Közlemények kúriai döntésekről

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.081/2017. számú ügyről munkaviszony jogellenes megszüntetése és jogkövetkezményei tárgyában

A felperes 2006. június 1-jétől lakossági és kisvállalkozói értékesítési tanácsadó munkakört töltött be az alperesnél. 2010. július 24-én megbízást kapott a k-i fiók vezetésére, mely feladatot 2011. január 1-jéig látta el.

2018. április 5.

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.189/2017. számú ügyről rendkívüli felmondás jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában

A felperes 2003. november 1-jétől állt az alperesnél alkalmazásban. 2008. május 1-jétől ellenőrzési koordinációs munkatárs munkakörben dolgozott. Feladata a jegy- és bérletellenőrzést végző vállalkozókkal történő kapcsolattartás, a szolgáltatás felügyelete és koordináció volt. 2012.

2018. április 5.

A munkáltató által munkavégzés céljából a terheltre bízott tehergépjárműbe tankolt üzemanyag folyamatos eltulajdonításának büntetőjogi értékelése

Tájékoztató a Kúria Bfv.II.1.466/2017. számú jelentős ügyben hozott határozatáról.

2018. április 4.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátása megállapítása ügyében a Kúria nemzetközi szerződésbe ütközés okán az Alkotmánybíróság eljárását kezdeményezte. (Mfv.III.10.147/2017/6.)

A felperes 2011. december 31. napjáig rokkantsági nyugdíjban részesült, amely rehabilitációs, majd rokkantsági ellátásként került folyósításra a korábbi 91.535 forintos összeg helyett 41.850 forint havi összegben.

2018. április 3.

Belföldön nem biztosított külföldön munkát vállaló személy szolgálati ideje és nyugdíja (Mfv.III.10.130/2017/7.)

A felperes 1986. július 1. napjától Németországban élt a családjával, ahol szoftver fejlesztőként, szabad foglalkozású mérnökként, mint önálló vállalkozó dolgozott, nyugdíjjárulékot nem fizetett, és a német nyugdíjszerv közlése szerint német szolgálati időt sem szerzett. A felperes 1986.

2018. április 3.

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.1.381/2017. számú jelentős ügyben hozott határozatáról:

A 2001. évi CIV. törvény (Jszbt.) 2. § (2) bekezdése szerint a jogi személlyel szembeni intézkedések alkalmazhatók akkor, ha a terhelt a csődbűncselekmény következtében  felszámolt Kft. vezető tisztségviselőjeként e Kft. vagyonát az újonnan alapított Kft.

2018. március 28.

Tájékoztató a Kúria Bhar.I.1.826/2017. számú jelentős ügyben hozott határozatáról:

A társadalomra veszélyesség aggály nélkül megállapítható, ha a vádlott hivatali (szolgálati) beosztását kihasználva azt a látszatot kelti, hogy a média érdeklődésének középpontjába került fogvatartottról bizalmas információkat hajlandó közölni, és ezért vesztegetési pénzt fogad el.

2018. március 28.

Tájékoztató a Kúria döntéséről a Kfv.VI.38.026/2017. számú kiskorú gyermek ideiglenes nevelésbe vételével kapcsolatos gyámügyi tárgyú jelentős ügyben

Felperesek megtagadták csecsemő korú gyermekük kötelező védőoltásának beadását. Kötelezettségüknek jogerős ítélet ellenére sem tettek eleget.

2018. március 26.

Ha az elkövető magatartása az állatkínzás törvényi tényállásába illeszkedik, akkor az büntetőjogi, és nem közigazgatási jogi jogsértés.

Tájékoztató a Kúria Bfv.II.1.314/2017. számú jelentős ügyben 2018. február 7-én hozott határozatáról.

2018. március 23.

Oldalak