Például 04/26/2017
Például 04/26/2017

Tájékoztatás a Kúria Kfv. V. 35. 599/2016/9. számú ítéletéről, amely megállapította az adó alóli mentességet a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel

A másodfokú adóhatóság (alperes) - helybenhagyva az elsőfokú adóhatósági határozatot - azt állapította meg, hogy a felperes tevékenysége nem minősül általános forgalmi adó (áfa) mentesnek, ezért terhére adóhiánynak minősülő adókülönbözetet írt elő, mellőzte az adóbírság kiszabását, de késedelmi pótlékot számított fel.

Tájékoztatás a Kúria Kfv. V. 35.505/2016/7. számú ítéletéről, amelyben állást foglalt a súlyosítási tilalomról és egyéb eljárási jogszabályok megsértésére vonatkozó érvelésekről

A Kúria az ügyben hatályában fenntartotta a másodfokú jogerős adóhatósági határozat ellen előterjesztett keresetet elutasító jogerős ítéletet.

Az adózó (felperes) által előterjesztett felülvizsgálati kérelem kapcsán a következőkre mutatott rá:
A felülvizsgálati eljárásban, rendkívüli jogorvoslati jellege miatt, csak a bírói jogalkalmazással összefüggésben keletkezett jogsérelmek orvosolhatók, a közigazgatási hatóság eljárására kereset szerint visszavezethető – bírói ítélettel már elbírált – jogsértések nem reparálhatók.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.568/2016. számú ügyről munkáltató egészségsértése miatti kárfelelősség tárgyában

A felperes 2008. augusztus 13-ától állt az alperes alkalmazásában csőszerelő munkakörben külföldi munkavégzési helyen. Az alperes egy német céggel kötött vállalkozási szerződés alapján a felperest Németországban foglalkoztatta 2008. november 26-áig, amikor munkahelyi balesetet szenvedett. Egy acélgerenda a jobb lábára dőlt, nyílt bokatörést szenvedett, amely miatt baleseti táppénzben, majd rokkantsági nyugdíjban, illetve baleseti járadékban részesült. A felperes a keresetében a munkabalesettel összefüggésben elszenvedett vagyoni és nem vagyoni kára megfizetését kérte az alperestől.

Tájékoztató a Kúria M.II. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.II.10.214/2016. számú határozatról a munkáltatónak az állásidőre járó alapbér-fizetési kötelezettsége értelmezésének tárgyában

A közigazgatási és munkaügyi bíróság által megállapított tényállás szerint S.Gy. munkavállaló 2003. június 1-től lakatos munkakörben állt alkalmazásban a felperesnél, a munkavállaló a 2015. január 6-án lefolytatott időszakos orvosi vizsgálat alapján a lakatos munkakör ellátására „nem alkalmas” minősítést kapott, amely minősítést a másodfokú munkaköri alkalmassági vélemény is helybenhagyott.

Oldalak