Aktualitások
Tájékoztató a Kúria tárgyaláson elbírált Mfv.II.10.051/2017. számú ügyéről a kormánytisztviselői kinevezés-módosítás jogellenességének tárgyában
Amikor a munkáltató egyoldalú nyilatkozatával szünteti meg a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonyát, nem minden esetben biztosít a jogszabály mérlegelési lehetőséget számára, a törvényben felsorolt esetekben kötelezővé teszi a felmentő intézkedés megtételét. ...
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.042/2017. számú ügyről jogellenes munkaviszony megszüntetés jogkövetkezményei tárgyában
A felperes 2007. április 24-én létesített határozatlan időre munkaviszonyt az alperesnél raktáros munkakörre. Munkaszerződésének 7. pontja szerint a távollétének indokát köteles a munkáltatónál haladéktalanul és rövid úton bejelenteni ...
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.028/2017. számú ügyről végkielégítés és felmentési időre járó átlagkereset-különbözet tárgyában
A pedagógus felperesek 2007. szeptember 1-jét megelőzően a P-i J.M.Á.I.-val álltak közalkalmazotti jogviszonyban. Az iskola fenntartója, P-i N. Önkormányzata és az alperes fenntartója az E.O. Alapítvány 2007. június 25-én közoktatási megállapodást kötött arról, hogy 2007. szeptember 1-jétől kezdődően a J.M.Á.I. fenntartását az alapítvány veszi át. ...
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.004/2017. számú ügyről illetmény tárgyában
A felperes 1994. január 1-jétől létesített köztisztviselői jogviszonyt az alperes jogelődjénél. 2012. március 1-jétől a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) hatálya alá került. ...
Tájékoztató a Kfv.VI.37.798/2017. számú ügyben, építési ügyben a szomszéd kereshetőségi joga akkor áll fenn, ha a közvetlen érdeksérelme igazolt
Az alperesi beavatkozók, mint építtetők fennmaradási és továbbépítési kérelmet nyújtottak be, mely engedélyt az elsőfokú hatóság többször megismételt eljárás eredményeként hozott határozatában megadott. ...
A Kúria döntése jó hírnév védelméhez fűződő személyiségi jog egy nyílt levelében történő megsértése ügyében
Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20502/2017 számú egyedi ügyéről. A Kúria a mai napon hatályában fenntartotta a felperes, mohácsi polgármester által egy helyi húsipari vállalkozóval szemben kezdeményezett személyiségi jogi perben korábban született jogerős ítéletet. ...
Tájékoztató a Pfv.I.20.015/2018. számú ügyről, élettársi közös vagyon megosztása iránt indult perben
A 2009-ben, eredetileg élettársi közös vagyon megosztása iránt indult perben a peres felek az 1995 decemberében kötött adásvételi szerződést követően az adásvétel tárgyának megváltozott ingatlannyilvántartási adatai miatt egymással szemben ...
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.198/2017. számú ügyről munkaviszony jogellenes megszüntetése és jogkövetkezményei tárgyában
A felperes 2011. június 1-jétől állt az alperes alkalmazásában könyvelőként havi 190.000 forint munkabér mellett. Az alperesnél való elhelyezkedését megelőzően, gyermeke megszületése előtt emberi reprodukciós eljárásban vett részt, melynek során négy TB által támogatott beavatkozást ...
Összefoglaló az átmeneti bányászjáradék megállapítása tárgyában hozott Mfv.III.10.057/2017/7. számú határozatról
Az alperes elutasította a felperes által 2015. február 12-én előterjesztett, átmeneti bányászjáradék megállapítására irányuló igénybejelentést. A másodfokú társadalombiztosítási szerv az elsőfokú határozatot – a Tny. 37. § (1) bekezdése, 22/A. § (2) bekezdése, 95. § (8) bekezdése, a Tbj. 2007-2011 között hatályos 25. §-a, 4. § f) pontja, a 2012. január 1-től hatályos 4. § f) pontja és a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Btv.) 49/B. § (1) bekezdése alkalmazásával – helybenhagyta ...
Tájékoztató a Kfv.VI.37.218/2017. számú egészségügyi igazgatási jogviszonyhoz kapcsolódó egyedi ügyben, a hímivarsejtek reprodukciós eljárásban való felhasználhatóságával kapcsolatos jogvita eldöntése során alkalmazandó a vonatkozó Irányelv
A felperes reprodukciós eljárások végzésére jogosult egészségügyi szolgáltató. Tevékenységéhez donor spermát kap a legnagyobb magyar spermabanktól, mely azt egy dán cégtől szerzi be ...
A KÚRIÁRÓLJOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉGHATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBENHATÁLYOS IRÁNYMUTATÁSOKSAJTÓFOTÓK, VIDEÓK, HANGANYAGOKNEMZETKÖZI KAPCSOLATOKUNIÓS PROJEKTEKFORUM SENTENTIARUM CURIAEGYAKORLATI TUDNIVALÓKKÖZÉRDEKŰ ADATOKHASZNOS OLDALAKA KÚRIA ÉVKÖNYVEIÚJ PTK. TANÁCSADÓI TESTÜLET VÉLEMÉNYEIKONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEIELÉRHETŐSÉGEK