Például 08/19/2017
Például 08/19/2017

Tájékoztató a Kúriának a felmentési időre a szabadságra jogosultság tárgyában született Mfv.II.10.053/2017/4. szám alatt hozott ítéletéről

Az alperes 2014. október 21-én kelt intézkedésével a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 30. § (4) bekezdése alapján 2015. július 10-ével felmentéssel megszüntette a felperes közalkalmazotti jogviszonyát. Felmentési idejét a Kjt. 33. § (2) bekezdés f) pontja alapján 2014. november 11-étől 2015. július 10-éig 8 hónapban határozta meg és a teljes időtartamra mentesítette a munkavégzési kötelezettség alól. A munkáltató a felperes 2015.

Az élet minősége – könyvtárosok a társadalomért: a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 49. vándorgyűlése Miskolcon

Az élet minősége – könyvtárosok a társadalomért címmel tartotta a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) 49. Vándorgyűlését 2017. július 5-7. között Miskolcon. Az eseményt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, a MKE Borsod Megyei Szervezete, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, a Miskolc Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum és a Miskolc Megyei Jogú Város közreműködésével rendezte.

Tájékoztató a Kfv.VI.37.581/2016. számú forgalmazási engedély kiadása körében hozott egyedi ügyben, a biztonsági rés fennállása akadályát képezi a pénztárgép forgalmazási engedélye kiadásának

Az elsőfokú hatóság a felperes pénztárgépek forgalmazásának engedélyezése iránti kérelmeit elutasította. A hatósági eljárás során beszerzett szakvéleményre alapította kifejtette, hogy a nyomató vezérlő panel működésének illegális megváltoztatása révén a rendszerben biztonsági rés keletkezhet, ezért a működési mód nem felel meg a vonatkozó jogszabály több irányadó rendelkezésének. Ezt meghaladóan az alkalmazott biztonsági matrica az elvárt biztonsági szintet nem teljesíti.

Tájékoztató a Kúria Bt.I.304/2017. számú jelentős ügyben hozott határozatáról

Nem csupán az ügydöntő határozat meghozatalakor, hanem a teljes bírósági eljárás során figyelemmel kell lenni arra, hogy a terhelt esetében az elkövetéskori vagy az elbíráláskori Btk. rendelkezései az irányadók.

A járási ügyészség az I. és II. rendű terhelttel szemben a Btk. 399. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés a) és b) pontja szerint minősülő társtettesként, csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette miatt emelt vádat.

A járásbíróság ítéletével a terheltek bűnösségét eszerint állapította meg, és velük szemben pénzbüntetést szabott ki.

Oldalak