Aktualitások
Az a társadalombiztosítási ellátás, amit a KATA alanya nem kisadózóként kap, nem vehető figyelembe mentességi okként
A Kúria a Kfv.I.35.074/2018/6. számú ügyben hozta meg határozatát.
A felperes 2016. 10. 03. napjával jelentkezett be a KATA hatálya alá, és bejelentette, hogy mivel gyermeke október 18-án tölti be a 3. életévét és ekkor szűnik meg a gyermeknevelési ellátás, amely több mint 30 napja fennáll, októberre nem fizet adót ...
Hét éves az állami intézmények korrupció elleni összefogása Magyarországon
A Belügyminisztérium, a Közbeszerzési Hatóság, az Állami Számvevőszék, az Országos Bírósági Hivatal, a Kúria, a Legfőbb Ügyészség és a Magyar Nemzeti Bank közösen értékelték az elmúlt évben elvégzett korrupcióellenes tevékenységüket 2018. december 10-én az Országházban megtartott kerekasztal-beszélgetésen. ...
Tájékoztató ügyeleti díj tárgyában meghozott határozatról
A Kúria az Mfv.II.10.297/2018-as számú ügyben hozott határozatot. A döntés elvi tartalma: I. Abból a körülményből, hogy a közalkalmazott felperesek egyműszakos munkarendben dolgoztak, nem következik, hogy az általános munkarend szerint kerültek foglalkoztatásra, így heti pihenőnapjuk is mindig ugyanarra az egymást követő két naptári napra (szombat, vasárnap) esett. ...
Anyagi jogi kapcsolat, vagyis kereshetőségi jog hiányában a kereset elutasításának van helye
A Kúria a Mfv.II.10.140/2018-as számú ügyben hozott határozatot 2018. november 28-án. 2013-ban az oktatási intézmény (művészeti iskola) igazgatói állásának betöltésére pályázatot írtak ki, amelyre a II. rendű alperes jelentkezett. Az oktatási intézményben dolgozó pedagógusok – közöttük a felperesek is – jelezték a pályázatot elbíráló és a megbízási jogkört gyakorló I. rendű alperes számára, hogy a II. rendű alperes intézményvezetői megbízását az ahhoz szükséges végzettség hiánya miatt nem támogatják. ...
Összefoglaló az öregségi nyugdíj megállapítása tárgyában hozott határozatról
Tájékoztató a 2018. október 18. napján tárgyaláson kívül elbírált, Mfv.III.10.474/2018 számú határozatról. Az Ukrajnából 2012. november 20-án Magyarországra áttelepült, 2009. április 14-től 2015. június 30-ig az ukrán társadalombiztosítási szerv által megállapított öregségi nyugdíjban részesült felperes a magyar társadalombiztosítási szervnél 2015. július 3-án előterjesztett igénybejelentésben 2015. július 1-től öregségi nyugdíj megállapítását kérte. ...
Tájékoztató a Kúria Kollektív Szerződés rendelkezésének, valamint vezérigazgatói körlevél megsemmisítése iránti perben meghozott döntéséről
A Kúria Mfv.II.10.027/2018-as számú döntésének elvi tartalma: ha a munkáltatónak kötbérfizetési kötelezettsége keletkezett és annak eleget tett, az általa megfizetett összeg kárnak minősül, melyet az érintett munkavállalóival szemben az Mt.-nek a munkavállaló kártérítési felelősségéről szóló rendelkezései szerint érvényesíthet. ...
A Kúria döntést hozott földforgalmi ügyben, az elővásárlási jogosult személyes jognyilatkozattételét illetően
A Kúria a Kfv.II.37.899/2017/8-as számú ügyben hozott határozatának tájékoztatója. A Földforgalmi törvény 21.§ (4) bekezdése – ahogy a (3), (5), (6), (7) bekezdés is - az elővásárlásra jogosult kötelezettségét fogalmazza meg. E szabály szerint a jogosult nyilatkozatát személyesen köteles átadni a jegyzőnek és köteles előtte személyazonosságát igazolni, aláírását a sajátjának elismerni. ...
Wellmann György interjúja a devizahiteles perekről a Trend FM rádióban
Jövőre is folytatja munkáját a Kúria devizahiteles perek joggyakorlatát vizsgáló konzultációs testülete – mondta a Kúria Polgári Kollégiumának vezetője a Trend FM rádiónak adott interjújában 2018. december 7-én. Dr. Wellmann György beszélt a testület jövő évi terveiről és az Európai Unió Bíróságának a devizahiteles ügyeket érintő ítéleteiről is. ...
Darák Péter: 2018. Az új szabályok alkalmazásának éve
A Kúria elnöke, elnökhelyettese, és a kollégiumok vezetői sajtóreggeli keretében tájékoztatták a sajtó és médiumok képviselőit a legfőbb bírói fórum 2018. második félévi tevékenységéről 2018. december 6-án, Budapesten, a Múzeum Kávéházban. ...
Átvették a díjakat a bírósági fotópályázat nyertesei – A Kúria elnökének különdíjasa: Szőnyi István
Szőnyi István: „Virtuális túra a Kúriában” című alkotása nyerte a legfőbb bírói fórum elnökének különdíját az Országos Bírósági Hivatal (OBH) által ötödik alkalommal kiírt fotópályázaton. A „Fókuszban a bíróság” pályázóinak 2018. december 5-én nyújtották át az elismeréseket. ...
A KÚRIÁRÓLJOGGYAKORLAT EGYSÉGESÍTŐ TEVÉKENYSÉGHATÁROZATOK EGYEDI ÜGYEKBENTANÁCSADÓ ÉS KONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEISAJTÓKOLLÉGIUMOK SZAKMAI ANYAGAINEMZETKÖZI KAPCSOLATOKUNIÓS PROJEKTEKFORUM SENTENTIARUM CURIAEGYAKORLATI TUDNIVALÓKKÖZÉRDEKŰ ADATOKHASZNOS OLDALAKA KÚRIA ÉVKÖNYVEIÚJ PTK. TANÁCSADÓI TESTÜLET VÉLEMÉNYEIKONZULTÁCIÓS TESTÜLETEK VÉLEMÉNYEIELÉRHETŐSÉGEK