Például 06/22/2017
Például 06/22/2017

Tájékoztató a Kúria Bfv.II.174/2017. számú jelentős ügyben hozott határozatáról, a garázdaság nem személy elleni erőszakos bűncselekmény [Btk. 459. § (1) bek. 26. pont], ezért garázdaság miatt az elkövető kényszergyógykezelése nem rendelhető el

I. Az elsőfokú bíróság a terheltet az ellene 3 rendbeli garázdaság vétsége [2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 339. § (1) bekezdés] miatt emelt vád alól felmentette és egyúttal elrendelte a kényszergyógykezelését. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.
II. Az ítélet ellen a megyei főügyészség nyújtott be felülvizsgálati indítványt a kényszergyógykezelés törvénysértő elrendelése miatt; annak mellőzése érdekében. Az indítványt a Legfőbb Ügyészség fenntartotta.
III. A Kúria a felülvizsgálati indítványt alaposnak találta.

Tájékoztató a Kúria Bfv.II.26/2017. számú jelentős ügyben hozott határozatáról, felülvizsgálat során a támadott határozat hatályon kívül helyezése mellet a Kúria nem szüntetheti meg az eljárást a büntethetőség elévülése miatt

I. Jogerős ítéletében a bíróság bűnösnek mondta ki a terheltet, és vele szemben büntetést szabott ki. 
II. Az ítélet ellen a főügyészség nyújtott be felülvizsgálati indítványt arra hivatkozással, hogy a másodfokú nyilvános ülésen olyan személy járt el védőként, aki ügyvédi tevékenység ellátására nem jogosult. Ezért azt indítványozta, hogy a Kúria tanácsülésen a Be. 428. § (2) bekezdése alapján a felülvizsgálati indítvánnyal megtámadott másodfokú határozatot helyezze hatályon kívül és a másodfokon eljárt bíróságot utasítsa új eljárás lefolytatására.

Tájékoztató a Kúria Bfv.II.1.399/2016. számú jelentős ügyben hozott határozatáról, a büntetőjogi intézkedéssel érintett jogi személy képviselője

I. Az adócsalás bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban volt büntetőügyben a bíróság jogerős ítéletével a XIV. rendű terhelt bűnösségét megállapította és vele szemben büntetést szabott ki. Egyidejűleg a vezetése alatt állott gazdasági társasággal szemben pénzbírságot szabott ki. 

Tájékoztató a Kúria Bfv.II.1.190/2016. számú jelentős ügyben hozott határozatáról

A Kúria a rablás bűntette miatt folyamatban volt büntető ügyben tanácsülésen meghozott Bfv.II.1190/2016/7. számú végzésében a terhelt által benyújtott felülvizsgálati indítványt elbírálva az első- és másodfokú bíróság ítéletét  hatályában fenntartotta.
A felülvizsgálati eljárás előzményeként az elsőfokú bíróság a rablás bűntettében bűnösnek kimondott terheltet 2 év – végrehajtásában 4 év próbaidőre felfüggesztett – börtönbüntetésre ítélte. A terhelt és a védő által felmentésért és enyhítésért bejelentett fellebbezés alapján eljárt törvényszék az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.

Oldalak