Kereső

Például 06/22/2017
Például 06/22/2017
Dátum Sajtó Kollégium Ügyek Cím
2017. május 22. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Egyedi ügyek Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.563/2016. számú ügyről jogorvoslathoz való jog tárgyában
2017. május 19. Kollégiumok hírei Polgári Kollégium Egyedi ügyek Tájékoztató a Pfv.VI.21.279/2016. számú hiteltartozás és járulékai megfizetése iránti egyedi ügyben
2017. május 18. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.627/2016. számú ügyről közigazgatási határozat felülvizsgálata tárgyában
2017. május 18. Kollégiumok hírei Polgári Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató a Pfv.I.20.228/2017. számú jelentős ügyben, a végrehajtás megszüntetése és korlátozása iránti perek megindításának a Pp. 366.§-ában előírt feltételéről tárgyában
2017. május 18. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.584/2016. számú ügyről felmondás jogellenességének megállapítása, Mt. 273. § (6) bekezdés
2017. május 18. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.614/2016. számú ügyről perújítás, közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetése tárgyában
2017. május 18. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató a Kfv. V. 35.533/2016/9. szám ítéletről, mely szerint a vámhatóság jogszerűen kötelezte a felperest a vám megfizetésére, mivel munkavállalója közreműködött a vámáru vámfelügyelet alóli jogellenes elvonásában
2017. május 18. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.700/2016. számú ügyről fegyelmi határozat hatályon kívül helyezése tárgyában
2017. május 12. Sajtóközlemények, hírek - - Konferencia az új Polgári Perrendtartásról a tatai Tavaszi Jogásznapon
2017. május 11. Kollégiumok hírei Polgári Kollégium Egyedi ügyek Tájékoztató a Kúria Pfv.IV. tanácsa által elbírált Pfv.IV.22.330/2016. számú ügyről szerzői jogsértés és jogkövetkezményei alkalmazása tárgyában
2017. május 11. Kollégiumok hírei Polgári Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató a Kúria döntéséről a Pfv.V.21.434/2016/9. számú ügyben, előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése tárgyában
2017. május 11. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.426/2016. számú ügyről munkaviszony jogellenes megszüntetése és kártérítés tárgyában
2017. május 11. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Egyedi ügyek Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.559/2016. számú ügyről kockázati pótlék tárgyában
2017. május 9. Kollégiumok hírei Büntető Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató a Kúria Bt.I.1.735/2016. számú jelentős ügyben hozott határozatáról, a büntetőbírósági tárgyaláson eljáró jegyzőkönyvvezető kizárása tárgyában
2017. május 9. Kollégiumok hírei Büntető Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató a Kúria Bfv.I.1.519/2016. számú jelentős ügyben hozott határozatáról: a hivatali vesztegetés elfogadása bűntettének és a bűnsegédként elkövetett lopás, illetőleg a szolgálatban kötelességszegés vétségének elhatárolása
2017. május 9. Kollégiumok hírei Büntető Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató a Kúria Bfv.II.1.358/2016. számú jelentős ügyben hozott határozatáról, a felülvizsgálati okoknak mindig a felülvizsgálati indítvánnyal megtámadott alaphatározat vonatkozásában kell fennállniuk
2017. május 9. Kollégiumok hírei Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató a Kúria döntéséről Kfv.I.35.204/2017/2. számú ügyben, az önkéntesen választott, és ennek következtében kötelező elektronikus kapcsolattartás ellenére a papír alapon előterjesztett felülvizsgálati kérelmet hivatalból el kell utasítani
2017. május 9. Kollégiumok hírei Büntető Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató a Kúria Bfv.I.1.772/2016. számú jelentős ügyben hozott határozatáról
2017. május 9. Kollégiumok hírei Büntető Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató a Kúria Bfv.II.1.399/2016. számú jelentős ügyben hozott határozatáról, a büntetőjogi intézkedéssel érintett jogi személy képviselője
2017. május 9. Kollégiumok hírei Büntető Kollégium Jelentős ügyek Tájékoztató a Kúria Bfv.I.1.785/2016. számú jelentős ügyben hozott határozatáról, a zaklatás vétsége esetében a magánindítvány az előterjesztéséig elkövetett valamennyi rész-cselekmény tekintetében joghatályos

Oldalak