Aktualitások
Tájékoztató a Kúria Mfv.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.625/2016. számú, közigazgatási határozat felülvizsgálata tárgyában hozott határozatról
A felperes 2011. augusztus 26-án felszámolás alá került. A felszámoló a Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség határozata alapján – amellyel kötelezte a felperest, hogy (veszélyes hulladéktárolásra tekintettel) gondoskodjon ...
Tájékoztató a Pfv.II.21.455/2016/4. sorszámú házastársi közös vagyon megosztása iránti ügyről
A házastársi közös vagyont megosztó, hatályon kívül helyezés miatt megismételt eljárás – a felülvizsgálattal érintett – főtárgya a felek közös tulajdonú ingatlanának megvásárlása, a vételár közös, illetve különvagyoni jellege, ezt követően három alkalommal történő építkezésének dologi jogi rendezése képezte ...
Jubileumi Jogi Beszélgetések Kaposváron – Darák Péter: „A jogrend ígéret és szertartás”
„Jogrend, avagy a rend joga” – A szervezők ezt a címet adták a Jogi Beszélgetések elnevezésű tanácskozásnak, amelyet immár 25. alkalommal rendeztek meg Kaposváron ...
Kiválasztották a Kúria gyakornoki programjába jelentkezőket
2017. március 23-án, a Kúria Dísztermében hallgatták meg a Kúria gyakornoki programjába jelentkező doktoranduszokat. Az eseményen jelen volt Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke ...
Tájékoztató a Kúria Bfv.II.1.726/2016. szám alatt folyamatban volt jelentős ügyben hozott döntéséről
A kérelmező jogosultja a „HIV reverz transzkriptáz inhibitor hatású benzoxazinon-származékok, ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények, a vegyületek alkalmazása és eljárása a 6-klór-4-(ciklopropil-etinil)-4-trifluor-metil-1,4-dihidro-2H-3,1-benzoxazin-2-on előállítására” című szabadalomnak. ...
Sikeres kúriai filmbemutató a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen
Érdeklődő hallgatók, releváns kérdések – izgalmas vitaest kísérte a Kúria filmbemutatóját március 22-én este a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. A legfelsőbb bírói fórum Sajtótitkársága a „Kúriai esetek – kerekasztal beszélgetés” című videó sorozat második részét vetítette le a felsőoktatási intézmény Jog- és Államtudományi Karán. ...
Tájékoztató a Kúria Mfv.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.300/2016. számú, felmondás jogellenességének megállapítása tárgyában hozott határozatról
A felperes 2010. január 5-étől állt az alperes alkalmazásában, 2011. novemberétől a szakszervezeti titkár mellett látott el titkárnői feladatokat. A munkakörébe tartozott a szakszervezeti iroda teljes adminisztrációja, a készpénzállomány és a számlák kezelése, a könyvelőkkel való kapcsolattartás, tagdíjnyilvántartás, a tagoktól a tagdíj beszedése, a velük való kapcsolattartás, a segélyek intézése, valamint a szakszervezet vállalkozásával kapcsolatos ügyek intézése ...
Tájékoztató a Kúria Pfv.VII.22.447/2017/7. számú ítéletéről a jogellenesen felmondott kölcsönszerződésekből eredő kártérítési igény vonatkozásában
Az I. rendű felperes vállalkozóként sertéshizlaldát üzemeltetett. 2002-ben a rendelkezésre álló állami támogatások igénybe vétele mellett beruházásba kezdett, amelynek keretében három szerződést kötött az alperessel: beruházási hitelszerződést, technológiai és forgóeszköz-finanszírozási szerződést. ...
Nyitott bíróság – Szakkollégiumi hallgatók a Kúrián
A bírói hivatást, a legfelsőbb bírói gyakorlatot, valamint a Kúria intézményét, épületét ismerhette meg az ELTE Bibó István Szakkollégiumának 11 hallgatója március 20-án Budapesten. Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke a fiataloknak tartott előadásában tájékoztatást adott a Kúrián az elmúlt években folytatott munkáról, kitért arra, hogy az új eljárási kódexek várhatóan milyen hatást gyakorolnak majd a bírósági eljárásokra ...
Adatbázisok és az információs társadalom változásainak hatása a joggyakorlatra és bírói munkára - Tudományos rendezvénysorozat indult a Kúrián
„Az adatbázisok kora” – ez volt a címe az első ülésnek, amely az ún. „Tudósklub” keretében tartottak 2017. március 20-án, a Kúrián. A rendezvénysorozat célja, hogy a bírák és az igazságszolgáltatásban részt vevők behatóan megismerkedjenek az információs világ kihívásaival, példákkal találkozzanak, és válaszokat találjanak az ezzel kapcsolatos problémákra ...
A KÚRIÁRÓLJOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉGHATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBENHATÁLYOS IRÁNYMUTATÁSOKSAJTÓFOTÓK, VIDEÓK, HANGANYAGOKNEMZETKÖZI KAPCSOLATOKUNIÓS PROJEKTEKFORUM SENTENTIARUM CURIAEGYAKORLATI TUDNIVALÓKKÖZÉRDEKŰ ADATOKHASZNOS OLDALAKA KÚRIA ÉVKÖNYVEIÚJ PTK. TANÁCSADÓI TESTÜLET VÉLEMÉNYEIELÉRHETŐSÉGEK