Például 04/23/2018
Például 04/23/2018

Tájékoztató a Kúria Gfv.VII.30078/2013 számú 2013. június 25-én 10 órára kitűzött ügyéről

A per tárgyát képező deviza alapú kölcsönszerződés lakossági fogyasztói kölcsönszerződés. A szerződésben a kölcsön összegét és a tartozás összegét devizában nevezetesen svájci frankban állapították meg, ugyanakkor a kölcsön folyósítására és a törlesztő részletek megfizetésére forintban kerül sor.

Tájékoztató a Kúria Pfv.VI.21.023/2012.ügyben hozott határozatáról

Az I. r. alperes jogelődje 20.000.000 forint összegű hitelt folyósított egy cégnek, amelynek tartozásáért a felperes ingatlanra vonatkozó jelzálogjog alapításával, a II. r. alperes pedig készfizető kezességi szerződéssel vállalt kötelezettséget. A jelzálogszerződés és a kezesi szerződés megkötésére ugyanazon napon egy közjegyzői okiratban került sor. Az adós helyett a kezes teljesített. A felperes a kezes teljesítésére figyelemmel a jelzálog-jogosulttól a zálogjog törlésére vonatkozó engedély kiadását kérte. Ezt az I. r.

Tájékoztató a Kúria Pfv.VI. 22.025/2012. számú ügyben hozott határozatáról

A 2001-ben indult – kiemelt pertárgyértékű – perben az állami tulajdonban álló felperes cég kérte a korábbi ügyvezetője által a képviseletében az alperessel 1996-ban megkötött bérleti, engedményezési, szolgáltatási, kezelési, üzemeltetési, karbantartási, adásvételi, lízing és használati szerződések érvénytelenségének a megállapítását és az azokból eredő elszámolást. Az alperes az ügyben a támadott szerződések teljesítése illetve az azokból eredő egyéb követelései érvényesítésére 700.000.000 forintot meghaladó viszontkeresetet terjesztett elő.

Oldalak