Tájékoztatás a Kúria Kfv. V. 35. 599/2016/9. számú ítéletéről, amely megállapította az adó alóli mentességet a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Dátum: 
2017. április 21.

A másodfokú adóhatóság (alperes) - helybenhagyva az elsőfokú adóhatósági határozatot - azt állapította meg, hogy a felperes tevékenysége nem minősül általános forgalmi adó (áfa) mentesnek, ezért terhére adóhiánynak minősülő adókülönbözetet írt elő, mellőzte az adóbírság kiszabását, de késedelmi pótlékot számított fel.

Az elsőfokú bíróság az alperes határozatát hatályon kívül helyezte. Jogi álláspontja szerint a felperest az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 85.§ (1) bekezdésének c) pontja alapján megillette az áfa mentesség, de alaptalanul hivatkozott az e törvényhely d) pontja szerinti mentességre.

A felperes és az alperes felülvizsgálati kérelme alapján eljárt Kúria a jogerős ítéletet, az alperes határozatát - az elsőfokú határozatra is kiterjedően – hatályon kívül helyezte – és az elsőfokú adóhatóságot új eljárásra kötelezte.

A Kúria ítéletében a következőkre mutatott rá:
Az Áfa tv. 85.§ (1) bekezdés d) pontja értelmében mentes az adó alól az emberi szövet, vér…, anyatej értékesítése, valamint az előzőekben felsoroltakkal és az emberi szerv adományozásával kapcsolatos szolgáltatásnyújtás. Az e törvényhely szerinti követelményeknek - a rendelkezésre álló iratok szerint - megfelel a felperes tevékenysége, amely az őssejtbanki tevékenység során emberi vérrel, nevezetesen köldökzsinórvérrel, szövettel kapcsolatos szolgáltatásnyújtás, és saját felhasználás céljából végzett ivarsejtbanki (spermabanki) tevékenység. A felperest tehát nem az Áfa tv. 85.§ (1) bekezdésének c) pontja, hanem d) pontja alapján illeti meg az adómentesség.

Az elsőfokú bíróság téves jogalapon állapította meg a kereset alaposságát, és jogszabálysértően járt el akkor is, amikor csak az alperes határozatát helyezte hatályon kívül, mert emiatt az általa is jogszabálysértőnek értékelt – de az alperes által helyes indokaira tekintettel helybenhagyott elsőfokú határozatot – az ítéletébe foglalt érdemi döntéstől függetlenül - nem korrigálhatóan - hatályában fenntartotta.

Budapest, 2017. április 21.

A Kúria Sajtótitkársága