Például 02/23/2018
Például 02/23/2018

A Kúria döntése jó hírnév védelméhez fűződő személyiségi jog egy nyílt levelében történő megsértése ügyében

Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20502/2017 számú egyedi ügyéről. A Kúria a mai napon hatályában fenntartotta a felperes, mohácsi polgármester által egy helyi húsipari vállalkozóval szemben kezdeményezett személyiségi jogi perben korábban született jogerős ítéletet.

Tájékoztató a Pfv.I.20.015/2018. számú ügyről, élettársi közös vagyon megosztása iránt indult perben

A 2009-ben, eredetileg élettársi közös vagyon megosztása iránt indult perben a peres felek az 1995 decemberében kötött adásvételi szerződést követően az adásvétel tárgyának megváltozott ingatlannyilvántartási adatai miatt egymással szemben több peres eljárást indítottak, közöttük birtokvédelmi, szerződés érvénytelensége, illetve ráépítés iránti pert, a jogvita végleges rendezése azonban a jelen perben vált lehetővé. A döntéshez a Kúriának be kellett szereznie az előzményi perek iratait, mert azok ismerete nélkül nem volt lehetséges a jogvita teljes körű lezárása.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.198/2017. számú ügyről munkaviszony jogellenes megszüntetése és jogkövetkezményei tárgyában

A felperes 2011. június 1-jétől állt az alperes alkalmazásában könyvelőként havi 190.000 forint munkabér mellett. Az alperesnél való elhelyezkedését megelőzően, gyermeke megszületése előtt emberi reprodukciós eljárásban vett részt, melynek során négy TB által támogatott beavatkozást hajtottak rajta végre. 2012. novemberében jelezte a vezérigazgatónak, hogy ismételten gyermeket kíván vállalni, és mivel természetes úton ezúttal sem járt sikerrel, emberi reprodukciós eljárást tervez.

Összefoglaló az átmeneti bányászjáradék megállapítása tárgyában hozott Mfv.III.10.057/2017/7. számú határozatról

Az alperes elutasította a felperes által 2015. február 12-én előterjesztett, átmeneti bányászjáradék megállapítására irányuló igénybejelentést. A másodfokú társadalombiztosítási szerv az elsőfokú határozatot – a Tny. 37. § (1) bekezdése, 22/A. § (2) bekezdése, 95. § (8) bekezdése, a Tbj. 2007-2011 között hatályos 25. §-a, 4. § f) pontja, a 2012. január 1-től hatályos 4. § f) pontja és a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Btv.) 49/B. § (1) bekezdése alkalmazásával – helybenhagyta. A határozat indokolása szerint a felperes 2007. június 14-től 2011.

Oldalak