TÁJÉKOZTATÓ a Kúria Bfv.I.884/2017. számú jelentős ügyben hozott határozatáról

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Dátum: 
2017. augusztus 1.

Felülvizsgálati eljárásban jogos védelem címén csak akkor van helye felmentő rendelkezés meghozatalának, ha a büntethetőséget kizáró okra vonatkozó körülményeket a tényállás hiánytalanul tartalmazza

Az elsőfokú bíróság a terheltet bűnösnek mondta ki emberölés bűntettének kísérletében és ezért őt négy év szabadságvesztésre és a közügyektől négy év eltiltásra ítélte azzal, hogy a szabadságvesztést börtönben kell végrehajtani. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.

A jogerős ügydöntő határozatok ellen a terhelt védője terjesztett elő felülvizsgálati indítványt a Be. 416. § (1) bekezdés a) pontjára alapítva.

Az indítványozó kifejtette, hogy a bíróságok tévesen értelmezték a jogos védelmi helyzetet, ugyanis a terhelt a saját, valamint a testvére ellen intézett és őket közvetlenül fenyegető, felfegyverkezve elkövetett jogtalan támadás elhárítása érdekében valósította meg a tényállásban leírt cselekményét.

A Kúria álláspontja szerint a felülvizsgálati indítvány a törvényben kizárt.

Határozatának indokolásában rámutatott arra, hogy a Be. 423. § (1) bekezdése szerint a felülvizsgálati eljárásban a jogerős ügydöntő határozatban megállapított tényállás az irányadó, a felülvizsgálati indítványban ez a tényállás nem támadható.

Hivatkozott a Kúria töretlen gyakorlatára is annak megítélésében, hogy a felülvizsgálat keretében valamely büntethetőséget kizáró ok – így a jogos védelem – hiányára vont következtetés helyessége is kizárólag az irányadó tények alapul vételével vizsgálható.

A tényállás pedig egyértelműen rögzíti, hogy a terheltek, valamint a sértett és a barátja között kölcsönös verekedés alakult ki, a sértett megszúrására pedig akkor került sor, amikor az egyensúlyát vesztve a földre esett; az élet kioltására egyébként alkalmas eszköz pedig már nem volt a kezében, és félig ülő, félig fekvő testhelyzetben volt. A konfliktust ugyan a sértett kezdeményezte, azonban ebben a terhelt saját akaratából vett részt, amikor is eleget tett a sértett kihívásának.

A Kúria ezért a felülvizsgálati indítványt elutasította.

Budapest, 2017. június 20.

A  Kúria  Sajtótitkársága