Aktualitások
Tájékoztató a Pfv.V.21.950/2017/7. számú ügyben a vállalkozási szerződéstől való megrendelői elállás jogkövetkezményeinek megítélése tárgyában
A jogutódként igényt érvényesítő IV. rendű felperes és az alperes közötti vállalkozási szerződéses jogviszonyban a Kúria a felek közötti bonyolult elszámolási jogvitában hozott döntést. Miután az eljárás korábbi szakaszában – a részbeni hatályon kívül helyezést ...
TOVÁBB >>>
Tájékoztató Kúria döntéséről a Pfv.V.22.145/2017/7. számú egyedi ügyben megállapítási kereset megengedhetősége tárgyában
A felek közötti több évre szóló stratégiai szállítási keretszerződésből eredően a szállító fél egy korábban indult és folyamatban lévő perben közel 10 milliárd forint összegű kötbérigényt érvényesít a megrendelővel szemben, aki védekezésében – egyebek mellett – a mennyiségi ...
TOVÁBB >>>
Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.118/2017. szám alatt kormánytisztviselői viszony jogellenes megszüntetése megállapítása és jogkövetkezményei alkalmazása tárgyában született ítéletről
A felülvizsgálati eljárásban irányadó tényállás szerint a felperes 2010. február 26-án kelt kinevezés alapján 2010. augusztus 31-étől határozott időtartamra, egy külszolgálat idejére közszolgálati jogviszonyt létesített az I. rendű alperes jogelődjével ...
TOVÁBB >>>
Tájékoztató a Kúria által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.II.10.108/2017. számú ügyről szolgálati viszony megszüntetése tárgyában
A felperes az alperes rendőrkapitányságnál állt hivatásos szolgálati viszonyban, rendőrőrnagyként alosztályvezető beosztásban teljesített szolgálatot. A felperes a lakóhelyéül szolgáló társasház bejáratához közeli parkoló használata miatt nézeteltérésbe ...
TOVÁBB >>>
Tájékoztató a Kúria által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.II. 10.171/2017. számú ügyről közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetésének tárgyában
A peres felek a 2014. december 11-én aláírt kinevezési okiratban abban állapodtak meg, hogy az alperes a felperest XY keresőképtelensége miatti távolléte idejére 2014. november 11-étől legfeljebb 2015. június 30-áig általános iskolai tanító munkakörben heti ...
TOVÁBB >>>
Tájékoztató a Kúria döntéséről a Pfv. IV. 21.175/2017 számú ügyben
A mai napon a Kúria hatályában fenntartotta a Főváros Ítélőtábla azon jogerős ítéletét, amelyben kötelezte a Felcsúti Utánpótlás Nevelésért Alapítványt a 2013. január 1. és 2015. november 26. között kapott ún. Tao-támogatás felhasználására vonatkozó adatok (köztük az e tárgyban kötött szerződések) kiadására ...
TOVÁBB >>>
Tájékoztató a Kúria döntéséről a Kfv.VI.37.506/2017. számon hozott oktatási üggyel kapcsolatos jogorvoslati kérelem tárgyában egyedi ügyben hozott döntésről
A kérelmező (volt egyetemi hallgató) a kérelmezett (egyetem) doktori iskoláját elvégezve a diplomaátadó ünnepségen lelkiismereti okokból megtagadta a belső szabályzat szerinti eskü szövegének letételét. Erre tekintettel az egyetem Szenátusa a diploma kiadását visszatartotta. ...
TOVÁBB >>>
A perui Legfelsőbb Bíróság elnökének látogatása a Kúrián
Szakmai együttműködésről is tárgyaltak perui főbírák a Kúria vezetőjével. A Perui Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának elnöke, Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo, valamint bírótársa, Javier Arevalo Vela dr. Darák Péternek, a Kúria elnökének meghívására ...
TOVÁBB >>>
Tájékoztató a Kúria határozatáról a Pfv.V.22.234/2016/9. számú egyedi ügyben, elmaradt haszon mint kártérítés megfizete tárgyában
A felperes keresetében egyebek mellett elmaradt haszon mint kártérítés megfizetésére kérte kötelezni az alperest. Arra hivatkozott, hogy az alperes az általa kiírt közbeszerzési eljárásban a Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: KDB) keresettel nem támadott határozatai szerint három alkalommal sértette meg a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) előírásait. ...
TOVÁBB >>>
Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20.081/2017. számú személyhez fűződő jog megsértése miatt indult perben hozott döntéséről
A jogerős ítélet elutasította a felperes keresetét, amelyben az alperes által üzemeltetett televíziós csatornán közvetített műsorokban elhangzott, illetve az internetes oldalon nyilvánosságra hozott valótlan közlések miatt kérte a jóhírnévhez fűződő személyiségi joga megsértésének ...
TOVÁBB >>>