Aktualitások
Tájékoztató a Kúria döntéséről a Pfv.II.20.145/2017. számú ügyben házastársi közös vagyon megosztása iránti perben
A per 2008. március 13-án indult. Az elsőfokú bíróság részítélettel döntött a házasság felbontásáról és a járulékos kérdésekről – többek között – az ingatlan-nyilvántartás szerint a felek azonos arányú közös tulajdonában álló ingatlan ...
Tájékoztató a Kúria döntéséről a Pfv.II.22.350/2016. számú ügyben, élettársi közös vagyon megosztása tárgyában
A felperes és az alperes élettársi kapcsolatban éltek, az élettársi kapcsolat tényét és időtartamát (25 év) jogerős közbenső ítélet állapította meg. A jelen eljárás tárgyát az élettársi közös vagyon megosztása – ezen belül a három ingatlan tulajdonjogi rendezése és a szerzésben ...
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.748/2016. számú ügyről munkaviszony jogellenes megszüntetése és jogkövetkezményei tárgyában
A felperes 2013. március 19-én munkaszerződéssel létesített munkaerő kölcsönzés céljából határozatlan idejű munkaviszonyt az I. rendű alperessel. A felek 90 napi próbaidőt kötöttek ki. A felperes 2013. március 25-én lépett munkába a kölcsönvevő munkáltatónál ...
Tájékoztató a Kúria döntéséről a Pfv.VI.21.615/2016. számú ügyben, vételár megfizetése iránt perben
A peres felek egy Kft.-ben meglévő üzletrészeiket akarták eladni, ezért előzetesen egy megállapodást kötöttek, amelyben meghatározták a cég értékét, az elszámolandó tartozásokat és végül azt, hogy az egyes tagokat az üzletrészeik fejében milyen összegű vételár illeti meg. ...
Tájékoztató a Kúria Knk.II.37.371/2017/2. számú népszavazási ügyben 2017. június 27. napján meghozott döntéséről
Helybenhagyta a Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 29/2017. számú határozatát, amely az alábbi kérdés hitelesítését megtagadta:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy új atomerőművi blokk csak akkor kaphasson létesítési engedélyt, ha az azzal együttesen számított magyarországi teljes villamosenergia-termelő kapacitás legalább egyharmada megújuló energiaforrás hasznosításával működik?” ...
Tájékoztató a Kúria Knk.II.37.391/2017/3. számú népszavazási ügyben 2017. június 27. napján meghozott döntéséről
Helybenhagyta a Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 34/2017. számú határozatát, és megtagadta az alábbi kérdés hitelesítését:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetről (OECD) szóló szerződésben részes állam által elismert felsőoktatási intézmény Magyarországon bejelentés alapján folytathasson külföldi oklevelet adó képzési tevékenységet?" ...
A közös európai jogalkalmazás mezsgyéjén
A bírósági határozatok kötelező ereje volt a témája annak a nemzetközi konferenciának, amelyen hazánk képviseletében részt vett dr. Darák Péter, a Kúria elnöke is ...
Tájékoztató a Kúria Pfv.V.21.066/2017/6. számú jelentős döntésében, felek szerződésére nem irányadó jogszabály alapján jogszabálysértő a viszontkereset elutasítása
A felperes jogelődje és az alperes 2009. október 29-én „vállalkozási keretszerződést” kötöttek a 2010. május 1. és 2010. október 31. közötti Sanghajban tartott világkiállítás Magyar Nemzeti Pavilonjának komplett kivitelezése és üzemeltetése, a hivatalos magyar részvétel kulturális programjainak és a kapcsolódó rendezvényeknek a megszervezése és lebonyolítása, a sajtó és PR-tevékenység ellátása, valamint az EXPO befejezése után az eredeti állapot visszaállítása tekintetében. ...
Összefoglaló az Mfv.III.10.159/2017/9. számú, öregségi nyugdíjrész megállapítása tárgyú ügyben hozott határozatról
Az elsőfokú társadalombiztosítási szerv a 2016. március 25-én kelt határozatával – a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK Rendelet (Rendelet) 52. cikk (1) bekezdése, a Rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK Rendelet 13. cikke, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 18. §-a, 20. § (2) bekezdése, 20/A. §-a, 21. § (1), (3) bekezdése, 22. § (1) és (4) bekezdése, valamint a Tny. végrehajtásáról szóló 168/1997. (X.6.) Korm. rendelet (Tnyvhr.) 12. § (1) bekezdése alkalmazásával – 2015. december 27-étől 108.340 forint összegű öregségi nyugdíjrészt állapított meg a felperes részére. ...
Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.545/2016. számú ügyről azonnali hatályú felmondások jogellenességének megállapítása tárgyában
Az I. rendű felperes 1977. július 4-étől állt az alperes alkalmazásában, különböző munkakörökben foglalkoztatták. A 2013 augusztus hónapot követően az ügyvezető és a II. rendű felperes mint szállodaigazgató az I. rendű felperest bízták meg a bérelszámolással többletfeladatként, ezért 2013. október 1-jétől a havi fizetése 270.000 forintra módosult. ...
A KÚRIÁRÓLJOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉGHATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBENHATÁLYOS IRÁNYMUTATÁSOKSAJTÓFOTÓK, VIDEÓK, HANGANYAGOKNEMZETKÖZI KAPCSOLATOKUNIÓS PROJEKTEKFORUM SENTENTIARUM CURIAEGYAKORLATI TUDNIVALÓKKÖZÉRDEKŰ ADATOKHASZNOS OLDALAKA KÚRIA ÉVKÖNYVEIÚJ PTK. TANÁCSADÓI TESTÜLET VÉLEMÉNYEIELÉRHETŐSÉGEK