Például 06/26/2017
Például 06/26/2017

Tájékoztató a Kúria döntéséről a Kfv.IV.35.259/2017 számú ügyben, a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás igénybevételének egyes feltételeiről

Magánszemély által benyújtott Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás iránti kérelem nem utasítható el azon az alapon, hogy az adott erdőrészleten részben az államnak is van tulajdona. Ha a támogatás alapját képező erdőterület részben állami tulajdonban, részben egy magánszemély tulajdonában van, az utóbbi részére nyújtandó támogatás összegének kiszámítása érdekében figyelembe kell venni az ezen állami tulajdonban lévő terület nagyságának a magánszemély tulajdonában lévő terület nagyságához viszonyított arányát.

Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.704/2016. szám alatt folyamatban volt végkielégítés-különbözet megfizetése iránti perben született döntésről

A felperes 2007. november 1-jei hatállyal létesített munkaviszonyt az alperes jogelődjével határozott időre, 2008. október 31-ig ügyvezető munkakör ellátására. A munkáltatói jogkört a tulajdonos ügyvezetője gyakorolta felette. 2008.

Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.550/2016. számú elvi jelentőségű határozatáról munkáltatói döntésen alapuló illemtényrész és illetménypótlék tárgyában

A felperes 2001. január 1-jétől állt közalkalmazotti jogviszonyban az alperesnél, 2006. január 1-jétől a kistérségi szociális központot vezette. Illetményét akként állapították meg, hogy a 182.800 forint garantált illetményen felül 62.000 forint munkáltatói döntésen alapuló illetményrészben és 47.250 forint magasabb vezetői pótlékban részesült.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.822/2016. számú ügyről kockázati pótlék tárgyában

    A felperesek szakképzett ápolóként, vezető műtősnőként, műtős asszisztensként,  kardiotechnikusként, műtőssegédként, sterilizálóként, intenzív szakápolóként, segéd laborasszisztensként, gazdasági nővérként dolgoztak az alperesnél. A felperesek a többször módosított keresetükben az alperest egészségkárosító kockázati pótlék megfizetésére kérték kötelezni a Kjt. 72. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján 1999. augusztus 10-étől 2011. október 31-éig terjedő időszakban.

Oldalak