Például 02/19/2018
Például 02/19/2018

Tájékoztató a Kúria határozatáról a Pfv.V.20.332/2017/6. számú ügyben, kártérítési igények esetén a károsultnak kell bizonyítania a kárt okozó magatartást

A II. rendű és III. rendű felperesek az adózók személyi jövedelemadójának 1%-os felajánlását célzó gyűjtő kampány szerveztek, ehhez reklám kiadványt készíttettek. A reklám kampány teljes körű lebonyolításával a II. rendű felperes az I. rendű felperes bízta meg. E kampány keretében kötött az I. rendű felperes az alperessel címzetlen reklám kiadványok terjesztésére vonatkozó vállalkozási szerződést.

Filmbemutató a pécsi egyetemen: izgalmas beszélgetés egy kúriai eset jogi és társadalmi vetületeiről

Kíváncsi hallgatók és a szakmai szempontok iránt érdeklődő oktatók is részt vettek azon a filmbemutatón, amelyet a Kúria Sajtótitkársága és a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Büntetőjogi Tanszéke szervezett 2018. február 7-én Pécsett. A kar előadótermében bemutatták a Kúria egyik Kúriai esetek – kerekasztal-beszélgetés rövidfilmjét, amely egy gondatlanságból elkövetett emberölés különleges esetét dolgozza fel. A videó levetítése után a film szereplői – dr. Csák Zsolt kúriai tanácselnök, dr.

Tájékoztató a Kúria tárgyaláson meghozott Mfv.II.10.254/2017/13. számú határozatáról közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetése jogkövetkezményei alkalmazása tárgyában

2011. február 1-jétől a felek határozatlan időtartamra szóló közalkalmazotti jogviszonyt létesítettek egymással, s a kinevezésben a felperes munkakörét G. laborvezetőként jelölték meg, s illetményét 306.100 forintban határozták meg. A közalkalmazotti kinevezés mellett ugyancsak 2011. február 1-jével határozott idejű, 2011. augusztus 31-éig szóló megbízási jogviszonyt is létesítettek, melynek keretén belül a felperes a T. projekthez kapcsolódó munkacsoporttagi feladatok ellátását vállalta külön megbízási díj fejében.

Tájékoztató az Mfv.II.10.075/2017. szám alatt folyamatban volt szerződésszegés megállapítása és jogkövetkezményei alkalmazása iránt indult ügyben

Az alperes légiforgalmi szolgáltató a magyar légtérben, valamint kizárólagosan végzi a légiforgalmi irányítók képzését. Annak oktatási anyagát, célkitűzéseit egy svéd cég bevonásával készítette elő és harmonizálta azt a tevékenységre vonatkozó uniós és hazai szabályokkal. A felperesek 2011-ben jelentkeztek légiforgalmi irányító képzésre az alperesnél és egy felnőttképzési, valamint tanulmányi szerződést kötöttek, melyet utóbb egy okiratba foglaltak. A tanfolyam keretében „magas légtérben történő irányítás radarirányítás kiterjesztéssel” képzésben részesültek.

Tájékoztató a Kúria tárgyaláson meghozott Mfv.II.10.367/2017/6. számú határozatáról megállapodás érvénytelenségének megállapítása és nem vagyoni kártérítés megfizetése tárgyában

A felperes 2011. február 28-ától állt kormánytisztviselői jogviszonyban az alperessel a Pénzügyi Főosztály főosztályvezetőjeként. A munkáltató 2012. augusztus 31-én akként módosította kinevezését, hogy a munkavégzés helyeként a Pénzügyi Osztályt, munkaköreként pedig a pénzügyi referens munkakört jelölte meg. A felperes a kinevezés módosítását követően kérte a jogviszonya felmentéssel történő megszüntetését, melynek a munkáltató arra hivatkozással nem adott helyt, hogy a felperes e kérelmét a jogszabályban rögzített határidőn túl nyújtotta be.

Oldalak