Tájékoztató a Kúria határozatáról a Pfv.V.22.234/2016/9. számú egyedi ügyben, elmaradt haszon mint kártérítés megfizete tárgyában

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Dátum: 
2017. november 9.

A felperes keresetében egyebek mellett elmaradt haszon mint kártérítés megfizetésére kérte kötelezni az alperest. Arra hivatkozott, hogy az alperes az általa kiírt közbeszerzési eljárásban a Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: KDB) keresettel nem támadott határozatai szerint három alkalommal sértette meg a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) előírásait. Emiatt a jogsértések nélkül figyelembe vehető időponthoz képest több hónapos késéssel köthették volna a meg a vállalkozási szerződést, amit teljesíteni tudott volna annak ellenére, hogy egyik – a közbeszerzési ajánlatában bejelentett – alvállalkozója ellen időközben csődeljárás indult.
Az alperes a kereset elutasítását kérte. Egyebek mellett hivatkozott arra, hogy nem született olyan döntőbizottsági határozat, amely azért marasztalta volna el, mert indokolatlanul késedelmeskedett a pályázat elbírálása során, vagy mert alap nélkül vonta el az ajánlattételi biztosítékot. Ezért szerinte a Kbt. 350/D. §-ában említett feltétel hiányában a felperes nem követelhet tőle kártérítést.
A keresetnek részben helyt adó jogerős ítélet ellen az alperes által előterjesztett felülvizsgálati kérelem folytán eljárt Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Határozata indokolásában rámutatott: a Kbt. 350/D. §-a csak a közbeszerzésre, illetve a közbeszerzési eljárásra vonatkozó szabályok megsértésének a KDB, illetőleg a KDB határozatának felülvizsgálata során a bíróság általi jogerős megállapítását írja elő bármely polgári jogi igény érvényesíthetőségének feltételeként. Annak megítélésére, hogy a jogerősen megállapított közbeszerzési jogsértés – a további jogszabályi feltételek fennállta esetén –  alapot ad-e a kártérítési felelősség megállapítására már a polgári anyagi jog szabályai alapján kerülhet sor.

Budapest, 2017. november 9.

A Kúria Sajtótitkársága