Aktualitások
A Kúria közleménye az európai bíróság devizahiteles pereket érintő döntésével kapcsolatban
Az Európai Unió Bírósága 2018. szeptember 20-án ítéletet hozott az I.T. és pertársa által az egyik magyarországi bank és pertársa elleni perben a Fővárosi Ítélőtábla által előterjesztett előzetes döntéshozatali kérelemben (C-51617. sz. ügy) feltett kérdések tárgyában. ...
TOVÁBB >>>
Vajas Sándor az Országos Bírósági Hivatal új elnökhelyettese
Dr. Áder János köztársasági elnök 2018. szeptember 15-ével dr. Vajas Sándort nevezte ki az Országos Bírósági Hivatal (OBH) új elnökhelyettesévé. A mátészalkai születésű ...
TOVÁBB >>>
Vizsgálnia kell a bíróságnak a kisajátítási ügy alapvető kérdéseit
Közlemény a Kúria Kfv.II.37.680/2017/5. számú jelentős döntéséről:
Súlyos, az ítélet hatályon kívül helyezését előidéző ok, ha a bíróság alapvető kérdések - köztük a semmisség - vizsgálatát elmulasztja ...
TOVÁBB >>>
Elővásárlási jog jogszerű gyakorlásának vizsgálatáról
Közlemény a Kúria Kfv.II.37.220/2017/8. számú jelentős döntéséről:
A földforgalmi ügyben az elővásárlási jog jogszerű gyakorlása vizsgálatába beletartozik, hogy az eladók a vételi ajánlatot közvetlenül közölték-e a társtulajdonossal ...
TOVÁBB >>>
Kónya István: „A védekező cselekmény egyetlen kritériuma a szükségesség”
A jogos védelem törvényi szabályozásáról, jogtörténeti fejlődéséről és az ezzel kapcsolatos bírói gyakorlatról beszélt a Kúria elnökhelyettese a Karc FM rádiónak adott interjújában 2018. szeptember 16-án. Dr. Kónya István a Bírósági Akták című műsorban rámutatott a jogos védelem és az önvédelem közötti jelentős különbségekre is. A legfőbb bírói fórum helyettes vezetője több kúriai döntés kapcsán emlékeztetett, a jogtalan támadó viseli a jogtalan támadás minden kockázatát ...
TOVÁBB >>>
Tájékoztató szabadalom megsemmisítése iránt indult ügyben hozott döntésről a Kúria Pfv.IV.21.504/2017/11. számú ügyében
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) az ellenérdekű felek által indított eljárásban hozott határozatával megsemmisítette a kérelmező javára oltalom alatt álló „Pirazolo-pirimidinon származékok impotencia kezelésére” című szabadalmat. Az elsőfokú bíróság végzésével az SZTNH határozatát megváltoztatta és az ellenérdekű feleknek a szabadalom megsemmisítése iránti kérelmeit elutasította, valamint az ellenérdekű felek megváltoztatási kérelmeit is elutasította ...
TOVÁBB >>>
Két kollégiumi véleményt fogadott el a Kúria a Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma
A Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma (KMK) 2018. szeptember 17-én rendes soros ülésén megtárgyalta a földforgalmi ügyek egyes kérdésiről szóló kollégiumi véleménytervezetét, valamint a munkáltató egészségkárosodásáért fennálló kártérítési felelősségének összegszerűsége kérdéseit tartalmazó kollégiumi véleményt ...
TOVÁBB >>>
Tájékoztató Vállalkozói díj visszakövetelése teljesítési igazolás kiállítása után tárgyában a Pfv.V.21.102/2018/7. számú egyedi ügyben
A peres felek informatikai rendszer fejlesztésére kötöttek alvállalkozási szerződést. Az alperes mint vállalkozó egyes teljesítési egységeinek (ún. mérföldköveknek) a teljesítését a felperesi megrendelő ...
TOVÁBB >>>
Tájékoztató vadászati ügyben az ajánlás bírósági felülvizsgálata kizártságáról, a Kúria Kfv.II.37.507/2017/5 számú ítéletéről
Vadászati ügyben a vadászati hatóság hivatalból közzétett ajánlása bírósági felülvizsgálata kizárt. Az ajánlás nem az eljárást lezáró, jogot vagy kötelezettséget megállapító döntés, hanem egy közbenső közigazgatási aktus, ezért az ellen közvetlenül bírósági felülvizsgálat nem biztosított ...
TOVÁBB >>>
Szorosabb együttműködésre törekszik az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer a szakkönyvtári hálózattal
Fontos célkitűzés az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer szakmai együttműködésének tovább erősítése a hazai szakkönyvtári hálózattal – hangzott el bírósági könyvtári konferencián 2018. szeptember 10-én. A szervezők újra lehetőséget kívántak teremteni a munka aktuális kérdéseinek megvitatására, illetve a könyvtárakat érintő új hazai és nemzetközi fejlesztések, trendek megismerésére is ...
TOVÁBB >>>