Például 02/23/2018
Például 02/23/2018

Tájékoztató a Kúria Gfv.VII.30.053/2013. számú ügyében, tárgyaláson kívül hozott határozatáról

A stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet ellen folyó felszámolási eljárásban az állami felszámoló megszüntette – többek között – 114 munkavállaló munkaviszonyát, akik valamennyien tagjai a Magyar Közforgalmi Pilóták Egyesületének.

Tájékoztató a Kúria Pfv. II. 20.905/2012.számú ügyében hozott határozatáról (ajándék visszakövetelése)

Az ajándék visszakövetelési ügy különösen bonyolultnak azért minősült, mert a tényállás rendkívül bonyolult és összetett volt: az alperesek ugyanis magának az ajándékozásnak a tényét is vitatták. A tényállás lényege, hogy a felperes az első házasságából származó gyermekei nevére nyitott bankszámlát, de ők teljeskörű meghatalmazást adtak a felperesnek a bankszámlák feletti rendelkezésre. A felperes a számlanyitáskor és a későbbiek folyamán is tetemes összegeket utalt ár a bankszámlára, amelyet az alperesek felhasználtak egy házas ingatlan megvásárlásához.

Tájékoztató a Kúria Pfv.II. 20.830/2012.számú ügyében hozott határozatáról

A 2004-ben házassági bontóperként indult ügyben az I. r. alperes viszontkeresete folytán került sor számos vagyonjogi igény érvényesítésére. Az I. r. alperes a közös ingatlanon fennállott közös tulajdon megszüntetését, a több mint száz tételből álló ingó közös vagyon megosztását, 2004.

Tájékoztató a Kúria Gfv.VII. 30.233/2012.számú elvi jelentőségű ügyében hozott határozatáról (társasági határozat felülvizsgálata)

Az alperesi kft.-nek két tagja van, a I.-II. rendű felperesek, akiket azonos mértékű üzletrészük alapján, azonos mértékű szavazati jog illet meg.

Az alperes 2011. március 7.-én megtartott taggyűlésén hozott határozatot az I.r. felperes, míg a 2011. július 26.-án hozott határozatokat a II.r. felperes támadta meg keresettel.

Tájékoztató a Kúria Pfv.V.21.282/2012. elvi jelentőségű ügyében hozott határozatról (A sérült gépjármű maradványértékének meghatározása)

A felperes a tulajdonát képező személygépjárművel idegen hibás közúti balesetet szenvedett. A károkozó gépjárműre az alperesnél kötöttek kötelező felelősségbiztosítást. Az elsőfokú eljárás során beszerzett igazságügyi szakértői vélemények szerint a gépkocsi gazdaságosan nem volt javítható. A felperes ezért kártérítés címén a sérülésmentes és a sérült járműnek a káresemény időpontjában fennálló forgalmi értéke különbözetére tarthatott igényt.

Oldalak