Például 06/22/2017
Például 06/22/2017

Tájékoztató a Pfv.V.20.631/2017/4. számú kiemelt ügyben jogerős ítélet hatályon kívül helyezéséről

A felperes mint disztribútor és az alperes mint eladó között 2013 februárjában kizárólagos disztribúciós szerződés jött létre, amelynek értelmében Spanyolország és Portugália területén a felperes kizárólagosan volt jogosult értékesíteni az alperes által gyártott kegyeleti termékeket (koporsókat). A szerződést a felek 5 év határozott időtartamra kötötték azzal, hogy annak hatályba lépése az első megrendelés napján történik. Kikötötték, hogy ha a felperes két egymást követő hónapban nem foganatosít rendelést, a szerződés automatikusan megszűnik.

A rehabilitálhatóság kérdésében a közigazgatási eljárásban szakvéleményt adókéval azonos szakértelemmel rendelkező szakértők bevonásával, azonos kérdések vizsgálatával, együttes, illetve egybehangzó szakvélemények alapján lehet és kell dönteni

A felperes 2011. december 31. napjáig III. csoportos rokkantsági nyugdíjban részesült, amely a megváltozott munkaképességű személek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (Mmtv.) 33. § (1) bekezdése alapján 2012. január 1-jétől rehabilitációs ellátásként került továbbfolyósításra. A felperes  B1 minősítési csoportba tartozása okán rehabilitációs ellátásra lett volna jogosult, azonban a társadalombiztosítási szerveknek az Mmtv. 5. § (2) bekezdése szerint rokkantsági ellátást kellett megállapítani.

Kisfilmek az Európai Unió Bíróságáról

Négy információs kisfilmet készített az Európai Unió Bírósága. Az interneten elérhető videók a luxemburgi székhelyű testület működését, szerepét mutatják be, a polgárok jogi védelméről és a bíróság néhány fontos döntéséről is szólnak. A kisfilmeket az Európai Unió polgárainak forgatták , az ő tájékoztatásukat szolgálják.
 
Budapest, 2017. május 3.

A Kúria Sajtótitkársága

A Kúria munkatársainak értekezését publikálta a Chicagói Loyola Egyetem

Magyar szerzők, köztük Kovács András kúriai tanácselnök, Forgács Anna kúriai főtanácsadó és Tóth Tihamér, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Kar egyetemi docensének munkáját jelentette meg a Chicagói Loyola Egyetem. Az angol nyelven írt tanulmány címe: Effects of European Soft law at National Administrative Courts.

Oldalak