Például 06/26/2017
Például 06/26/2017

Darák Péter: “Bírósági iratokba történő elektronikus betekintés biztosítása alapvető cél a jövőre nézve”

A digitalizációról és a bíróságokon tapasztalható informatikai kihívásokról beszélt Darák Péter a  Magyar Okleveles Adószakértők Egyesületének XI. konferenciáján 2017. június 15-én Budapesten. A Kúria elnöke a „Digitalizáció a jogalkotásban és a jogalkalmazásban” című előadásában kifejtette, miként fejlődött a digitalizáció a bíróságokon, milyen a jelenlegi helyzet, illetve milyen kihívások, fejlesztési irányok várhatóak a közeljövőben.

Tájékoztató a Pfv.IV.21.930/2016. számú, szellemi alkotáshoz fűződő joggal kapcsolatos ügyben

A felperes a keresetében kérte megállapítani, hogy a megnevezett étrend-kiegészítő termék a Ptk. 86. § (3) bekezdése alapján szellemi alkotásnak minősül, melynek alkotója 50 % mértékben a felperes néhai édesapja volt, és az alperes megsértette a szellemi alkotáshoz fűződő jogait, erre tekintettel kérte a Ptk. 84. §- alapján az objektív és szubjektív szankciók alkalmazását.

Kisértékű perek megoldásában segít a Kúria konzultációs testülete

Kisértékű perekkel kapcsolatos jogalkalmazási problémákkal foglalkozó konzultációs testületet hozott létre a Kúria elnöke. A kizárólag bírákból álló szakértői csoport befejezte munkáját, célja az volt, hogy állásfoglalásokat dolgozzon ki a bíróságok által felvetett kérdésekre az egységes joggyakorlat biztosítása érdekében. A folyamatban lévő kisértékű perek számára tekintettel iránymutató megoldási javaslatok kidolgozása vált szükségessé annak figyelembevétele mellett is, hogy 2018. január 1. napjától új polgári perrendtartás lép hatályba.

Tájékoztató a Kúria döntéséről Kfv.II.37.700/2016/4 számú ügyben, az elővásárlási jog gyakorlására nyitva álló határidő számításáról

Az elővásárlási jog gyakorlására a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 21.§ (3) bekezdésében biztosított határidő anyagi jogi jellegű. E határidő számítására a Polgári törvénykönyvről szóló 2003. év V. törvény 8:3.§ (3) bekezdése irányadó. Ezért ha a határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le.

Budapest, 2017. június 13.

A Kúria Sajtótitkársága

Oldalak