Aktualitások
A 2017. július 7-ei és a 2017. nov. 20-21-ei Civilisztikai Értekezlet állásfoglalásai
A 2017. július 7-ei és a 2017. nov. 20-21-ei Civilisztikai Értekezlet állásfoglalásai ...
Magyar közjegyzők ismerték el Orosz Árpád munkásságát
Pro Notariis Hungariae – A magyar közjegyzőkért díjban részesült dr. Orosz Árpád, a Kúria Polgári Kollégiumának helyettes vezetője. A kitüntetést dr. Tóth Ádám, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) elnöke 2017. november 17-én a 29. Közép-Európai Közjegyzői ...
A Kúria elnökének beszámolója a Parlament Igazságügyi Bizottsága előtt
Elfogadta az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága a Kúria elnökének 2016. évi beszámolóját. Dr. Darák Péter 2017. november 21-én tájékoztatta a bizottság tagjait beszámolójának leglényegesebb elemeiről és válaszolt a képviselők kérdéseire is. A felvetett témák között nagy hangsúlyt kaptak a Kúria ügyelosztási rendjére vonatkozó kérdések. A bizottság kilenc igen és egy tartózkodás mellett fogadta el a Kúria elnökének beszámolóját. ...
Semmisek a nyíregyházi forradalmárok és a mecseki láthatatlanok ügyében hozott ítéletek
Két újabb az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését követően lefolytatott bírósági eljárásról és ítéletről mondta ki a Kúria, hogy semmis. A legfőbb bírói fórum Büntető Kollégiumának III-as tanácsa 2017. november 21-én nyilvános ülésen vizsgált felül két olyan ítéletet, amelyek az 1956-os forradalom és szabadságharc utáni leszámolással álltak összefüggésben. A semmisség megállapítását a Legfőbb Ügyész indítványozta. Az egykori vádlottak érdekében eljáró ügyvéd csatlakozott az ügyészi indítványhoz. ...
Dr. Darák Péter, a Kúria elnökének osztrák kitüntetése
Rendkívül magas osztrák állami kitüntetésben részesült a Kúria elnöke 2017. november 20-án. A Nagy Arany Érdemrendet Szalaggal az Osztrák Köztársaság Szolgálatáért (Großes Goldenes Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich) dr. Darák Péter Bécsben, az Osztrák Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának palotájában vehette át. A második legrangosabb osztrák állami kitüntetés kormányfőknek, minisztereknek és parlamenti elnököknek adományozható. Az ennél még magasabb kitüntetés kizárólag államfőknek adható. ...
Tájékoztató a Pfv.V.21.950/2017/7. számú ügyben a vállalkozási szerződéstől való megrendelői elállás jogkövetkezményeinek megítélése tárgyában
A jogutódként igényt érvényesítő IV. rendű felperes és az alperes közötti vállalkozási szerződéses jogviszonyban a Kúria a felek közötti bonyolult elszámolási jogvitában hozott döntést. Miután az eljárás korábbi szakaszában – a részbeni hatályon kívül helyezést ...
Tájékoztató Kúria döntéséről a Pfv.V.22.145/2017/7. számú egyedi ügyben megállapítási kereset megengedhetősége tárgyában
A felek közötti több évre szóló stratégiai szállítási keretszerződésből eredően a szállító fél egy korábban indult és folyamatban lévő perben közel 10 milliárd forint összegű kötbérigényt érvényesít a megrendelővel szemben, aki védekezésében – egyebek mellett – a mennyiségi ...
Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.118/2017. szám alatt kormánytisztviselői viszony jogellenes megszüntetése megállapítása és jogkövetkezményei alkalmazása tárgyában született ítéletről
A felülvizsgálati eljárásban irányadó tényállás szerint a felperes 2010. február 26-án kelt kinevezés alapján 2010. augusztus 31-étől határozott időtartamra, egy külszolgálat idejére közszolgálati jogviszonyt létesített az I. rendű alperes jogelődjével ...
Tájékoztató a Kúria által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.II.10.108/2017. számú ügyről szolgálati viszony megszüntetése tárgyában
A felperes az alperes rendőrkapitányságnál állt hivatásos szolgálati viszonyban, rendőrőrnagyként alosztályvezető beosztásban teljesített szolgálatot. A felperes a lakóhelyéül szolgáló társasház bejáratához közeli parkoló használata miatt nézeteltérésbe ...
Tájékoztató a Kúria által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.II. 10.171/2017. számú ügyről közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetésének tárgyában
A peres felek a 2014. december 11-én aláírt kinevezési okiratban abban állapodtak meg, hogy az alperes a felperest XY keresőképtelensége miatti távolléte idejére 2014. november 11-étől legfeljebb 2015. június 30-áig általános iskolai tanító munkakörben heti ...
A KÚRIÁRÓLJOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉGHATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBENHATÁLYOS IRÁNYMUTATÁSOKSAJTÓFOTÓK, VIDEÓK, HANGANYAGOKNEMZETKÖZI KAPCSOLATOKUNIÓS PROJEKTEKFORUM SENTENTIARUM CURIAEGYAKORLATI TUDNIVALÓKKÖZÉRDEKŰ ADATOKHASZNOS OLDALAKA KÚRIA ÉVKÖNYVEIÚJ PTK. TANÁCSADÓI TESTÜLET VÉLEMÉNYEIKONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEIELÉRHETŐSÉGEK