Például 06/26/2017
Például 06/26/2017

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.643/2016. számú ügyről kockázati pótlék tárgyában

A LXXXIX. rendű felperes a perbeli időszakban 1999. szeptember 12-étől 2007. december 31-éig az alperes Sebészeti Klinikáján sebész orvosként dolgozott. Az alperesnél 1997. február 1-jétől hatályos (I.KSZ.) és a 2004. június 24-étől hatályos (II.KSZ.) egyike sem nevesítette konkrétan azokat a munkaköröket, a közalkalmazottak jogállásáról szól 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 72. § (2) bekezdésének perbeli időszakban 2009. szeptember 31-éig hatályos rendelkezése ellenére, amelyek egészségkárosító kockázati pótlékra jogosítók lennének. Az I.KSZ.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.561/2016. számú ügyről kockázati pótlék tárgyában

A felperesek a klinika intenzív osztályán szakképzett ápolóként, műtős szakasszisztensként, szakképzett ápolóként, plasztikai sebészeti osztályon szakképzett műtős szakasszisztensként, a kardiológiai központ intenzív osztályán szakképzett ápolóként, a traumatológiai klinikán szakképzett ápolóként, az idegsebészeti klinika intenzív osztályán szakképzett ápolóként, laboratóriumi asszisztensként, szövettani asszisztensként dolgoztak. A felperesek többször módosított keresetükben az alperest egészségkárosító kockázati pótlék megfizetésére kérték kötelezni az 1999. augusztus 10-étől 2011.

Tájékoztató a Kfv.VI.35.331/2016. számú jelentős adóügyben, ha a gazdasági esemény nem a számlákban szereplő felek között valósult meg, vizsgálni kell, hogy a számlabefogadó tudott-e, illetve tudnia kellett volna az adókijátszásról

A felperesnél az elsőfokú adóhatóság adóellenőrzést végzett, melyen eredményeként meghozott határozatában adókülönbözetet állapított meg és kötelezte a felperest adóbírság megfizetésére. Az indokolásban megállapította, hogy a felperes olyan számlák után élt adólevonási jogával, melyekben szereplő gazdasági események nem a számlák szerint mentek végbe. Egy magánszemély által működtetett szervezet élelmiszeripari termék eladására körbeszámlázási láncolatot hozott létre, melynek tagja volt a felperesi társaság is. A számlák a felperest adólevonási jog gyakorlására nem jogosítják fel.

A Kúria könyvvizsgálói minőség-ellenőrzési ügyben hozott jelentős döntése szerint, szakértői bizonyítás hiányában nem vizsgálható, hogy a szakmai minősítés az anyagi jogszabályoknak megfelelően történt-e

A felperes az őt „nem felelt meg” minősítéssel ellátó hatósági döntés kapcsán a visszamenőleges jogalkalmazás tilalmával érvelt. Kifogásolta, hogy szakmai teljesítményét egy, a könyvvizsgálói tevékenység elvégzését követően hatályba lépett jogszabály anyagi jogi rendelkezései figyelembe vételével vizsgálták és minősítették.

A legfelsőbb bíráskodást érintő legfontosabb kérdések a Közép- és Kelet-Európai Főbírák Hetedik Konferenciáján

Megkezdődött a Közép- és Kelet-Európai Főbírák Hetedik Konferenciája Budapesten. A Kúria meghívására 19 ország legfelsőbb bíróságának bírái tanácskoznak június 4. és 7. között a magyar fővárosban. A találkozó fő célja az, hogy fórumot biztosítsanak a főbírók számára arra, hogy egymás jó gyakorlatát megismerjék, ismereteket szerezzenek az egyes nemzeti megoldásokról.

Oldalak