Például 06/22/2017
Például 06/22/2017

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV. tanácsa által elbírált Pfv.IV.22.330/2016. számú ügyről szerzői jogsértés és jogkövetkezményei alkalmazása tárgyában

Az elsőfokú bíróság ítéletében megállapította, hogy az I. rendű alperes és a III. rendű alperes jogelődje azon magatartásukkal, hogy az I. rendű alperes jogellenesen engedélyezte a szoftver felhasználását a III. rendű alperes részére anélkül, hogy az I. rendű alperes a felperestől jogszerűen megszerezte volna a szoftver szerzői, vagyoni jogait, valamint az adPlan elnevezésű szoftvert jogellenesen használták fel, megsértették a felperesnek az adPlan szoftver tekintetében fennálló „felhasználás és annak engedélyezésének jogát”, az I. és III.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.559/2016. számú ügyről kockázati pótlék tárgyában

A felperesek aneszteziológus orvosként, műtős asszisztensként, aneszteziológus asszisztensként, szakképzett ápoló, illetve laboratóriumi asszisztensként dolgoztak a Sebészeti Klinikán. A felperesek a többször módosított keresetükben az alperest egészségkárosító kockázati pótlék megfizetésére kérték kötelezni 1999. augusztus 10-étől 2011. október 31-éig terjedő időszakban. Hivatkozásuk szerint a munkájukat legalább a munkaidő 50 %-ában jogszabályban meghatározott különböző (kémiai, biológiai, ergonómiai, pszichés) egészségkárosító kockázatok között végezték.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.426/2016. számú ügyről munkaviszony jogellenes megszüntetése és kártérítés tárgyában

Az I. rendű felperes 2009. június 15-étől munkafelvevőként, a II. rendű felperes 2009. július 6-ától műszaki adminisztrátorként állt az alperes alkalmazásában. Az alperes ügyvezetője 2011. május 12-én úgy határozott, hogy 2011. május 1-jétől minden munkatárs a bejelentett bruttó bérének nettó részét kapja alapbérként, majd másnap, május 13-án az ügyeleti beosztás elnevezésű dokumentumban arra kötelezte a munkavállalókat, hogy a hétvégi vásárban bér nélküli munkafelajánlás keretében 3 óra tanácsadást nyújtsanak és szórólapozzanak az alperes érdekében.

Tájékoztató a Kúria döntéséről Kfv.I.35.204/2017/2. számú ügyben, az önkéntesen választott, és ennek következtében kötelező elektronikus kapcsolattartás ellenére a papír alapon előterjesztett felülvizsgálati kérelmet hivatalból el kell utasítani

A felperes az elsőfokú peres eljárás során a 16. sorszámú beadványát elektronikus úton nyújtotta be, amely következtében a felperes az elektronikus kapcsolattartást választotta kötelezően alkalmazandó kapcsolattartási formaként a per további részére.

Ezt követően az elsőfokú bíróság jogerős ítéletével a felperes keresetét elutasította. A felperes a jogerős ítéletet az elektronikus rendszerből – a letöltési igazolás tanúsága szerint – 2017. február 14-én töltötte le.

Oldalak