Tájékoztató a Pfv.VI.21.279/2016. számú hiteltartozás és járulékai megfizetése iránti egyedi ügyben

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Dátum: 
2017. május 19.

Az I. rendű felperes hitelt folyósított a II. rendű alperes részére, annak visszafizetésére pedig a tőkeösszeg 50 %-ának az erejéig a II. rendű felperes, valamint a teljes tartozás erejéig az I. rendű alperes vállaltak készfizető kezességet. Az adós nem fizette a törlesztő részleteket, ezért a kölcsönszerződés felmondásra került, a II. rendű felperes pedig készfizető kezesként kifizette a tőketartozás 50 %-át az I. rendű felperes részére. A II. rendű felperes készfizető kezes kérte, hogy a bíróság kötelezze az alpereseket az általa megfizetett tőkeösszeg, valamint az után a hitelszerződésben kikötött ügyleti és emelt mértékű késedelmi kamat megfizetésére.

A Kúria a jogerős ítélet rendelkezésével szemben kimondta, hogy a készfizető kezes fizetésével a követelés részben teljesítésre került, ezzel a teljesített összeg erejéig a követelés megszűnt, így a megfizetett tőke után a hitelszerződés alapján további ügyleti és emelt mértékű késedelmi kamat nem számítható fel. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) ekkor hatályban volt 276. § (1) bekezdésének alapján a II. rendű felperesre csak az a követelés és nem több szállt át - az azt biztosító és a kezességvállalást megelőzően keletkezett jogokkal együtt - amit ő maga teljesített. A II. rendű felperes készfizető kezes tehát a teljesítésével nem vált az I. rendű felperes hitelező szerződésbeni jogutódjává és nem követelhet jogalap hiányában az alperesektől az általa kifizetett összeg után a hitelszerződés alapján felszámítható ügyleti és késedelmi kamatokat. A II. rendű felperest tehát ennek megfelelően egyéb szerződéses jogosultság hiányában az általa megfizetett tőkeösszeg után a teljesítésétől kezdődően a Ptk. 301. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamat illeti meg.

Budapest, 2017. május 18.

A Kúria Sajtótitkársága