Például 02/19/2018
Például 02/19/2018

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.866/2017. számú jelentős ügyben hozott határozatáról

A büntetőeljárásról szóló törvény csak akkor teszi lehetővé az ügydöntő határozat rövidített indokolását, ha azt a bíróság a tárgyaláson a jelenlévő ügyésszel, vádlottal és védővel kihirdetés útján közli, és az ítélet ellen nem jelentenek be fellebbezést. Abban az esetben, ha a vádlott a tárgyaláson a határozat közlésekor nincs jelen és a határozatot a bíróság a vádlott részére kézbesítés útján közli, a határozatnak tartalmaznia kell a részletes indokolást; a Be. 259. § (1) bekezdése a határozat szerkesztésekor nem alkalmazható.

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.836/2017. számú jelentős ügyben hozott határozatáról

A 21/2016. (XI. 30.) AB határozatban alkotmányos követelményként megállapított kizáró ok folytán a Be. – 2017. évi XXIX. törvénnyel módosított – 21. § (3) bekezdés a) pontjának a folyamatban lévő eljárásokban történő alkalmazásáról a Be. 606/B. § (1) bekezdése ad iránymutatást, és ennek megfelelően a törvényszék másodfokú tanácsának tagjaként a Be. 215. § (3) bekezdése alapján eljáró bíró csak a 2016. november 30. után indult büntetőeljárásokban nem járhat el.

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.830/2017. számú jelentős ügyben hozott határozatáról

A pénzmosás alapbűncselekmény hiányában nem valósulhat meg, csak akkor tényállásszerű, ha az elkövető az általa vagy a más által elkövetett bűncselekmény elkövetéséből származó dolog eredetét leplezi. Következésképpen az alapbűncselekmény és a pénzmosás esetében valóságos heterogén alaki halmazat nem jöhet létre, azaz egy cselekmény egyidejűleg az alapbűncselekmény és a pénzmosás törvényi tényállását nem merítheti ki.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.862/2016. számú ügyről kártérítés tárgyában

Az alperes 2006. november 1-jétől létesített munkaviszonyt a higiéniai termékek forgalmazását végző felperesnél raktárkezelő-értékesítő munkakörben. Az alperes felett utasítási joggal V. A. rendelkezett. 2007. szeptember 3-án jött létre az S.-K. Kft., melynek tagja és ügyvezetője az alperes édesanyja, illetve annak élettársa volt. 2007-ig a felperes közvetlen vevője volt a C. Kft. és a K. R. Zrt. A S.-K. Kft. megalapítását követően ezen társaságok részére e kft.

A bírói hatalmi ág fontosságáról tanácskoztak az Emberi Jogok Európai Bírósága jogi évnyitóján

Dátum: 2018. január 26.
Ország: Franciaország
Város: Strasbourg

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a jogi évet megnyitó ünnepi ülésén és az azt megelőző szemináriumon vett részt dr. Darák Péter, a Kúria elnöke 2018. január 26-án Strasbourgban.

Az európai igazságszolgáltatási rendszerek számos kiemelkedő személyiségét, köztük legfelsőbb bírósági elnököket és alkotmánybírósági elnököket felvonultató szeminárium témája „A bírói hatalmi ág” volt.

Oldalak