Például 12/11/2017
Például 12/11/2017

Tájékoztató a Bfv.I.1.456/2012. számú ügyhöz

A városi bíróság első fokon jogerőre emelkedett ítéletével a terheltet bűnösnek mondta ki garázdaság vétségében [Btk. 271. § (1) bekezdés] és rongálás vétségében [Btk. 324. § (1) bekezdés és (2) bekezdés a) pont], ezért egy évre próbára bocsátotta és a terhelttel szemben 52.000.- forint erejéig vagyonelkobzást rendelt el.

Dr. Darák Péter az Emberi Jogok Európai Bíróságának a jogi évet megnyitó ünnepi ülésén

A Kúria elnöke 2013. január 25-én Strasbourgban részt vett az Emberi Jogok Európai Bíróságának a jogi évet megnyitó ünnepi ülésén, és az azt megelőző szemináriumon.

A szeminárium témája, amelyen az európai igazságszolgáltatási rendszerek 150 kiemelkedő személyisége, köztük legfelsőbb bírósági elnökök, alkotmánybírósági elnökök vettek részt, „Az Emberi Jogok Európai Egyezményének végrehajtása a gazdasági válság idején” volt.

Tájékoztató a Kúria Gfv. VII. 30.284/2012/8 számú, ma kihirdetett részítéletéről

A felperes keresetében több mint 13 milliárd Ft megfizetésére kérte kötelezni az alperest elsődlegesen szerződésszegéssel okozott kár, másodlagosan szerződésen kívül okozott kár megtérítése címén. Harmadlagos keresete a felülvizsgálati eljárás tárgyát nem képezte.
Az alperes a kereset elutasítását kérte.

A másodfokú bíróság részítéletével az elsődleges és a másodlagos kereseti kérelem tekintetében az elsőfokú bíróság keresetet elutasító ítéletét helybenhagyta.

Az új önkormányzati törvényhez készült kommentárkötet bemutatója

 
2013. január 24-én mutatták be a HVG-Orac Lap –és Könyvkiadó Kft gondozásában megjelent kommentárkötetet, amely az új önkormányzati törvény és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseinek magyarázatát tartalmazza.

A kötetet dr. Marosi Ildikó, a Kúria Önkormányzati Tanácsának tagja méltatta:

„Külön erénye a kötetnek az, hogy nem szakítja el az új önkormányzati szabályozást sem a korábbi Ötv.-beli gyökereitől, sem pedig az alkotmányos összefüggésektől.

Oldalak