Aktualitások
A Kúria elnöke és az osztrák főbíró részvétele a XXIII. Pannon Jogász Symposionon
„A pénz és tőkemozgás, a pénzpiac és a gazdaság időszerű jogi kérdései a Pannon térségben” témakört vitatták meg jogászok és jogtudósok 2017. szeptember 28-30. között Zalakaroson. A neves magyar, osztrák és szlovén előadókat, továbbá a hazai jogászság jeles képviselőit felvonultató nemzetközi konferenciát a Magyar Jogász Egylet Zala Megyei Szervezete rendezte. ...
TOVÁBB >>>
Tájékoztató a Kfv. I.35.008/2017/6. számú ügyről, az adóhatósági irat személyes kézbesítésekor az átvétel megtagadása nem csak kifejezett nyilatkozattal valósulhat meg, hanem a kézbesítési körülmények értékelése alapján ráutaló magatartással is
A felperes 2008-2010 években különböző gazdasági társaságoktól nagy mennyiségben vásárolt cukor- és olajtermékeket. Az adóhatóság valamennyi beszállítói és annak beszállítói cégeinél ellenőrzést végzett. Összefoglaló véleménye szerint valamennyi beszállítói számla hiteltelen, a felek között gazdasági esemény nem történt. ...
TOVÁBB >>>
Darák Péter: Az emberek problémáira nyitottság kulcsa a jó bírói személyiségnek
A Kúria joggyakorlat egységesítő tevékenységéről és a legfőbb bírói fórum igazságszolgáltatásban betöltött szerepéről beszélt dr. Darák Péter, a RádióOrientnek adott interjújában 2017. október 11-én. A Kúria elnökének ...
TOVÁBB >>>
Összefoglaló az Mfv.III.10.771/2016/5. számú, társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata tárgyú ügyben hozott határozatról
Az alperes a 2011. december 31-ig rokkantsági nyugdíjban, 2012. január 1-től rokkantsági ellátásban részesülő felperes ellátását a 2015. szeptember 3-án kelt határozatával 2015. december 1. napjától megszüntette, ezzel egyidejűleg 42.090 forint rokkantsági ellátást állapított meg részére ...
TOVÁBB >>>
Összefoglaló az Mfv.III.10.378/2017/5. számú, társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata tárgyú ügyben hozott határozatról
Az elsőfokú társadalombiztosítási szerv a 2015. december 4-én kelt, a másodfokú szerv által helybenhagyott határozatával a 2011. október 25-én kelt, a felperes részére 2011. október 1-től előrehozott öregségi nyugdíjat megállapító határozatot – saját hatáskörben történt felülvizsgálat eredményeként – visszavonta, mert a felperes az öregségi nyugdíj folyósításának kezdő napján biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban állt ...
TOVÁBB >>>
Tájékoztató helyi népszavazással kapcsolatos döntésről
A Fővárosi Választási Bizottság 2017. augusztus 25-én meghozott döntésében az alábbi kérdés hitelesítését megtagadta:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a Fővárosi Közgyűlés helyezze hatályon kívül a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmi létesítményének nyomvonalával kapcsolatban hozott 229/2017. (IV. 5.) számú határozatát?” ...
TOVÁBB >>>
Hatályon kívül helyezte a Kúria jogegységi határozatát - Sajtóközlemény
2017. október 9-én a Kúria Büntető Kollégiuma, mint Büntető Jogegységi Tanács, a Kúria elnökének vezetésével eljárva jogegységi határozatot hozott és hatályon kívül helyezte a Kúria 2/2016. BJE számú jogegységi határozatát. ...
TOVÁBB >>>
Tájékoztató a Kúria Kfv.VI.37.288/2017. számon korlátozási kártalanítás tárgyában egyedi ügyben hozott határozatáról
Felperesek eredetileg külterületi, mezőgazdasági rendeltetésű ingatlanát a helyi önkormányzattal kötött megállapodás nyomán 2001-ben belterületi, lakóövezeti telekké minősítették át ...
TOVÁBB >>>
Tájékoztató a Kúria Pfv. IV. 20085/2017 számú, a kaposvári szegregációs ügyben hozott ítéletéről
A jogsértés megállapítása és a további jogsértéstől eltiltás, illetve a jogsértés abbahagyásra kötelezés mellett a bíróság a jogsértés megszüntetése körében konkrét intézkedéseket is elrendelhet az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésére. ...
TOVÁBB >>>
Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20.211/2017. számú kártérítés iránt indult ügyben hozott döntéséről
A felperesek – a felülvizsgálati kérelem elbírálása szempontjából releváns – keresetükben a 2011. évi CXXV. törvény 27. §-ának, a 2011. évi CLVI. törvény 393. § (14) bekezdésének, a 2011. évi CLXVI. törvény 30. § (13) bekezdés 6. pontjának rendelkezése szerint a játéktermekben üzemeltetett pénznyerő automaták üzemeltetésére vonatkozó adó 100.000 forintról 500.000 forintra emelkedett, továbbá százalékos mértékű adó is bevezetésre került (a továbbiakban: adóemelés), valamint a 2012. évi CXLIV. törvény 5. és 8. §-ainak rendelkezése, amellyel a pénznyerő automaták üzemeltethetőségének kaszinók területére lettek korlátozva, (a továbbiakban: tiltás) megalkotása miatt az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés (EUMSZ) 34. és 56. cikkének sérelmére alapítottan kártérítés megfizetésére kérték kötelezni a Magyar Állam alperest. ...
TOVÁBB >>>