Például 04/26/2017
Például 04/26/2017

Tájékoztató a Kúria Mfv.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.464/2016. számú, Kormánytisztviselői Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata tárgyában hozott határozatról

A felperest a közigazgatási és igazságügyi miniszter 2011. január 10-én kelt okiratával nevezte ki az alperes főigazgatójává. Az alperes élére 2014-ben új kormánymegbízott került, aki 2014. augusztus 26-án vezetői utasítást adott ki, melyben – többek között – a felperes intézkedési-, hatás- és jogköreit magához vonta. 2014. szeptember 1-jén kezdeményezte a kormánytisztviselői jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetését, melyet a felperes nem fogadott el. Ugyanígy nem került sor 2014. szeptember 25-ével a kormánymegbízott által kezdeményezett kinevezés-módosításra.

A közbeszerzési ítélkezést vizsgálta joggyakorlat- elemző csoport a Kúrián - Sajtó- háttérbeszélgetés Dr. Márton Gizellával

Dr. Darák Péter, a Kúria Elnöke a Kúria Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiuma vezetőjének 2015. évben előterjesztett javaslatára, indokoltnak találta 2016. évben megvizsgálni a közbeszerzési ítélkezéssel kapcsolatos joggyakorlatot. A szakértői grémium befejezte kutatását és elkészítette összefoglaló véleményét.

Szakmai együttműködés egymás függetlenségét szem előtt tartva - „Alaptörvény – jogalkotás – bírói gyakorlat” c. konferencia

Közös szakmai konferencián tanácskoztak a Kúria, az Alkotmánybíróság és az Igazságügyi Minisztérium képviselői 2017. április 10-én a taláros testület székházában. Az „Alaptörvény – jogalkotás – bírói gyakorlat” címet viselő konferenciát hagyományteremtő szándékkal rendezték meg.

Tájékoztató a Kúria Mfv.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.425/2016. számú, jogellenes felmentés jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatról

Az óvodapedagógus végzettséggel rendelkező felperes 2001. szeptember 1-jétől helyezkedett el az alperesnél. 2008. júniusáig az „A” csoportban volt óvodapedagógus, majd a szülőktől érkező panaszok miatt a „B” csoportba került, ahonnan újabb szülői panaszok, valamint egy csoportpénzzel kapcsolatos konfliktus miatt 2011. szeptember 1-jétől a „C” csoportba került. 2011. október 13-án a szülői szervezet vezetői a felperessel szembeni bizalom hiányára hivatkozva a „C” csoportban óvónőváltást kértek. 2011. november 29. és 2012. május 25.

Oldalak