Aktualitások
Tájékoztató a Kúria Mfv.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.824/2016. számú, közigazgatási határozat felülvizsgálata, joghatóság tárgyában hozott határozatról
A magyarországi székhelyű, de németországi fiókteleppel is rendelkező felperes, mint munkáltató és D.E., mint munkavállaló 2012. augusztus 19-én 2012. szeptember 1-jei hatállyal határozatlan időre szóló munkaviszonyt létesítettek egymással csomagoló munkakörre, németországi munkavégzési hellyel ...
Tájékoztató a Kúria Mfv.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.350/2017. számú, keresetindítási határidő tárgyában hozott határozatról
Az alperes a felperes 2006. október 9-étől határozatlan időre fennálló munkaviszonyát 2016. július 15-ei keltezésű intézkedésével felmondta a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 66. § (2) bekezdés első fordulata alapján ...
A Kúria Teljes Ülése: Felkészülés a megváltozott befogadási eljárási szabályok alkalmazására
Befogadási eljárási szabályok alkalmazásáról és az Info törvény módosításáról is meghallgathattak előadásokat a legfelsőbb bírói fórum bírái a Kúria Teljes Ülésén 2017. október 16-án ...
A Kúria elnöke és az osztrák főbíró részvétele a XXIII. Pannon Jogász Symposionon
„A pénz és tőkemozgás, a pénzpiac és a gazdaság időszerű jogi kérdései a Pannon térségben” témakört vitatták meg jogászok és jogtudósok 2017. szeptember 28-30. között Zalakaroson. A neves magyar, osztrák és szlovén előadókat, továbbá a hazai jogászság jeles képviselőit felvonultató nemzetközi konferenciát a Magyar Jogász Egylet Zala Megyei Szervezete rendezte. ...
Tájékoztató a Kfv. I.35.008/2017/6. számú ügyről, az adóhatósági irat személyes kézbesítésekor az átvétel megtagadása nem csak kifejezett nyilatkozattal valósulhat meg, hanem a kézbesítési körülmények értékelése alapján ráutaló magatartással is
A felperes 2008-2010 években különböző gazdasági társaságoktól nagy mennyiségben vásárolt cukor- és olajtermékeket. Az adóhatóság valamennyi beszállítói és annak beszállítói cégeinél ellenőrzést végzett. Összefoglaló véleménye szerint valamennyi beszállítói számla hiteltelen, a felek között gazdasági esemény nem történt. ...
Darák Péter: Az emberek problémáira nyitottság kulcsa a jó bírói személyiségnek
A Kúria joggyakorlat egységesítő tevékenységéről és a legfőbb bírói fórum igazságszolgáltatásban betöltött szerepéről beszélt dr. Darák Péter, a RádióOrientnek adott interjújában 2017. október 11-én. A Kúria elnökének ...
Összefoglaló az Mfv.III.10.771/2016/5. számú, társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata tárgyú ügyben hozott határozatról
Az alperes a 2011. december 31-ig rokkantsági nyugdíjban, 2012. január 1-től rokkantsági ellátásban részesülő felperes ellátását a 2015. szeptember 3-án kelt határozatával 2015. december 1. napjától megszüntette, ezzel egyidejűleg 42.090 forint rokkantsági ellátást állapított meg részére ...
Összefoglaló az Mfv.III.10.378/2017/5. számú, társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata tárgyú ügyben hozott határozatról
Az elsőfokú társadalombiztosítási szerv a 2015. december 4-én kelt, a másodfokú szerv által helybenhagyott határozatával a 2011. október 25-én kelt, a felperes részére 2011. október 1-től előrehozott öregségi nyugdíjat megállapító határozatot – saját hatáskörben történt felülvizsgálat eredményeként – visszavonta, mert a felperes az öregségi nyugdíj folyósításának kezdő napján biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban állt ...
Tájékoztató helyi népszavazással kapcsolatos döntésről
A Fővárosi Választási Bizottság 2017. augusztus 25-én meghozott döntésében az alábbi kérdés hitelesítését megtagadta:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a Fővárosi Közgyűlés helyezze hatályon kívül a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmi létesítményének nyomvonalával kapcsolatban hozott 229/2017. (IV. 5.) számú határozatát?” ...
Hatályon kívül helyezte a Kúria jogegységi határozatát - Sajtóközlemény
2017. október 9-én a Kúria Büntető Kollégiuma, mint Büntető Jogegységi Tanács, a Kúria elnökének vezetésével eljárva jogegységi határozatot hozott és hatályon kívül helyezte a Kúria 2/2016. BJE számú jogegységi határozatát. ...
A KÚRIÁRÓLJOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉGHATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBENHATÁLYOS IRÁNYMUTATÁSOKSAJTÓFOTÓK, VIDEÓK, HANGANYAGOKNEMZETKÖZI KAPCSOLATOKUNIÓS PROJEKTEKFORUM SENTENTIARUM CURIAEGYAKORLATI TUDNIVALÓKKÖZÉRDEKŰ ADATOKHASZNOS OLDALAKA KÚRIA ÉVKÖNYVEIÚJ PTK. TANÁCSADÓI TESTÜLET VÉLEMÉNYEIKONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEIELÉRHETŐSÉGEK