Például 08/19/2017
Például 08/19/2017

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.751/2016. számú ügyről megbízási díj megfizetése tárgyában

Az I. rendű felperes 2007. január 1-jén került az S. Rendőrkapitányság vizsgálói beosztásába, 2012. április 15-étől bűnügyi technikus. 2007. február 28-án vizsgálói munkaköri leírást kapott, amely szerint a bűnügyi technikusokat távollétükben helyettesíti. A bűnügyi technikusi munkakörhöz tartozó feladatokat ténylegesen 2010. október 29-én kelt munkaköri leírása alapján végezte. A II. rendű felperest 2009. szeptember 1-jével helyezték át, 2013. február 1-jétől bűnügyi technikus. A felperesek 2014.

A hitelt érdemlőség, mint szigorított bizonyítási követelmény kizárólag az Art. becslési eljárása során alkalmazható, más esetekben a Pp. 206. § (1) bekezdése szerint kell eljárni a bizonyítékok értékelése, mérlegelése során- Kfv. I.35.598/2016/13

[1] A felperes lakossági folyószámláira biztosítási káresemény kifizetése címén különböző összegű utalások érkeztek 2008-2011 években. Az utalásokra 4 magánszemély adott megbízást, a velük szerződéses kapcsolatban álló biztosítóknak a tulajdonukat képező gépjárműveiket ért biztosítási káresemény miatt megállapított kártérítések teljesítése érdekében. A felperes az átutalt összegeket jövedelemként nem vallotta be, azok után személyi jövedelemadót nem fizetett.

Tájékoztató a Kúria döntéséről a Kfv.IV.37.835/2016 számú ügyben, a földforgalmi törvény alapján lefolytatandó eljárás egyes sajátosságairól

A helyi földbizottság, illetve a jogkörében eljáró Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara az állásfoglalás kiadása során közvetett magánjogi érdekeltként vesz részt az eljárásban, ezért az állásfoglalása nem tekinthető olyan közhatalmi döntésnek, amely a közigazgatási bírósági felülvizsgálat során hatályon kívül helyezhető.

Tájékoztató a Kúria döntéséről a Kfv.IV.37.784/2016 számú ügyben, a földforgalmi törvény alapján történő adás-vétel egyes feltételeiről

Föld adás-vételéhez való jóváhagyás támogatásának megtagadása a forgalmi érték és a vételár aránytalanságára hivatkozva csak akkor jogszerű, ha egyben igazolható az is, hogy a vevő ezzel meghatározott elővásárlásra jogosultakat tart vissza e joguk gyakorlásától. A föld vételára szakkérdés, elővásárlásra jogosultak ilyen irányú szándéka pedig ténykérdés.

A felperes, mint eladó és a perben nem álló vevő adásvételi szerződést kötöttek az eladó kizárólagos tulajdonát képező termőföldre vonatkozóan. A felek a szerződésben meghatározták a vételárat részletfizetési könnyítéssel.

Darák Péter: “Folyamatos értékelő és elemző párbeszéd a változtatás sikerének kulcsa”

"Változtatásmenedzsment a bíróságokon" - ezzel a címmel tartott beszédet dr. Darák Péter a Bíróságok Napján 2017. július 14-én az Országos Bírósági Hivatal épületében. A Kúria elnöke beszédében kitért az elmúlt évtizedekben zajlott igazságszolgáltatási reformok tapasztalataira is. A rendezvényen beszédet mondott dr. Simon Levente, az Országos Bírói Tanács soros elnöke és dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal vezetője is.

Oldalak