Például 06/22/2017
Például 06/22/2017

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.1.785/2016. számú jelentős ügyben hozott határozatáról, a zaklatás vétsége esetében a magánindítvány az előterjesztéséig elkövetett valamennyi rész-cselekmény tekintetében joghatályos

A járásbíróság a terheltet bűnösnek mondta ki 2 rendbeli, részben folytatólagosan elkövetett zaklatás vétségében [1 rendbeli, a Btk. 222. § (1) bekezdés, 1 rendbeli, a Btk. 222. § (2) bekezdés a) pont], ezért őt halmazati büntetésül, mint visszaesőt, hat hónap börtönre és egy év közügyektől eltiltásra ítélte.

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.1.772/2016. számú jelentős ügyben hozott határozatáról

I. A törvényes vád hiányában történt eljárás mind a törvényben, mind súlyát illetően megelőzi azt az eljárási szabálysértést, amit a bíróság akkor követ el, amikor megsérti a hatásköri szabályokat. Ez utóbbi orvosolható azzal, hogy a felülbírálatot végző bíróság a hatáskörrel rendelkező bíróságot új eljárásra utasítja, a törvényes vád hiányában történt eljárás orvoslása azonban új eljárás elrendelésével nem lehetséges.

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.1.519/2016. számú jelentős ügyben hozott határozatáról: a hivatali vesztegetés elfogadása bűntettének és a bűnsegédként elkövetett lopás, illetőleg a szolgálatban kötelességszegés vétségének elhatárolása

A törvényszék katonai tanácsa ítéletében bűnösnek mondta ki a volt rendőr főtörzsőrmester I. rendű, a rendőr főtörzszászlós II. rendű és a rendőr főtörzsőrmester III. rendű terheltet a Btk. 294. § (1) bekezdésébe ütköző és a (3) bekezdés a) pont aa) alpontja szerint minősülő, társtettesként elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettében, a Btk. 347. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, bűnsegédként elkövetett egyedi azonosító jel meghamisításának bűntettében és a Btk. 370.

Informatika és jog a kúriai Tudósklub harmadik rendezvényén

Újabb két izgalmas szakmai előadáson vehettek részt a Kúria bírái és munkatársai a Tudósklub tudományos rendezvénysorozat újabb programján 2017. május 8-án a Bírói Klubban. Dr. Kiss József informatikai szakértő „Az informatikai szaknyelv és jogalkotás kapcsolatáról” beszélt a résztvevőknek. Dr. Balogh Zsolt, a Corvinus Egyetem docense pedig a „Jogi szakértői rendszerek és jogi logika” címmel tartott előadást. A prezentációk után ezúttal is szakmai vitán értekeztek a jelen lévők a témákról.

Tájékoztató a Kúria által tárgyaláson elbírált Mfv.II.10.538/2016. számú jelentős ügyről akciószolgálati pótlék tárgyában

A felperesek az alperes rendőrkapitányságnál körzeti megbízott és járőr beosztásban álltak hivatásos szolgálati viszonyban. 2012. március 1. és 2015. március 31. között a felperesek személyenként 2000 órát meghaladóan vettek részt az országos rendőr-főkapitány által elrendelt migrációs és idegenrendészeti tárgyú, valamint az öt megyére elrendelt, a kijelölt településeken 24 órás rendőri jelenlétet biztosító ellenőrzés sorozatban, amelyre az alperes akciószolgálati pótlékot nem fizetett.

Oldalak