Például 06/26/2017
Például 06/26/2017

Tájékoztató a Pfv.IV.22.333/2016. számú, védjegy oltalmának a használat hiánya miatti megszűnésével kapcsolatos ügyben

A jogerős végzés az elsőfokú bíróság végzését az Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala határozatára is kiterjedően részben megváltoztatta, a tárgyi védjegy oltalmát az 1., 2., 3., 5., 7., 8., 9., 11., 12., 16., 18., 28., 29., 30., 31., 32. és 33. osztályba tartozó áruk, valamint a 22. osztályba a csomagoló- és töltőanyagok tekintetében változatlan hatállyal fenntartotta, egyebekben az elsőfokú végzést helybenhagyta és rendelkezett az eljárási költségek viseléséről.

A regionális tapasztalatcsere fontosságáról tudósított a Kossuth Rádió a Kelet- és Közép-Európai Főbírák Konferenciája kapcsán

A Kelet- és Közép-Európai Főbírák Hetedik Konferenciájáról sugárzott riportot a Kossuth Rádió. A „V4 - A visegrádi országok magazinja” című rádiós műsor 2017. június 11-én délután a 15 órai híreket követően szólt a közszolgálati csatornán. A Kúria meghívására 19 ország legfelsőbb bíróságának bírái tanácskoznak június 4. és 7. között a magyar fővárosban. A teljes adás itt hallgatható meg: http://hangtar.radio.hu/kossuth#!#2017-06-11

Tájékoztató a Kfv.VI.35.421/2016. számú jelentős ügyben, a halasztott illeték megfizetésének elvei vegyes rendeltetésű épület esetén

Felperesi társaság vállalta, hogy az adásvételi szerződéssel megszerzett telekingatlanon lakóházat épít. Erre tekintettel az adóhatóság a felperest terhelő visszterhes vagyonátruházási illeték megfizetését négy évre felfüggesztette. A határidő eltelte után az adóhatóság jogerős határozatával megállapította, hogy a felperes által létrehozott építmény vegyes funkciójú lakóház, melyben a lakások és az azok rendeltetésszerű használatához szükséges helyiségek hasznos alapterülete nem éri el a felépítmény teljes alapterületének 51%-át, ezáltal az illetéket meg kell fizetni.

Kalas Tibor: „A bírói gondolkodásnak, jogértelmezés-módnak bővülnie kell az alapjogi szempontok érvényesülésével.”

„Az Alaptörvény követelményeinek érvényesülése a bírósági ítélkezésben” témakörben felállított joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleményét ismertette dr. Kalas Tibor, a Kúria Közigazgatási- Munkaügyi Kollégiumának vezetője és dr. Madarász Gabriella, a Kollégium szóvivője, nyugalmazott tanácselnöke 2017. június 7-én a Kúria Bírói Klubjában megtartott tájékoztatón és sajtó- háttérbeszélgetésen.

Oldalak