Például 12/11/2017
Például 12/11/2017

Tájékoztató a Kúria döntéséről a Kfv.VI.37.388/2017. számon földforgalmi ügyben, előhaszonbérleti jog gyakorlása tárgyában egyedi ügyben hozott döntésről

A perben nem álló haszonbérbeadó és az alperesi beavatkozó, mint haszonbérbevevő 2015. évben 5 évre szóló haszonbérleti szerződést kötöttek a haszonbérbeadó szántó művelési ágú, külterületi ingatlanai meghatározott tulajdoni hányadára. A haszonbérbevevő a szerződésben a Földforgalmi törvény előírása szerint nyilatkozott az előhaszonbérleti jogosultságáról is. A szerződés kifüggesztése ideje alatt a felperes tett elfogadó nyilatkozatot, mely szerint helyben lakó szomszéd, családi gazdálkodó földművesként őt illeti meg az előhaszonbérleti jog, mellyel élni kíván.

Szellemi tulajdonnal kapcsolatos ügyek: nagy érdeklődés a magyar bírói gyakorlat iránt

Az Európai Szellemi Tulajdon Hivatala (EUIPO) Fellebbezési Tanácsának tagjai látogattak el a Kúriára 2017. november 30-án. A két napos szakmai programjuk részeként a delegeációt Kovács Zsuzsanna kúriai bíró vezetésével a szellemi tulajdonnal kapcsolatos ügyeket tárgyaló törvényszéki és ítélőtáblai bírák fogadták. Az európai védjegyrendszeren belül a magyar bíróságok erre kijelölt tanácsai európai közösségi bírókként járnak el olyan védjegyek és formatervezési minták ügyében, amelyeket az EUIPO jegyzett be, és oltalmuk az Unió valamennyi tagállamának területére kiterjed.

Tájékoztató a Kúria Bhar.III.973/2017. számú ügyében hozott harmadfokú döntésről

A hivatali visszaélés célzatos bűncselekmény, ezért csak egyenes szándékkal követhető el; az egyenes szándék pedig bizonyított tények hiányában, pusztán logikai alapon nem állapítható meg.

Az első fokon eljárt törvényszék a 2016. október 7-én kelt ítéletével az I. rendű vádlottat az ellene hivatali visszaélés bűntette (1978. évi IV. törvény 225. §) miatt emelt vád alól felmentette.

Tájékoztató a Kúria Bhar.III.676/2017. számú ügyében hozott határozatáról

A törvényszék a 2016. május 2. napján kihirdetett ítéletével a fiatalkorú I. rendű vádlottat felbujtóként elkövetett rablás bűntette [Btk. 365. § (1) bekezdés a) pont I. fordulat és (3) bekezdés b), c) pont miatt 4 év 6 hónap fiatalkorúak börtönbüntetésére és 3 év közügyektől eltiltásra, a II., III. és IV. rendű vádlottat rablás bűntette [Btk. 365. § (1) bekezdés a) pont I. fordulat és (3) bekezdés b), c) pont] és testi sértés bűntette [Btk. 164. § (1) bekezdés és (3) bekezdés] miatt halmazati büntetésül 6 év börtönbüntetésre és 6 év közügyektől eltiltásra ítélte.

Oldalak