Tájékoztató helyi népszavazással kapcsolatos döntésről

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Dátum: 
2017. október 10.

A Fővárosi Választási Bizottság 2017. augusztus 25-én meghozott döntésében az alábbi kérdés hitelesítését megtagadta:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a Fővárosi Közgyűlés helyezze hatályon kívül a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmi létesítményének nyomvonalával kapcsolatban hozott 229/2017. (IV. 5.) számú határozatát?”

A határozattal szemben felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be. A Kúria 2017. október 10-én meghozott döntésével a Fővárosi Választási Bizottság határozatát megváltoztatta és a kérdést hitelesítette.
A felülvizsgálat nyomán nem bizonyult megalapozottnak a támadott határozat elutasítási indoka, miszerint a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmi létesítményének nyomvonalát az Országgyűlés már kijelölte, mégpedig az egyes fővárosi fejlesztési beruházások gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2015. évi CXVI. törvényben, és emiatt az árvízvédelmi mű nyomvonalának meghatározása nem tartozna a Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe. Valójában ebben a törvényben csak a területi hatály lehatárolása érdekében használják az öblözeti megjelölést, maga a szabályozás egészen más tárgyról szól.
A Kúria szerint egyértelműen van hatásköre a Fővárosi Közgyűlésnek a kérdésben dönteni, mivel a nyomvonal kijelölését illetően elvonhatatlan jogosítványa van, ami a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényen és a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényen alapul. Önkormányzati hatáskörbe tartozó ügyben pedig, ha jogszabályi kizáró ok nincs, lehet helyi népszavazást tartani.

Budapest, 2017. október 10.

A Kúria Sajtótitkársága