Tájékoztató a Pfv.I.20.228/2017. számú jelentős ügyben, a végrehajtás megszüntetése és korlátozása iránti perek megindításának a Pp. 366.§-ában előírt feltételéről tárgyában

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Dátum: 
2017. május 18.

Abban az esetben, ha a végrehajtás megszüntetésére, illetőleg korlátozására a végrehajtási – nemperes – eljárás keretében nincs lehetőség, mert a Vht. 41.§ (1) bekezdésének megfelelően az adós okirattal nem tudta valószínűsíteni, hogy a végrehajtandó követelés alaptalan, azt már teljesítették vagy egyébként megszűnt, illetve nincs olyan, a Vht. 56.§ (1) bekezdésében előírt okirat, amely alapján megállapítható lenne, hogy a végrehajtandó határozatot jogerős határozat hatályon kívül helyezte, illetőleg megváltoztatta, az adós végrehajtás megszüntetési, illetőleg korlátozási pert indíthat a végrehajtást kérő ellen.

A végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránti per megindításának, illetőleg lefolytatásának azonban nem minden esetben előfeltétele a Vht. 41.§-a vagy 56.§-a szerinti előzetes eljárás lefolytatása: ha a keresetlevélben előadottakból kitűnik, hogy a nemperes eljárásban eleve eredménytelen lenne a végrehajtás megszüntetésének vagy korlátozásának megkísérlése (például: ha nem kerültek kiállításra a Vht. 41.§-ában, illetve 56.§-ában előírt okiratok), a keresetlevél a Pp.130.§ (1) bekezdésének c) pontja alapján nem utasítható el idézés kibocsátása nélkül.

Budapest, 2017. május 18.

A Kúria Sajtótitkársága