Például 10/19/2017
Például 10/19/2017

Összefoglaló az Mfv.III.10.378/2017/5. számú, társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata tárgyú ügyben hozott határozatról

Az elsőfokú társadalombiztosítási szerv a 2015. december 4-én kelt, a másodfokú szerv által helybenhagyott határozatával a 2011. október 25-én kelt, a felperes részére 2011. október 1-től előrehozott öregségi nyugdíjat megállapító határozatot – saját hatáskörben történt felülvizsgálat eredményeként – visszavonta, mert a felperes az öregségi nyugdíj folyósításának kezdő napján biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban állt. Ezt követően az alperes a 2016. május 10-én kelt határozattal a felperest jogalap nélkül felvett öregségi nyugellátás címén a 2011. október 1. és 2015. április 1.

Tájékoztató helyi népszavazással kapcsolatos döntésről

A Fővárosi Választási Bizottság 2017. augusztus 25-én meghozott döntésében az alábbi kérdés hitelesítését megtagadta:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a Fővárosi Közgyűlés helyezze hatályon kívül a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmi létesítményének nyomvonalával kapcsolatban hozott 229/2017. (IV. 5.) számú határozatát?”

Hatályon kívül helyezte a Kúria jogegységi határozatát - Sajtóközlemény

2017. október 9-én a Kúria Büntető Kollégiuma, mint Büntető Jogegységi Tanács, a Kúria elnökének vezetésével eljárva jogegységi határozatot hozott és hatályon kívül helyezte a Kúria 2/2016. BJE számú jogegységi határozatát.

A jogegységi eljárást a Kúria Büntető Kollégiumának vezetője indítványozta, az indítványra a legfőbb ügyész írásbeli nyilatkozatot tett.

Tájékoztató a Kúria Kfv.VI.37.288/2017. számon korlátozási kártalanítás tárgyában egyedi ügyben hozott határozatáról

Felperesek eredetileg külterületi, mezőgazdasági rendeltetésű ingatlanát a helyi önkormányzattal kötött megállapodás nyomán 2001-ben belterületi, lakóövezeti telekké minősítették át. A megállapodás e körben kölcsönös vállalásokat, kötelezettségeket tartalmazott, egyebek mellett az önkormányzat által végzett bonyolítás díjaként a felperesek kötelesek lettek volna intézményi célra átadni egy közművesített területrészt. A felperesek ennek nem tettek eleget.

Tájékoztató a Kúria Pfv. IV. 20085/2017 számú, a kaposvári szegregációs ügyben hozott ítéletéről

A jogsértés megállapítása és a további jogsértéstől eltiltás, illetve a jogsértés abbahagyásra kötelezés mellett a bíróság a jogsértés megszüntetése körében konkrét intézkedéseket is elrendelhet az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésére.

Oldalak