Például 04/26/2017
Például 04/26/2017

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.403/2016. számú ügyről azonnali hatályú munkáltatói felmondás jogellenességének megállapítása tárgyában

A felperes 1993. január 11-étől állt munkaviszonyban az alperesnél. A munkakörének elnevezése kezdetben vízdíjbeszedő, 2010. október 29-étől vízmérő leolvasó volt. Feladatát a közvetlen vezető által kijelölt működési területrészén a vízmérő leolvasás pontos elvégzése, a fogyasztási hely és közműhasználat ellenőrzése képezte. A felperes munkaviszonyát az alperes 2014. március 25-én kelt azonnali hatályú felmondással megszüntette.

Tájékoztató a fővárosi szintű helyi népszavazási ügyben hozott Kvk.V.37.244/2017/3. számú döntésről, amelyben a Kúria rámutat a tételes jogi szabályozás hiánya miatti jogalkalmazási problémákra

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) a 3/2017. számú határozatában (NVB határozat) azt állapította meg, hogy a Fővárosi Választási Bizottság által hitelesített „Egyetért-e ön azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata vonja vissza a 2024. évi nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésére irányuló pályázatát?” fővárosi szintű helyi népszavazási kezdeményezés támogatására gyűjtött érvényes aláírások száma legalább 139.196, amely eléri   a  népszavazás elrendeléséhez szükséges számot.

Az egyes alapjogokat sértő bűncselekmények ítélkezési gyakorlatát vizsgáló joggyakorlat- elemző csoport munkájáról

A Kúria elnöke 2015. évben joggyakorlat-elemző csoportot alakított az egyes alapjogokat sértő bűncselekmények bírói gyakorlatának elemzésére. A szakmai grémiumot Dr. Belegi József, a Kúria Büntető Kollégiumának (2016 őszétől nyugalmazott) tanácselnöke vezette. A Kúria sajtótitkársága sajtó- háttérbeszélgetést szervezett 2017. április 19-én a joggyakorlat elemző csoport eredményeinek bemutatása céljából.

Oldalak