Aktualitások
Megkezdődött a bírók felkészítése az új közigazgatási perrendtartásra
Szakmai nyitókonferenciával kezdődött az a rendezvénysorozat, amely során a bírók, bíróságok és igazságügyi alkalmazottak felkészülhetnek az új közigazgatási perrendtartási (Kp.) rendszer és szabályok életbe lépésre. A megnyitót és konzultációs ...
TOVÁBB >>>
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.768/2016. számú munkaviszony jogellenes megszüntetése tárgyában
A felperes 2011. szeptember 26-ától állt az alperes alkalmazásában, az sz-i telephelyen pénzügyi ügyintéző, majd kereskedelmi ügyintéző, 2013. január 1-jétől értékesítő csoportvezető munkakört töltött be. A munkaköri leírása meghatározta a sales office manager (SOM) munkakör célját, feladatát. A felperes munkaviszonyát az alperes 2015. június 1-jén kelt felmondással szüntette meg 30 napos felmondási idő biztosítása mellett. ...
TOVÁBB >>>
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.763/2016. számú rendkívüli felmondás jogellenességének megállapítása tárgyában
A felperes 1992. április 1-jén létesített határozatlan idejű munkaviszonyt az alperesnél vállalkozásfejlesztési szaktanácsadó munkakörben. A felperes 2006. és 2007. években gyermeke és saját betegsége miatt keresőképtelen volt. E távolléttel, illetve annak igazolásával összefüggésben a felek között e-mail váltások történtek 2006. december 20-ától 2007. május 2-áig bezárólag. ...
TOVÁBB >>>
Tájékoztató a Kúria Kfv.VI.35.131/2017. számon meghozott, néhai mezőgazdasági őstermelő adóhatóság általi adómegállapításával kapcsolatos jeletnős ügyében
Néhai adózó mezőgazdasági őstermelő volt, aki azonban a halálát megelőző utolsó négy évben nem nyújtott be adóbevallást. Elhunytát követően a fizetendő adóját az adóhatóság állapította meg hatósági eljárás keretében. Ennek összegszerűségét az örökös vitatta, mert álláspontja szerint az adóhatóság indokolatlanul alacsony költséghányaddal számolt. Okfejtése szerint, bár költségszámlák nem álltak rendelkezésre, azonban ez esetben becslést kellett volna alkalmazni a jövedelmezőség tényleges megállapítása érdekében ...
TOVÁBB >>>
A Kúria rejtett kincsei és kulturális értékei – Bírósági séták a Kulturális Örökség Napjai során
Több száz látogató volt kíváncsi a Kúria épületére, a Markó utcai Igazságügyi Palota rejtett érdekességeire és a legfelsőbb bírói fórum működésére a Nyílt Napon 2017. szeptember 17-én. A Kúria idén először csatlakozott a Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozathoz ...
TOVÁBB >>>
Legyen a vendégünk! Séták a Kúrián
A Kulturális Örökség Napjaihoz csatlakozva a Kúria is elérhetővé kívánja tenni a nagyközönség számára az Igazságügyi Palota építészeti és művészeti értékeit, bemutatva a százesztendős műemlék épület történetét, ezért 2017. szeptember 17-én, vasárnap ...
TOVÁBB >>>
Tájékoztatás a Kúria Kfv.II.37.800/2016/9. számú határozatáról, a haszonbérleti szerződés jóváhagyását kizáró ok alkalmazása nem valósít meg visszaható hatályú jogalkalmazást
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Fftv.) 53.§ (1) bekezdés d/dc) pontja értelmezésekor a Kúria a felperes keresete kapcsán vizsgálta, hogy a korábban kiszabott földvédelmi bírság ...
TOVÁBB >>>
A szakkönyvtári együttműködés kiemelten fontos az igazságszolgáltatásban dolgozók számára szakmai konferencia a Kúrián és a Fővárosi Törvényszéken
„A megújuló Országos Bírósági Könyvtári Rendszer: együttműködés a hazai szakkönyvtári hálózattal” címmel szervezett szakmai konferenciát a Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtára, a Fővárosi Törvényszék Könyvtára ...
TOVÁBB >>>
Darák Péter: Senki nem gondolta volna, hogy a Kúria visszaköltözhet a régi épületébe - Együttműködés a legfőbb bírói fórum Igazságügyi Palotába költözésének érdekében
A Kúria eredeti, Kossuth téri épületébe történő visszaköltözéséről írt alá együttműködési szándéknyilatkozatot a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal vezetője és a Legfőbb Ügyész 2017. szeptember 13-án az Igazságügyi Palotában. A nyilatkozat ...
TOVÁBB >>>
Tájékoztató a Pfv.II.20.120/2017. számú egyedi ügyről, élettársi közös vagyon megosztása, szerződés érvénytelensége tárgyában
A felperes keresete az élettársi kapcsolat időtartamának megállapítására alapítva a közös vagyon megosztása, ezen belül a kárpótlási jegyek megvásárlása miatti földtulajdonszerzésre vonatkozó adásvételi szerződések érvénytelensége, ugyanezen földterületek elbirtoklása ...
TOVÁBB >>>