Például 10/19/2017
Például 10/19/2017

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20.211/2017. számú kártérítés iránt indult ügyben hozott döntéséről

A felperesek – a felülvizsgálati kérelem elbírálása szempontjából releváns – keresetükben a 2011. évi CXXV. törvény 27. §-ának, a 2011. évi CLVI. törvény 393. § (14) bekezdésének, a 2011. évi CLXVI. törvény 30. § (13) bekezdés 6. pontjának rendelkezése szerint a játéktermekben üzemeltetett pénznyerő automaták üzemeltetésére vonatkozó adó 100.000 forintról 500.000 forintra emelkedett, továbbá százalékos mértékű adó is bevezetésre került (a továbbiakban: adóemelés), valamint a 2012. évi CXLIV. törvény 5. és 8.

Tájékoztató a Kúria Mfv.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.791/2016. számú munkaviszony fennállásának megállapítása tárgyában hozott határozatról

A felperes egyszemélyi tulajdonában álló társaság, a G. Kft., valamint az alperes között 2016. január 18-án kereskedelmi tevékenység ellátására irányuló szerződés jött létre. Ebben a felek vita esetére a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) mellett működő holland székhelyű Nemzetközi Választottbíróság eljárását kötötték ki a magyar jog alkalmazása mellett. 2008. szeptemberében a felperes kezdeményezte a jogviszony megszüntetését, ezért a felek írásban hosszasan egyeztettek, ami eredményre nem vezetett. A jogvitát a holland választottbíróság bírálta el.

Tájékoztató a Kúria Mfv.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.790/2016. számú szolgálati jogvita tárgyában hozott határozatról

A felperes az alperessel áll törvényszéki bíróként szolgálati jogviszonyban. Az alperes ügyelosztási rendjében nincs meghatározva darabszám szerint az egyes bírókra kiosztható ügyek száma. A felperes a keresetében azt kérte, hogy a bíróság a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 35. § (2) bekezdése alapján kötelezze az alperest, hogy a reá kiosztható ügyek számát határozza meg. Az elsőfokú bíróság ítéletével a felperes keresetét elutasította.

Tájékoztató a Kfv.VI.37.906/2016. számon jogerős kizárást kimondó ügyvédi kamarai fegyelmi határozat felülvizsgálata tárgyában egyedi ügyben hozott döntésről

Az elsőfokú ügyvédi kamarai szerv kizárás fegyelmi büntetéssel sújtotta felperest, melynek végrehajtását három évre felfüggesztette. A döntés alapjául szolgáló tényállás szerint a felperes még 2001-ben a megbízója néhai hozzátartozójának öröksége külföldről történő hazahozatalára kapott megbízást, melynek intézése során 2003-ban hozzá devizában befolyt jelentős összegről nem tájékoztatta ügyfelét, azzal évekig nem számolt el, megsértve ezzel a letétkezelés szabályait.

Oldalak