Például 06/19/2018
Például 06/19/2018

Tájékoztató a Kúria Gfv.VII.30.034/2013/10. számú, csődeljárásban hozott elvi jelentőségű határozatáról

Az elsőfokú bíróság csődegyezséget jóváhagyó végzése ellen egy hitelező által benyújtott fellebbezés alapján eljárva a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság végzését megváltoztatta és a csődeljárást megszüntette.

Az adós és egy másik hitelező által benyújtott felülvizsgálati kérelem alapján indult eljárásban felmerült elvi jelentőségű kérdésben a Kúria az alábbi határozatot hozta:

Tájékoztató a helyi építési rendelettel a tulajdonjog gyakorlásában okozott korlátozás kapcsán meghozott elvi jelentőségű ügyről

Kfv.37614/2012.

Megalapozott a korlátozási kártalanítás iránti igény, amennyiben a települési helyi építési szabályzat hatályba lépésével az ingatlan forgalmi értéke csökkent.
A korlátozási kártalanítás megfizetésére a települési önkormányzat és a fővárosi önkormányzat együttesen köteles, felelősségük aránya azonban a forgalmi értékben bekövetkező értékcsökkenésben való közrehatásukhoz igazodik.

Tájékoztató a helyi önkormányzatok telekadóra vonatkozó rendeletalkotása kapcsán meghozott elvi jelentőségű ügyről

Köf.5001/2013.

Az önkormányzat akkor értelmezi helyesen a telekadóra vonatkozó törvényi keretszabályokat, amennyiben a helyi telekadó megfizetésére vonatkozó rendelete nem különbözteti meg hátrányosan a hatálya alá tartozó adózókat. A telekadó tételes adóként meghatározó önkormányzati rendeletet úgy kell hatályba léptetni, hogy az abban foglalt kötelezettség az adózók számára megismerhető legyen.

Oldalak