törését, gerincvelő sérülését, jobb boka törését szenvedte el. A munkáltató a határozatában a balesetet szolgálati kötelmekkel összefüggőnek ismerte el. A felperes a sérülés következményeként emlő-, illetve vállövvonaltól lefelé bénult, érzéskiesés és inkontinencia áll fenn nála, háttámla nélkül ülni nem képes. A karjai és a kézfeje mozognak, az ujjait azonban nem tudja használni.

Tájékoztató a Kúria Mfv.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.301/2016. számú, azonnali hatályú felmondás jogellenességének megállapítása tárgyában hozott határozatról

A felperes az alperesnél 2008. július 1-jétől állt munkaviszonyban, 2014. február 1-jétől számlavezetési vezető-tanácsadó munkakörben csoportvezetőként dolgozott. Feladata volt engedélyezési, számlavezetési, hitelezési, értéktárvezetési munka ellátása, továbbá a fiókvezetőt annak távollétében helyettesítette. A felperes számlatulajdonosként 2013.

Tájékoztató a Kúria Mfv.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.401/2016. számú, kártérítés tárgyában hozott határozatról

A felperes 2007. április 2-ától kezdődően létesített szóban munkaviszonyt az akkor egyéni vállalkozóként működő alperessel, aki hajdúszováti nádüzemében nádszövőgép-kezelőként dolgozott, teljesítménybérezésben részesült. 2007. július 1-jén a felperes munkabalesetet szenvedett a szövőgép hibájának elhárítása során, amikor a megállított gépbe a huzal összekötése céljából benyúlt, és a gép tűje a bal tenyerét átszúrta. A felperes a baleset során a bal kéz IV-V. kézközépcsontok nyílt törését, a kisujj hajlító inának és a IV-V.

Tájékoztató a Kfv.VI.37.576/2016. számú ügyben, a megismételt eljárás során a közigazgatási hatóság kötve van a bíróság határozatának rendelkező részéhez és indokolásához, az abban foglaltakat köteles végrehajtani

A felperesi beavatkozó kérelmére az építési hatóság határozatával 2005-ben építési engedélyt adott egy több szintes irodaépületre, az ehhez kapcsolódó teremgarázsra és üzemanyagtöltő állomásra. A hatóság határozatával az üzemanyagtöltő állomásra és a hozzá tartozó kereskedelmi egységre ideiglenes használatbavételi engedélyt adott, majd egy másik határozatával az irodaépület komplexumra és az üzemanyagtöltő állomásra is kiterjedő végleges használatbavételi engedélyt adott ki.

Tájékoztató a Kúria döntéséről a Kfv.I.35.032/2017/4 számú ügyben, a mezőgazdasági integrátori szerződés és az arra tekintettel nyújtott kölcsön egyetlen egységet képező ügylet, ahol a termékek értékesítése a főszolgáltatás

A felperes, mint integrátor forgóeszköz finanszírozási szerződéseket kötött különböző termelőkkel. A szerződésekben az integráltak arra vállaltak kötelezettséget, hogy adott nagyságú területen adott mezőgazdasági terményt termelnek, és a termeléshez szükséges forgóeszközöket, a finanszírozás mértékéig, kizárólag a felperestől vásárolják meg. Az integrációs forgóeszköz finanszírozási szerződések elválaszthatatlan melléklete volt az általános szerződési feltétel.

Oldalak