Kollégiumok szakmai anyagai

EMLÉKEZTETŐ a DH. törvények hatálya alá tartozó szerződések érvénytelenségével kapcsolatos perekkel foglalkozó konzultációs testület 2016. június 8. napján tartott üléséről

A Kúria elnöke által létrehozott, a DH törvények hatálya alá tartozó szerződések érvénytelenségével kapcsolatos jogalkalmazási problémákkal foglalkozó konzultáció a 2016. június 8.

2016. június 8.

Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.471/2015/7. szám alatt a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő besorolása tárgyában hozott döntéséről

A felperes 2006. november 26-ától állt köztisztviselői jogviszonyban az alperessel pénztáros munkakörben. Kinevezéskor közölte az alperessel, hogy felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, és benyújtotta az ezt igazoló Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szerzett oklevél másolatát.

2016. március 8.

Tájékoztató a Kfv.III.35.225/2015. számú ügyben becslési eljárásban hozott adóhatósági határozat felülvizsgálata során irányadó szempontokról

Az adóhatóság jogerős határozatában felperes terhére két adóévre személyi jövedelemadó és százalékos egészségügyi hozzájárulás adónemekben – becslést alkalmazva – adóhiányt állapított meg, és az adóhiány után felperest adóbírság és százalékos egészségügyi hozzájárulás

2015. október 6.

Emlékeztető a folytatódó devizahiteles érvénytelenségi perekkel kapcsolatban a bíróságok által felvetett kérdések, problémák megvitatása tárgyában 2015. szeptember 28-án megtartott Országos Civilisztikai Kollégiumvezetői Értekezletről

A szakmai konzultáció résztvevői számára először dr. Vasady Loránt Kúriára beosztott bíró ismertette a törvényszékek által felvetett egyes eljárásjogi kérdésekkel kapcsolatos lehetséges megoldásokat az alábbiak szerint

2015. szeptember 28.

Idegenrendészeti ügyben szigorít a Kúria

A Kúria Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiumának vezetője észlelve, hogy a kollégium ítélkező tanácsai eltérő gyakorlatot folytatnak a harmadik ország állampolgárai beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény rendelkezéseinek értelmezése során, jogegységi eljárást kezdeményezett, amelynek eredm

2015. július 20.

Oldalak