Kollégiumok szakmai anyagai

Tájékoztató a Kúria Büntető Jogegységi Tanácsának a TÉSZ alkalmazhatóságáról hozott 2/2015. BJE számú jogegységi határozatáról

A Kúria elbírálva a Büntető Kollégium vezetőjének 2015.  június 17-én kelt indítványát, jogegységi határozatban mondotta ki, hogy a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés (TÉSZ) kialakult ítélkezési gyakorlatától eltérésre a hatályos jogszabályok, az EJEB esetjoga,  alkotmánybírósági döntés

2015. július 1.

Tájékoztató a hulladékgazdálkodási díj ügyben

Kfv.III.37.122/2015.

2015. április 7.

Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. tv. alapján a Magyar Állam ellen indított perekben hozott jogerős határozatokkal szemben benyújtott felülvizsgálati kérelmek elbírálásának rendjéről

A Kúria Polgári Kollégiumának az alábbi tanácsai járnak el a fent említett ügyekben:

1) G.VII. tanács
2) P.VI. tanács
3) P.V. tanács
4) P.I. tanács

2014. október 31.

Tájékoztató a Pfv.V.21.132/2014/5.számú ügyben

A peres felek között 2008. június 11-én – tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatását követően - vállalkozási szerződés jött létre a „Kormányzati negyed építéséhez kapcsolódóan Gépészeti Üzletág funkcióinak kitelepítése Istvántelekre” generálkivitelezői tevékenység ellátására.

2014. október 14.

Tájékoztató a Kúria döntéséről a Pfv.V.20.489/2014/7. számú ügyben

A felek között 2003. január 27-én fővállalkozási szerződés jött létre egy háztartási, ipari és kereskedelmi hulladékot szortírozó központ, valamint egy műanyag újrafeldolgozó üzem létesítésére.

2014. május 29.

Tájékoztató a Kúria Mfv.II. számú tanácsa által Mfv.II.10.754/2013/4. szám alatt elbírált ügyről

A közszolgálati jogviszonyban álló felperes 30 %-kal eltérített illetményét az alperes 2012. március 1-jétől +10 %-ban állapította meg, melynek során a munkáltató figyelembe vette, hogy korábbi irányító feladatai megszűntek.

2014. május 26.

Oldalak