Például 03/26/2017
Például 03/26/2017

Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.527/2016/6. szám alatt kártérítés megfizetése tárgyában hozott jelentős határozatáról

A felülvizsgálati eljárásban irányadó tényállás szerint az alperes állami vezetői szolgálati viszonyban állt a felperes jogelődje alkalmazásában. Két esetben interjút adott, amellyel kapcsolatban az érintett személy peres eljárást indított vele szemben arra hivatkozva, hogy megsértette a jóhírnévhez fűződő személyiségi jogát és kártérítést igényelt.

Tájékoztató a Kúria tárgyaláson meghozott jelentős határozatáról a hivatásos állomány tagjának felmentéséről Mfv.II.10.701/2016. számú ügyben

A felperest az ügyészség 2013. június 17-én gyanúsítottként hallgatta ki gazdálkodó szervezet dolgozójának kötelessége megszegésére irányuló vesztegetés bűntette és közokirat hamisítás bűntette alapos gyanúja miatt. A gyanúsítás szerint a felperes 2012. szeptember 14-én a vizsga helyszínén úgy szerzett angol nyelvből középfokú nyelvvizsga bizonyítványt, hogy ezért pénzt fizetett egy közvetítőnek, aki a pénz egy részét átadta az érintett nyelvvizsga tanároknak.

Tájékoztató a Pfv.V.20.907/2016/5. számú ügyben, a jogosult halálát követően kiutalt nyugellátást jogalap nélkül felvevő személy örököseivel szembeni igényérvényesítésről

A gondnokság alatt állt személy elhunytát követően gondnoka az ő számlájára utalt nyugellátást a nyugdíjfolyósító szerv tudta nélkül 16 éven át jogalap nélkül felvette.
E tényről a társadalombiztosítási szerv csak a gondnok halála után értesült. Ezt követően a folyósított nyugdíjból meg nem térült 5.468.411 forint megfizetésére kérte kötelezni a gondnok örököseit, a jogalap nélküli gazdagodás és az öröklés polgári jogi szabályai alapján, polgári peres eljárásban.

Tájékoztató a Kúria által tárgyaláson elbírált Mfv.II.10.505/2016. számú ügyről a több ciklusban újraválasztott polgármester szabadságának pénzbeli megváltása tárgyában

A felperes négy egymást követő cikluson keresztül polgármester volt, tisztsége véglegesen a 2014. október 12-ei önkormányzati választás alapján szűnt meg. A 2014. október 12-én kiállított elszámoló lap szerint a felperest ki nem vett szabadság tekintetében illette meg a szabadságmegváltás, a 2010-2014 közötti ciklusban 156 nap szabadságra volt jogosult, amelyből 109 napot vett igénybe. Az alperes a jogviszony megszűnésekor 859.091 forint szabadságmegváltást fizetett a felperes részére.

Tájékoztató az Új Ptk. Jogegységi Csoportok 2017. február 17-én tartott tanácskozásáról

A Kúria Elnökének kezdeményezésére az új Ptk. bírói gyakorlatának alakulását figyelemmel kísérő jogegységi csoportok az ország bíráiból a szervezeti keretektől függetlenül kialakított, önkéntes, kizárólag szakmai érdeklődésen alapuló szakmai közösségek. A jogegységi csoportok 2016-ban kezdték meg munkájukat, amelyet az erre a célra kialakított online felületen végeznek. A jogegységi csoportok ez évi tanácskozására 2017. február 17-én került sor a Kúrián, amely alkalommal a csoportok tagjai az eddig megszerzett tapasztalataikat személyesen is megosztották egymással.

Oldalak